2007 m. Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimai

Tėvynės sąjunga (konservatoriai, politiniai kaliniai ir tremtiniai, krikščioniškieji demokratai)

Vilniaus miesto rinkimų
apygarda (57 )
Tėvynės sąjunga (konservatoriai, politiniai kaliniai ir tremtiniai, krikščioniškieji demokratai)
KĘSTUTIS    MASIULIS
Numeris sąraše: 1
Gimimo data: 1957-03-23
II. Turtas
Deklaruojančiojo asmens ir jo sutuoktinio (partnerio) turimas privalomas registruoti nekilnojamasis turtas:
Tipas Vienetų skaičius Vietovės pavadinimas Įsigijimo būdas
Gyvenamieji namai ar namų dalys, sodo nameliai (statomi ar pastatyti) 1.0 Vilnius Pasistatytas, 2000 m.
Gyvenamieji namai ar namų dalys, sodo nameliai (statomi ar pastatyti) 1.0 Paragiškių km., Ignalinos rajonas Pirktas, 1991 m.
Žemės, miško, sodo sklypai, vandens telkiniai 1.0 Paragiškių km., ignalinos rajonas Pirktas, 1991 m.
Žemės, miško, sodo sklypai, vandens telkiniai 3.0 Vilnius Pirkti, 1994 m, 1999m, 1999m.

III. Pajamos
Deklaruojančiojo asmens ir jo sutuoktinio (partnerio) gaunamų (ir praėjusiais kalendoriniais metais gautų) pajamų šaltiniai. Pajamų gavimo šaltiniai deklaruojami, jeigu iš vieno pajamų gavimo šaltinio gautų pajamų suma per kalendorinius metus didesnė negu 10 MGL (minimalus gyvenimo lygis):
Tipas Pajamų šaltinio pavadinimas
Su darbo santykiais susijusios pajamos Mykolo Romerio universitetas
Su darbo santykiais susijusios pajamos VŠĮ Vilniaus Respublikinė psichiatrijos ligoninė
Su darbo santykiais susijusios pajamos UAB "Šeimos gydytojas"
Autorinis atlyginimas Kelmės švietimo darbuotojų mokymo centras
Autorinis atlyginimas Kauno technologijos universitetas
Autorinis atlyginimas Finansų ministerijos mokymo centras
Autorinis atlyginimas UAB "Komunikacijos Raktas"

V. Turtinės prievolės
Deklaruojančiojo asmens ir jo sutuoktinio (partnerio) turtinės prievolės bei jų įvykdymą užtikrinantys galiojantys įsipareigojimai, jeigu vieno įsipareigojimo suma didesnė negu 10 MGL:
Tipas Juridinio asmens pavadinimas Įsipareigojimo data
Gauta paskola Sampo bankas 2004

VI. Individualios įmonės (kitos organizacijos ir įstaigos)
Deklaruojančiojo asmens ir jo sutuoktinio (partnerio) individualios įmonės, kitos organizacijos ar įstaigos, kurių savininkas, steigėjas ar dalininkas yra deklaruojantysis asmuo ir jo sutuoktinis (partneris):
Tipas Pavadinimas Pagrindinės veiklos
Kita įsteigta (steigiama) organizacija ar įstaiga VŠĮ Naujosios viešosios vadybos fondas Visuomenės švietimas, visuomenės iniciatyvos, tyrimai, paskaitos, konsultavimas

IX. Narystė, pareigos ir ryšiai su įmonėmis, įstaigomis, bendrijomis, fondais ar asociacijomis (taip pat ir tarptautinėmis)
Deklaruojančiojo asmens ir jo sutuoktinio (partnerio) narystė, pareigos ir ryšiai su įmonėmis, įstaigomis, bendrijomis, fondais ar asociacijomis (taip pat ir tarptautinėmis), išskyrus narystę politinėse partijose:
Tipas Organizacijos pavadinimas Narystė, pareigos ar ryšiai
Pareigos ar ryšiai "Žinijos" draugija Valdybos narys
Pareigos ar ryšiai Vilniaus greitosios medicininės pagalbos stotis Stebėtojų tarybos narys
Pareigos ar ryšiai UAB "Vilniaus vandenys" Stebėtojų tarybos narys
Pareigos ar ryšiai Tarptautinė filosofijos dėstytojų asociacija narys
Pareigos ar ryšiai 68 GNS bendrija Valdybos narys
Pareigos ar ryšiai Žurnalas "Viešoji politika ir administravimas" Vyriausiasis redaktorius

X. Asmenys, dėl kurių gali kilti viešųjų ir privačių interesų konfliktas
Deklaruojančiojo asmens ir jo sutuoktinio (partnerio) artimieji giminaičiai, šeimos nariai ar kiti asmenys, dėl kurių gali kilti viešųjų ir privačių interesų konfliktas deklaruojančiajam einant pareigas valstybinėje tarnyboje:
Tipas Vardas, pavardė Galimo interesų konflikto pagrindas
Artimieji giminaičiai Algirdas Masiulis UAB "Masiulis ir draugai" savininkas