2004 m. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai
Atnaujinta - 2004 11 08, 10:33

A.Brazausko ir A.Paulausko koalicija "Už darbą Lietuvai"

Atnaujinti
Partijos ir politinės organizacijos, dalyvaujančios koalicijoje
Lietuvos socialdemokratų partija
Naujoji sąjunga (socialliberalai)
Iškelti kandidatai
Numeris
koalicijos
sąraše
Vardas, pavardė Numeris
partijos
sąraše
Iškėlė
1 Česlovas JURŠĖNAS 1 Lietuvos socialdemokratų partija
2 Artūras PAULAUSKAS 1 Naujoji sąjunga (socialliberalai)
3 Vilija BLINKEVIČIŪTĖ 2 Naujoji sąjunga (socialliberalai)
4 Algirdas BUTKEVIČIUS 2 Lietuvos socialdemokratų partija
5 Milda PETRAUSKIENĖ 3 Lietuvos socialdemokratų partija
6 Antanas VALIONIS 3 Naujoji sąjunga (socialliberalai)
7 Irena ŠIAULIENĖ 4 Lietuvos socialdemokratų partija
8 Alvydas RAMANAUSKAS 4 Naujoji sąjunga (socialliberalai)
9 Juozas OLEKAS 5 Lietuvos socialdemokratų partija
10 Gediminas KIRKILAS 6 Lietuvos socialdemokratų partija
11 Artūras SKARDŽIUS 5 Naujoji sąjunga (socialliberalai)
12 Zigmantas BALČYTIS 7 Lietuvos socialdemokratų partija
13 Algirdas MONKEVIČIUS 6 Naujoji sąjunga (socialliberalai)
14 Algirdas SYSAS 8 Lietuvos socialdemokratų partija
15 Birutė VĖSAITĖ 9 Lietuvos socialdemokratų partija
16 Algirdas PALECKIS 10 Lietuvos socialdemokratų partija
17 Alvydas SADECKAS 7 Naujoji sąjunga (socialliberalai)
18 Roma ŽAKAITIENĖ 11 Lietuvos socialdemokratų partija
19 Sigita BURBIENĖ 12 Lietuvos socialdemokratų partija
20 Juozas BERNATONIS 13 Lietuvos socialdemokratų partija
21 Gintautas ŠIVICKAS 8 Naujoji sąjunga (socialliberalai)
22 Arūnas KUNDROTAS 14 Lietuvos socialdemokratų partija
23 Rimantas VAITKUS 15 Lietuvos socialdemokratų partija
24 Vaclovas KARBAUSKIS 9 Naujoji sąjunga (socialliberalai)
25 Algirdas KUNČINAS 16 Lietuvos socialdemokratų partija
26 Petras Povilas ČĖSNA 17 Lietuvos socialdemokratų partija
27 Gintautas KNIUKŠTA 10 Naujoji sąjunga (socialliberalai)
28 Gražina GRUZDIENĖ 18 Lietuvos socialdemokratų partija
29 Algis RIMAS 19 Lietuvos socialdemokratų partija
30 Jonas BUDREVIČIUS 20 Lietuvos socialdemokratų partija
31 Gediminas JAKAVONIS 11 Naujoji sąjunga (socialliberalai)
32 Eugenija MEŠKIENĖ 21 Lietuvos socialdemokratų partija
33 Antanas Zenonas KAMINSKAS 22 Lietuvos socialdemokratų partija
34 Konstantinas PESENKA 12 Naujoji sąjunga (socialliberalai)
35 Algimantas SALAMAKINAS 23 Lietuvos socialdemokratų partija
36 Lionė PIKELIENĖ 24 Lietuvos socialdemokratų partija
37 Zenonas MAČERNIUS 25 Lietuvos socialdemokratų partija
38 Vaclav STANKEVIČ 13 Naujoji sąjunga (socialliberalai)
39 Alfonsas MACAITIS 26 Lietuvos socialdemokratų partija
40 Justinas KAROSAS 27 Lietuvos socialdemokratų partija
41 Eduardas ŠABLINSKAS 14 Naujoji sąjunga (socialliberalai)
42 Ingrida ČIRVINSKAITĖ 28 Lietuvos socialdemokratų partija
43 Rimantas SINKEVIČIUS 29 Lietuvos socialdemokratų partija
