2007 m. Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimai

Lietuvos krikščionys demokratai

Kauno miesto rinkimų
apygarda (15 )
Lietuvos krikščionys demokratai
LORETA    KUDARIENĖ
Numeris sąraše: 2
Gimimo data: 1947-10-17
Nuolatinė gyvenamoji vieta: Kaunas
Ar neturite nebaigtos atlikti teismo nuosprendžiu paskirtos bausmės?: Neturiu
Ar nesate asmuo, atliekantis privalomąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą ar pensiją profesinės karo tarnybos karys, statutinės institucijos ar įstaigos pareigūnas, kuriam pagal specialius įstatymus ar statutus apribotas dalyvavimas politinėje veikloje ?: Nesu
Ar einate pareigas, nesuderinamas su savivaldybės tarybos nario pareigomis?: Neinu
Ar esate kitos valstybės renkamos valdžios institucijos narys?: Nesu
Ar turite kitos valstybės pilietybę?: Neturiu
Ar pasyvioji rinkimų teisė nėra apribota valstybėje, kurios pilietis yra: Neapribota
Ar turite ką nurodyti pagal Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalyje išdėstytus reikalavimus: Ne
Gimimo vieta: Kaunas
Tautybė: Lietuvis (-ė)

Išsilavinimas
Išsilavinimas Mokymo įstaigos pavadinimas Specialybė Baigimo metai
Aukštasis VDU Edukologijos magistrė 2001
Doktorantūra KPI (dabar KTU) Daktarė-technikos mokslai 1993
Aspirantūra KPI (dabar KTU) Technikos mokslų kandidatė 1975
Aukštasis KPI (dabar KTU) inž.chemikė-technologė 1969

Moksliniai laipsniai: Daktaras
Kokias kalbas moka: Rusų, Anglų
Kokios partijos, politinės organizacijos narys buvo ar yra: Lietuvos krikščionys demokratai

Buvo išrinktas į Lietuvos Respublikos Aukščiausiąją Tarybą, Seimą, savivaldybių tarybas; kitų Europos Sąjungos valstybių narių parlamentus, savivaldybių institucijas; Europos parlamentą:
Institucijos pavadinimas, pareigos Laikotarpis
Kauno m. savivaldybės taryba (Socialinių reikalų k 2003 - 2007

Pagrindinė darbovietė: Kauno kartų namai Direktoriaus pavaduotojas socialiniams reikalams
Visuomeninė veikla: Katalikių moterų draugijos narė, Kauno Kristaus Prisikėlimo bažnyčios pastoracinės tarybos narė
Šeiminė padėtis: Vedęs, ištekėjusi
Šeimos nariai: Vaikas Petras, Sutuoktinis/sutuoktinė Romualdas