2004 m. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai
Atnaujinta - 2004 10 31, 12:00
Galutiniai rinkimų rezultatai vienmandatėse apygardose
Kandidato į Lietuvos Respublikos Seimą
Zenono AKRAMAVIČIAUS gauti balsai
Rokiškio (Nr. 50) apygardos apylinkėse

Apylinkių skaičius - 42
Pagal gautus iš apylinkių duomenis:
  rinkimų teisę turinčių piliečių - 33439, rinkimuose dalyvavo - 17218 (51.49%),
  negaliojančių biuletenių - 754 (4.38%), galiojančių biuletenių - 16464 (95.62%).

Atnaujinti
Apylinkė Rinkėjų
skaičius
Dalyvavo Galiojančių
biuletenių
skaičius
Paduotų balsų skaičius
skaičius % apylinkėse paštu iš viso % nuo
galiojančių
biuletenių
- % nuo galiojančių biuletenių
1. J.Tumo-Vaižganto 2612 1326 50.77% 1284 70 16 86 6.70%
2. Senamiesčio 2792 1429 51.18% 1360 77 7 84 6.18%
3. Mikrorajono 1989 1048 52.69% 1002 68 8 76 7.58%
4. J.Tūbelio 2834 1378 48.62% 1321 108 11 119 9.01%
5. Respublikos 2552 1313 51.45% 1264 108 26 134 10.60%
6. Bajorų 965 484 50.16% 464 29 6 35 7.54%
7. Čedasų 248 123 49.60% 119 9 4 13 10.92%
8. Kavoliškio 1544 705 45.66% 677 68 8 76 11.23%
9. Skemų 755 304 40.26% 294 8 23 31 10.54%
10. Žiobiškio 520 244 46.92% 233 28 1 29 12.45%
11. Kazliškio 510 294 57.65% 285 32 15 47 16.49%
12. Konstantinavos 245 164 66.94% 157 15 8 23 14.65%
13. Obelių 1060 659 62.17% 621 15 5 20 3.22%
14. Pandėlio 826 440 53.27% 429 19 1 20 4.66%
15. Juodupės 1762 970 55.05% 928 97 13 110 11.85%
16. Juodupės kaimiškoji 961 383 39.85% 362 61 40 101 27.90%
17. Maineivų 320 195 60.94% 186 27   27 14.52%
18. Lukštų 301 158 52.49% 149 24 20 44 29.53%
19. Jūžintų 971 459 47.27% 437 56 28 84 19.22%
20. Laibgalių 736 345 46.88% 329 42 15 57 17.33%
21. Sėlynės 285 149 52.28% 144 12   12 8.33%
22. Kamajų 660 363 55.00% 343 30 6 36 10.50%
23. Aukštakalnių 371 187 50.40% 181 16 9 25 13.81%
24. Duokiškio 245 146 59.59% 132 10 2 12 9.09%
25. Kalvių 420 237 56.43% 226 20 1 21 9.29%
26. Salų 503 267 53.08% 257 26 24 50 19.46%
27. Kriaunų 534 303 56.74% 291 28 21 49 16.84%
28. Lašų 361 219 60.66% 208 96 5 101 48.56%
29. Kairelių 330 200 60.61% 191 44 4 48 25.13%
30. Pakriaunių 292 152 52.05% 146 13 6 19 13.01%
31. Aleksandravėlės 234 137 58.55% 133 19 8 27 20.30%
32. Zarinkiškių 270 153 56.67% 143 12 4 16 11.19%
33. Antanašės 385 198 51.43% 190 14   14 7.37%
34. Obelių 625 328 52.48% 312 15 5 20 6.41%
35. Suvainiškio 263 117 44.49% 102 6 2 8 7.84%
36. Gerkonių 389 180 46.27% 168 12 2 14 8.33%
37. Sriubiškių 315 160 50.79% 154 31 5 36 23.38%
38. Lailūnų 328 156 47.56% 150 27 3 30 20.00%
39. Apaščios 402 172 42.79% 168 17 8 25 14.88%
40. Panemunio 379 212 55.94% 205 26 14 40 19.51%
41. Stoties 924 513 55.52% 488 39 5 44 9.02%
42. Panemunėlio 421 248 58.91% 231 21 3 24 10.39%
Iš viso 33439 17218 51.49% 16464 1495 392 1887 11.46%
Galutiniai rinkimų rezultatai vienmandatėse apygardose