44 Edvardas KANIAVA 30 Lietuvos socialdemokratų partija
45 Vaidas PLIUSNIS 15 Naujoji sąjunga (socialliberalai)
46 Giedrė PURVANECKIENĖ 31 Lietuvos socialdemokratų partija
47 Vasilijus POPOVAS 32 Lietuvos socialdemokratų partija
48 Nijolė STEIBLIENĖ 16 Naujoji sąjunga (socialliberalai)
49 Petras PAPOVAS 33 Lietuvos socialdemokratų partija
50 Ona BABONIENĖ 34 Lietuvos socialdemokratų partija
51 Vytautas EINORIS 35 Lietuvos socialdemokratų partija
52 Valerijus SIMULIK 17 Naujoji sąjunga (socialliberalai)
53 Virmantas VELIKONIS 36 Lietuvos socialdemokratų partija
54 Virginija LUKOŠIENĖ 37 Lietuvos socialdemokratų partija
55 Jeronimas KRAUJELIS 18 Naujoji sąjunga (socialliberalai)
56 Gediminas Adolfas PAVIRŽIS 38 Lietuvos socialdemokratų partija
57 Albinas MITRULEVIČIUS 39 Lietuvos socialdemokratų partija
58 Ona BALEVIČIŪTĖ 40 Lietuvos socialdemokratų partija
59 Kęstutis KUZMICKAS 19 Naujoji sąjunga (socialliberalai)
60 Antanas VALYS 41 Lietuvos socialdemokratų partija
61 Laima KERAITIENĖ 42 Lietuvos socialdemokratų partija
62 Vytautas VIGELIS 20 Naujoji sąjunga (socialliberalai)
63 Jonas JURKUS 43 Lietuvos socialdemokratų partija
64 Bronius BRADAUSKAS 44 Lietuvos socialdemokratų partija
65 Jūratė JUOZAITIENĖ 45 Lietuvos socialdemokratų partija
66 Romualdas PATALAVIČIUS 21 Naujoji sąjunga (socialliberalai)
67 Vytautas SIMELIS 46 Lietuvos socialdemokratų partija
68 Valentinas GREIČIŪNAS 47 Lietuvos socialdemokratų partija
69 Domininkas VELIČKA 22 Naujoji sąjunga (socialliberalai)
70 Česlav MICKIEVIČ 48 Lietuvos socialdemokratų partija
71 Danutė VITAUSKIENĖ 49 Lietuvos socialdemokratų partija
72 Feliksas KOLOSAUSKAS 50 Lietuvos socialdemokratų partija
73 Raminta GECEVIČIENĖ 23 Naujoji sąjunga (socialliberalai)
74 Stasė SKUTULIENĖ 52 Lietuvos socialdemokratų partija
75 Arūnas KARLONAS 24 Naujoji sąjunga (socialliberalai)
76 Mindaugas BASTYS 53 Lietuvos socialdemokratų partija
77 Vilius CIBULSKAS 54 Lietuvos socialdemokratų partija
78 Irena LAURINAITIENĖ 55 Lietuvos socialdemokratų partija
79 Algirdas BALČYTIS 25 Naujoji sąjunga (socialliberalai)
80 Valdemaras ANUŽIS 56 Lietuvos socialdemokratų partija
81 Rimantas SANKAUSKAS 57 Lietuvos socialdemokratų partija
82 Vytautas KIRKLIAUSKAS 26 Naujoji sąjunga (socialliberalai)
83 Elena ČEKIENĖ 58 Lietuvos socialdemokratų partija
84 Artur PLOKŠTO 59 Lietuvos socialdemokratų partija
85 Gediminas DALINKEVIČIUS 60 Lietuvos socialdemokratų partija
86 Danutė POVELAUSKIENĖ 27 Naujoji sąjunga (socialliberalai)
87 Violeta BALTUTIENĖ 61 Lietuvos socialdemokratų partija
88 Jonas KORENKA 62 Lietuvos socialdemokratų partija
89 Algimantas Valentinas INDRIŪNAS 28 Naujoji sąjunga (socialliberalai)
90 Alfonsas PULOKAS 63 Lietuvos socialdemokratų partija
91 Gintautas MIKOLAITIS 64 Lietuvos socialdemokratų partija
92 Juozas RAISTENSKIS 65 Lietuvos socialdemokratų partija
