2004 m. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai
Atnaujinta - 2004 11 08, 10:33

Antanas BAURA



METINĖ ŠEIMOS TURTO DEKLARACIJA
Pagrindinių duomenų išrašą išdavė Utenos apskrities VMI Anykščių skyrius. Gavimo data 2004.08.09.
3. Darbovietė: Lietuvos Respublikos Seimas
I. PRIVALOMAS REGISTRUOTI TURTAS
Visa šeimos turto vertė 76200 Lt.
II. VERTYBINIAI POPIERIAI, MENO KŪRINIAI, JUVELYRINIAI DIRBINIAI
Visa šeimos turto vertė -
III. PINIGINĖS LĖŠOS
Visa šeimos lėšų suma 9372 Lt.
IV. SUTEIKTOS PASKOLOS
Visa šeimos paskolintų lėšų suma -
V. GAUTOS PASKOLOS
Visa šeimos pasiskolintų lėšų suma -
Pildymo data: 2004.08.09

METINĖ GYVENTOJO PAJAMŲ DEKLARACIJA
Pagrindinių duomenų išrašą išdavė Utenos apskrities VMI Anykščių skyrius. Gavimo data 2004.08.09.
3. Darbovietė: Lietuvos Respublikos Seimas
1) FR0462 formos deklaracijos:
Gautų pajamų suma -
Išskaičiuota (sumokėta) mokesčio suma -
2) FR0462S33 formos deklaracijos:
Gautų pajamų suma -
Išskaičiuota (sumokėta) mokesčio suma -
3) FR0462S15 formos deklaracijos:
Gautų pajamų suma -
Išskaičiuota (sumokėta) mokesčio suma -
4) FR0462S0 formos deklaracijos:
Gautų pajamų suma -
Išskaičiuota (sumokėta) mokesčio suma -
5) FR0462S formos deklaracijos:
Gautų pajamų suma 78331 Lt.
Išskaičiuota (sumokėta) mokesčio suma 16487 Lt.
Pildymo data: 2004.08.09