2004 m. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai
Atnaujinta - 2004 10 31, 12:00
Galutiniai rinkimų rezultatai vienmandatėse apygardose
Kandidato į Lietuvos Respublikos Seimą
Gedimino MATIEKAUS gauti balsai
Rokiškio (Nr. 50) apygardos apylinkėse

Apylinkių skaičius - 42
Pagal gautus iš apylinkių duomenis:
  rinkimų teisę turinčių piliečių - 33439, rinkimuose dalyvavo - 17218 (51.49%),
  negaliojančių biuletenių - 754 (4.38%), galiojančių biuletenių - 16464 (95.62%).

Atnaujinti
Apylinkė Rinkėjų
skaičius
Dalyvavo Galiojančių
biuletenių
skaičius
Paduotų balsų skaičius
skaičius % apylinkėse paštu iš viso % nuo
galiojančių
biuletenių
- % nuo galiojančių biuletenių
1. J.Tumo-Vaižganto 2612 1326 50.77% 1284 146 28 174 13.55%
2. Senamiesčio 2792 1429 51.18% 1360 145 24 169 12.43%
3. Mikrorajono 1989 1048 52.69% 1002 79 15 94 9.38%
4. J.Tūbelio 2834 1378 48.62% 1321 137 25 162 12.26%
5. Respublikos 2552 1313 51.45% 1264 132 30 162 12.82%
6. Bajorų 965 484 50.16% 464 25 3 28 6.03%
7. Čedasų 248 123 49.60% 119 4 3 7 5.88%
8. Kavoliškio 1544 705 45.66% 677 48 7 55 8.12%
9. Skemų 755 304 40.26% 294 8 10 18 6.12%
10. Žiobiškio 520 244 46.92% 233 9 7 16 6.87%
11. Kazliškio 510 294 57.65% 285 12 3 15 5.26%
12. Konstantinavos 245 164 66.94% 157 6 5 11 7.01%
13. Obelių 1060 659 62.17% 621 36 11 47 7.57%
14. Pandėlio 826 440 53.27% 429 35 3 38 8.86%
15. Juodupės 1762 970 55.05% 928 40 7 47 5.06%
16. Juodupės kaimiškoji 961 383 39.85% 362 10 12 22 6.08%
17. Maineivų 320 195 60.94% 186 6   6 3.23%
18. Lukštų 301 158 52.49% 149 4 2 6 4.03%
19. Jūžintų 971 459 47.27% 437 20 6 26 5.95%
20. Laibgalių 736 345 46.88% 329 16 2 18 5.47%
21. Sėlynės 285 149 52.28% 144 6 3 9 6.25%
22. Kamajų 660 363 55.00% 343 27 3 30 8.75%
23. Aukštakalnių 371 187 50.40% 181 6 3 9 4.97%
24. Duokiškio 245 146 59.59% 132 2 5 7 5.30%
25. Kalvių 420 237 56.43% 226 16 2 18 7.96%
26. Salų 503 267 53.08% 257 9 6 15 5.84%
27. Kriaunų 534 303 56.74% 291 6 6 12 4.12%
28. Lašų 361 219 60.66% 208 7   7 3.37%
29. Kairelių 330 200 60.61% 191 5 1 6 3.14%
30. Pakriaunių 292 152 52.05% 146 1 2 3 2.05%
31. Aleksandravėlės 234 137 58.55% 133 7 3 10 7.52%
32. Zarinkiškių 270 153 56.67% 143 1 2 3 2.10%
33. Antanašės 385 198 51.43% 190 5 1 6 3.16%
34. Obelių 625 328 52.48% 312 7 17 24 7.69%
35. Suvainiškio 263 117 44.49% 102 6 3 9 8.82%
36. Gerkonių 389 180 46.27% 168 7   7 4.17%
37. Sriubiškių 315 160 50.79% 154 9 2 11 7.14%
38. Lailūnų 328 156 47.56% 150 12 1 13 8.67%
39. Apaščios 402 172 42.79% 168 7 6 13 7.74%
40. Panemunio 379 212 55.94% 205 8 2 10 4.88%
41. Stoties 924 513 55.52% 488 20 12 32 6.56%
42. Panemunėlio 421 248 58.91% 231 15 3 18 7.79%
Iš viso 33439 17218 51.49% 16464 1107 286 1393 8.46%
Galutiniai rinkimų rezultatai vienmandatėse apygardose