93 Alma JAVTOKIENĖ 29 Naujoji sąjunga (socialliberalai)
94 Vytautas SAULIS 66 Lietuvos socialdemokratų partija
95 Vitalija KLIUKIENĖ 67 Lietuvos socialdemokratų partija
96 Zita KUKURAITIENĖ 30 Naujoji sąjunga (socialliberalai)
97 Vydas BARAVYKAS 68 Lietuvos socialdemokratų partija
98 Alvydas KATINAS 69 Lietuvos socialdemokratų partija
99 Edvardas ŽAKARIS 70 Lietuvos socialdemokratų partija
100 Visvaldas MATKEVIČIUS 31 Naujoji sąjunga (socialliberalai)
101 Visvaldas NEKRAŠAS 71 Lietuvos socialdemokratų partija
102 Juozas PALIONIS 72 Lietuvos socialdemokratų partija
103 Vytautas JANULIS 32 Naujoji sąjunga (socialliberalai)
104 Danguolė BILKIENĖ 73 Lietuvos socialdemokratų partija
105 Edvardas KAREČKA 74 Lietuvos socialdemokratų partija
106 Gintautas LABANAUSKAS 75 Lietuvos socialdemokratų partija
107 Liudvika TRASYKYTĖ 33 Naujoji sąjunga (socialliberalai)
108 Jonas JUOZAPAITIS 76 Lietuvos socialdemokratų partija
109 Povilas VADOPOLAS 77 Lietuvos socialdemokratų partija
110 Rima PUMPUTIENĖ 34 Naujoji sąjunga (socialliberalai)
111 Salomėja Ona GIRIJOTIENĖ 78 Lietuvos socialdemokratų partija
112 Vaclovas KRIKŠČIŪNAS 79 Lietuvos socialdemokratų partija
113 Petras MIKELIONIS 80 Lietuvos socialdemokratų partija
114 Arvydas KLIMKEVIČIUS 35 Naujoji sąjunga (socialliberalai)
115 Bronislovas KUČINSKAS 81 Lietuvos socialdemokratų partija
116 Andrius ŠEDŽIUS 82 Lietuvos socialdemokratų partija
117 Virgilijus AČAS 36 Naujoji sąjunga (socialliberalai)
118 Lilija PETRAITIENĖ 83 Lietuvos socialdemokratų partija
119 Valerijonas KUBILIUS 84 Lietuvos socialdemokratų partija
120 Vytautas URBANAVIČIUS 85 Lietuvos socialdemokratų partija
121 Kazys LEČKAUSKAS 37 Naujoji sąjunga (socialliberalai)
122 Pranas PETROŠIUS 86 Lietuvos socialdemokratų partija
123 Nikolajus GUSEVAS 87 Lietuvos socialdemokratų partija
124 Arūnas BEIŠYS 38 Naujoji sąjunga (socialliberalai)
125 Jonas KAIRYS 88 Lietuvos socialdemokratų partija
126 Alma MONKAUSKAITĖ 89 Lietuvos socialdemokratų partija
127 Rimantas ŠADŽIUS 90 Lietuvos socialdemokratų partija
128 Anatolijus KOROLKOVAS 39 Naujoji sąjunga (socialliberalai)
129 Irena MACIJAUSKIENĖ 91 Lietuvos socialdemokratų partija
130 Vytautas JUŠKUS 92 Lietuvos socialdemokratų partija
131 Valerij TRETJAKOV 40 Naujoji sąjunga (socialliberalai)
132 Birutė Teresė LENGVENIENĖ 93 Lietuvos socialdemokratų partija
133 Valerijus PONOMARIOVAS 94 Lietuvos socialdemokratų partija
134 Saulius GEGIECKAS 95 Lietuvos socialdemokratų partija
135 Juozas Virmantas JURGAITIS 41 Naujoji sąjunga (socialliberalai)
136 Zigmantas Benjaminas KAZAKEVIČIUS 96 Lietuvos socialdemokratų partija
137 Kęstutis KRIŠČIŪNAS 97 Lietuvos socialdemokratų partija
138 Orinta LEIPUTĖ 98 Lietuvos socialdemokratų partija
139 Vidmantas BRAZYS 99 Lietuvos socialdemokratų partija
140 Žana LEBEDEVA 100 Lietuvos socialdemokratų partija

Partijų sąrašas