2004 m. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai
Atnaujinta - 2004 11 08, 10:33

Antanas BAURA

Kandidato biografija

ANTANAS BAURA
VALSTIEČIŲ IR NAUJOSIOS DEMOKRATIJOS PARTIJŲ SĄJUNGOS KANDIDATAS Į LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO NARIUS
ANYKŠČIŲ-KUPIŠKIPO VIENMANDATĖJE RINKIMŲ APYGARDOJE, NR. 49
Antanas Baura gimė 1955 m. lapkričio 21 d. Utenos rajone, Gailiešionių kaime valstiečio šeimoje.
1963 m. pradėjo lankyti Ilčiukų aštuonmetės mokyklos pirmą klasę, o 1974 m. baigė Vyžuonų vidurinę mokyklą.
Sėkmingai išlaikęs stojamuosius egzaminus, 1974 m. įsiliejo į Lietuvos žemės ūkio universiteto agronomijos studentų būrį.
1979 m. baigęs studijas pagal paskyrimą darbinę veiklą pradėjo Anykščių rajono kolūkyje „Už taiką". Išdirbęs 3 metus buvo perkeltas ir teko darbuotis įvairiose su žemės ūkiu susijusiose įstaigose.
Nuo 1989 m. buvo patvirtintas rajono agropramoninio susivienijimo pirmininku.
Paskutinė darbovietė iki 2000 metų spalio mėnesio buvo Utenos apskrities viršininko administracijos Kaimo reikalų departamento Anykščių rajono žemės ūkio skyriuje. Dirbo vedėju.
Nuo 2000 m. spalio 19 d. yra Seimo narys, išrinktas Anykščių-Kupiškio rinkimų apygardoje (Nr. 49). Seime dirba Aplinkos apsaugos komitete, yra Valstiečių ir Naujosios demokratijos partijų frakcijos narys, seniūnės pavaduotojas.
Vedęs. Žmona Aurelija (g. 1959) dirba Anykščių savivaldybės archyvo vedėja. Duktė Vaida, Vilniaus pedagoginiame universitete baigusi lietuvių kalbą, dirba redaktore. Ištekėjusi. Dvidešimtmetis sūnus Egidijus yra Vilniaus pedagoginio universiteto II kurso studentas. Šešiolikmetis Mindaugas - Anykščių J.Biliūno gimnazijos moksleivis.