2007 m. Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimai

Liberalų ir centro sąjunga

Šiaulių miesto rinkimų
apygarda (44 )
Liberalų ir centro sąjunga
VACLOVAS    VINGRAS
Numeris sąraše: 2
Gimimo data: 1944-03-20
II. Turtas
Deklaruojančiojo asmens ir jo sutuoktinio (partnerio) turimas privalomas registruoti nekilnojamasis turtas:
Tipas Vienetų skaičius Vietovės pavadinimas Įsigijimo būdas
Butai daugiabučiuose namuose (statomi ar pastatyti) 1.0 Šiauliai Čekinė privatizacija
Butai daugiabučiuose namuose (statomi ar pastatyti) 1.0 Šiauliai Nusipirktas
Gyvenamieji namai ar namų dalys, sodo nameliai (statomi ar pastatyti) 1.0 Šiaulių raj., "Briežinės" SB Pasistatytas
Žemės, miško, sodo sklypai, vandens telkiniai 1.0 Šiaulių raj., "Briežinės" SB Nusipirktas
Žemės, miško, sodo sklypai, vandens telkiniai 1.0 Vilniaus raj. Nusipirktas

III. Pajamos
Deklaruojančiojo asmens ir jo sutuoktinio (partnerio) gaunamų (ir praėjusiais kalendoriniais metais gautų) pajamų šaltiniai. Pajamų gavimo šaltiniai deklaruojami, jeigu iš vieno pajamų gavimo šaltinio gautų pajamų suma per kalendorinius metus didesnė negu 10 MGL (minimalus gyvenimo lygis):
Tipas Pajamų šaltinio pavadinimas
Kitos pajamos UAB "SEB VB investicijų valdymas"
Su darbo santykiais susijusios pajamos Šiaulių universitetas
Su darbo santykiais susijusios pajamos UAB "Rūdė"
Autorinis atlyginimas Finansų ministerijos mokymo centras
Autorinis atlyginimas VŠĮ "Bendruomenės pilietinės veiklos projektai"

IV. Vertybiniai popieriai
Deklaruojančiojo asmens ir jo sutuoktinio (partnerio) vertybiniai popieriai:
Tipas Juridinio asmens pavadinimas
Akcijos AB "Metalų komercija"
Akcijos AB "Šiaulių bankas"
Akcijos AB "Liteksas"
Akcijos UAB "Rūdė"
Akcijos UAB "Šiaulių birža - investicija"

V. Turtinės prievolės
Deklaruojančiojo asmens ir jo sutuoktinio (partnerio) turtinės prievolės bei jų įvykdymą užtikrinantys galiojantys įsipareigojimai, jeigu vieno įsipareigojimo suma didesnė negu 10 MGL:
Tipas Juridinio asmens pavadinimas Įsipareigojimo data
Suteikta paskola Audronė Zdanavičienė 2006

VI. Individualios įmonės (kitos organizacijos ir įstaigos)
Deklaruojančiojo asmens ir jo sutuoktinio (partnerio) individualios įmonės, kitos organizacijos ar įstaigos, kurių savininkas, steigėjas ar dalininkas yra deklaruojantysis asmuo ir jo sutuoktinis (partneris):
Tipas Pavadinimas Pagrindinės veiklos
Individuali įmonė Vaclovo Vingro firma "Kontraktas" (veikla sustabdyta) Komercinis tarpininkavimas
Kita įsteigta (steigiama) organizacija ar įstaiga Viešoji įstaiga "Bendruomenės pilietinės veiklos projektai" Veikla socialinėje, švietimo, mokslo ir kultūros srityse

IX. Narystė, pareigos ir ryšiai su įmonėmis, įstaigomis, bendrijomis, fondais ar asociacijomis (taip pat ir tarptautinėmis)
Deklaruojančiojo asmens ir jo sutuoktinio (partnerio) narystė, pareigos ir ryšiai su įmonėmis, įstaigomis, bendrijomis, fondais ar asociacijomis (taip pat ir tarptautinėmis), išskyrus narystę politinėse partijose:
Tipas Organizacijos pavadinimas Narystė, pareigos ar ryšiai
Pareigos ar ryšiai Šiaulių apskrities vietos bendruomenių asociacija Viceprezidentas
Pareigos ar ryšiai UNESCO Šiaulių klubas Narys

X. Asmenys, dėl kurių gali kilti viešųjų ir privačių interesų konfliktas
Deklaruojančiojo asmens ir jo sutuoktinio (partnerio) artimieji giminaičiai, šeimos nariai ar kiti asmenys, dėl kurių gali kilti viešųjų ir privačių interesų konfliktas deklaruojančiajam einant pareigas valstybinėje tarnyboje:
Tipas Vardas, pavardė Galimo interesų konflikto pagrindas
Artimieji giminaičiai Reimundas Vingras Jo ūkinė komercinė veikla
Šeimos nariai Rimantas Vingras Jo koncertinė ir kitokia meninė veikla
Šeimos nariai Gražina Arlauskaitė - Vingrienė Jos meninė veikla