2004 m. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai
Atnaujinta - 2004 11 08, 10:33

Kandidato anketa

Aldona MILIUVIENĖ

Aldona MILIUVIENĖ Apygarda: Ukmergės (Nr.61)
Iškėlė: Lietuvos krikščionys demokratai

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Lietuvos krikščionys demokratai,
priešrinkiminis numeris sąraše: 23

Biografija   Pajamų deklaracija

Kandidatas registruotas savarankišku politinės kampanijos dalyviu.
Sprendimas - Nr.259, 2004.09.20.
 
3. Gimimo data: 1958.11.07
6. Nuolatinė gyvenamoji vieta: Ukmergės r. sav., Taujėnų mstl.
8.1 Ar turi nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę: Neturi
8.2 Ar yra asmuo, atliekantis tikrąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus reikalų tarnybos karininkas, puskarininkis ar liktinis, kitos sukarintos ar saugumo tarnybos apmokamas pareigūnas: Nėra
8.3 Ar turi kitos valstybės pilietybę: Neturi
8.4 Ar yra susijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei: Nėra
9.1 Ar ne pagal Lietuvos Respublikos užduotis yra sąmoningai bendradarbiavęs su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis: Nėra
9.2 Ar po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos teismo įsiteisėjusiu nuosprendžiu yra pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos: Nėra
9.3 Ar įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu bet kada buvo pripažintas kaltu padaręs sunkų ar labai sunkų nusikaltimą: Nebuvo
10. Gimimo vieta: LIETUVA, Skabeikių km., Ukmergės r.
11. Tautybė: Lietuvis (-ė)
12. Išsilavinimas:
Išsilavinimas Mokymo įstaigos pavadinimas Specialybė Baigimo
metai
Nebaigtas aukštasis LŽŪU Ekologė  
Aukštesnysis Kauno Mičiūrino technikumas Agronomė 1990
Moksliniai laipsniai:  Moksliniai vardai:
13. Kokias kalbas moka: RusųAnglų
14. Kokios partijos, politinės organizacijos narys buvo ar yra: Lietuvos krikščionių demokratų partijos
15. Buvo išrinktas į Lietuvos Respublikos Aukščiausiąją Tarybą, Seimą, savivaldybių tarybas; kitų Europos Sąjungos valstybių narių parlamentus, savivaldybių institucijas; Europos parlamentą:
16. Pagrindinė darbovietė: LR žemės ūkio rūmai, Ukmergės skyrius, organizatorė žemdirbių savivaldai
17. Visuomeninė veikla: Lietuvos kaimo bendruomenių sąjungos tarybos narė, Lietuvos ūkininkų draugijos tarybos narė, Ukmergės krašto bendruomenių sąjungos p-kės pavaduotoja
18. Pomėgiai:
19. Šeimyninė padėtis: Ištekėjusi vyro arba žmonos vardas (pavardė): Antanas
20. Vaikų vardai (pavardės): MarijusAntanas
21. Ką dar norėtų parašyti apie save: