2007 m. Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimai

Lietuvos socialdemokratų partija

Šiaulių rajono rinkimų
apygarda (45 )
Lietuvos socialdemokratų partija
ALGIMANTAS    GAUBAS
Numeris sąraše: 1
Gimimo data: 1955-06-18
II. Turtas
Deklaruojančiojo asmens ir jo sutuoktinio (partnerio) turimas privalomas registruoti nekilnojamasis turtas:
Tipas Vienetų skaičius Vietovės pavadinimas Įsigijimo būdas
Gyvenamieji namai ar namų dalys, sodo nameliai (statomi ar pastatyti) 1.0 Kuršėnai, Kurtuvėnų g. 8A paveldėtas
Žemės, miško, sodo sklypai, vandens telkiniai 1.0 Kuršėnai, Kurtuvėnų g. 8A paveldėtas
Žemės, miško, sodo sklypai, vandens telkiniai 1.0 Stačiūnų km., Pakruojo raj. paveldėtas

III. Pajamos
Deklaruojančiojo asmens ir jo sutuoktinio (partnerio) gaunamų (ir praėjusiais kalendoriniais metais gautų) pajamų šaltiniai. Pajamų gavimo šaltiniai deklaruojami, jeigu iš vieno pajamų gavimo šaltinio gautų pajamų suma per kalendorinius metus didesnė negu 10 MGL (minimalus gyvenimo lygis):
Tipas Pajamų šaltinio pavadinimas
Su darbo santykiais susijusios pajamos M. Račkauskaitės įmonė
Su darbo santykiais susijusios pajamos Šiaulių apskrities viršininko administracija
Su darbo santykiais susijusios pajamos Šiaulių rajono savivaldybė

IV. Vertybiniai popieriai
Deklaruojančiojo asmens ir jo sutuoktinio (partnerio) vertybiniai popieriai:
Tipas Juridinio asmens pavadinimas
Akcijos AB „Daugėlių statybinės medžiagos“
Akcijos AB „Šiaulių autoservisas“

X. Asmenys, dėl kurių gali kilti viešųjų ir privačių interesų konfliktas
Deklaruojančiojo asmens ir jo sutuoktinio (partnerio) artimieji giminaičiai, šeimos nariai ar kiti asmenys, dėl kurių gali kilti viešųjų ir privačių interesų konfliktas deklaruojančiajam einant pareigas valstybinėje tarnyboje:
Tipas Vardas, pavardė Galimo interesų konflikto pagrindas
Artimieji giminaičiai Zigmas Gaubas Viešieji pirkimai