2004 m. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai
Atnaujinta - 2004 10 31, 12:00
Galutiniai rinkimų rezultatai vienmandatėse apygardose
Kandidato į Lietuvos Respublikos Seimą
Vytauto SAULIO gauti balsai
Rokiškio (Nr. 50) apygardos apylinkėse

Apylinkių skaičius - 42
Pagal gautus iš apylinkių duomenis:
  rinkimų teisę turinčių piliečių - 33439, rinkimuose dalyvavo - 17218 (51.49%),
  negaliojančių biuletenių - 754 (4.38%), galiojančių biuletenių - 16464 (95.62%).

Atnaujinti
Apylinkė Rinkėjų
skaičius
Dalyvavo Galiojančių
biuletenių
skaičius
Paduotų balsų skaičius
skaičius % apylinkėse paštu iš viso % nuo
galiojančių
biuletenių
- % nuo galiojančių biuletenių
1. J.Tumo-Vaižganto 2612 1326 50.77% 1284 322 38 360 28.04%
2. Senamiesčio 2792 1429 51.18% 1360 260 52 312 22.94%
3. Mikrorajono 1989 1048 52.69% 1002 254 32 286 28.54%
4. J.Tūbelio 2834 1378 48.62% 1321 310 32 342 25.89%
5. Respublikos 2552 1313 51.45% 1264 272 52 324 25.63%
6. Bajorų 965 484 50.16% 464 117 20 137 29.53%
7. Čedasų 248 123 49.60% 119 10 12 22 18.49%
8. Kavoliškio 1544 705 45.66% 677 149 19 168 24.82%
9. Skemų 755 304 40.26% 294 31 35 66 22.45%
10. Žiobiškio 520 244 46.92% 233 33 11 44 18.88%
11. Kazliškio 510 294 57.65% 285 39 20 59 20.70%
12. Konstantinavos 245 164 66.94% 157 17 4 21 13.38%
13. Obelių 1060 659 62.17% 621 68 28 96 15.46%
14. Pandėlio 826 440 53.27% 429 98 7 105 24.48%
15. Juodupės 1762 970 55.05% 928 186 23 209 22.52%
16. Juodupės kaimiškoji 961 383 39.85% 362 38 29 67 18.51%
17. Maineivų 320 195 60.94% 186 23 7 30 16.13%
18. Lukštų 301 158 52.49% 149 18 3 21 14.09%
19. Jūžintų 971 459 47.27% 437 24 23 47 10.76%
20. Laibgalių 736 345 46.88% 329 76 31 107 32.52%
21. Sėlynės 285 149 52.28% 144 31 3 34 23.61%
22. Kamajų 660 363 55.00% 343 93 14 107 31.20%
23. Aukštakalnių 371 187 50.40% 181 45 18 63 34.81%
24. Duokiškio 245 146 59.59% 132 47   47 35.61%
25. Kalvių 420 237 56.43% 226 60 1 61 26.99%
26. Salų 503 267 53.08% 257 51 17 68 26.46%
27. Kriaunų 534 303 56.74% 291 25 10 35 12.03%
28. Lašų 361 219 60.66% 208 19 4 23 11.06%
29. Kairelių 330 200 60.61% 191 31 4 35 18.32%
30. Pakriaunių 292 152 52.05% 146 14 10 24 16.44%
31. Aleksandravėlės 234 137 58.55% 133 16 7 23 17.29%
32. Zarinkiškių 270 153 56.67% 143 18 7 25 17.48%
33. Antanašės 385 198 51.43% 190 18 6 24 12.63%
34. Obelių 625 328 52.48% 312 56 12 68 21.79%
35. Suvainiškio 263 117 44.49% 102 21 12 33 32.35%
36. Gerkonių 389 180 46.27% 168 27 9 36 21.43%
37. Sriubiškių 315 160 50.79% 154 17 5 22 14.29%
38. Lailūnų 328 156 47.56% 150 16 4 20 13.33%
39. Apaščios 402 172 42.79% 168 16 13 29 17.26%
40. Panemunio 379 212 55.94% 205 20 9 29 14.15%
41. Stoties 924 513 55.52% 488 87 28 115 23.57%
42. Panemunėlio 421 248 58.91% 231 33 10 43 18.61%
Iš viso 33439 17218 51.49% 16464 3106 681 3787 23.00%
Galutiniai rinkimų rezultatai vienmandatėse apygardose