2004 m. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai
Atnaujinta - 2004 11 08, 10:33

Kandidato anketa

Vytas ŠIMONĖLIS

Vytas ŠIMONĖLIS Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Valstiečių ir Naujosios demokratijos partijų sąjunga,
priešrinkiminis numeris sąraše: 53

Biografija   Pajamų deklaracija
 
3. Gimimo data: 1959.03.29
6. Nuolatinė gyvenamoji vieta: Širvintų r. sav., Karališkių k.
8.1 Ar turi nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę: Neturi
8.2 Ar yra asmuo, atliekantis tikrąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus reikalų tarnybos karininkas, puskarininkis ar liktinis, kitos sukarintos ar saugumo tarnybos apmokamas pareigūnas: Nėra
8.3 Ar turi kitos valstybės pilietybę: Neturi
8.4 Ar yra susijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei: Nėra
9.1 Ar ne pagal Lietuvos Respublikos užduotis yra sąmoningai bendradarbiavęs su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis: Nėra
9.2 Ar po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos teismo įsiteisėjusiu nuosprendžiu yra pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos: Nėra
9.3 Ar įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu bet kada buvo pripažintas kaltu padaręs sunkų ar labai sunkų nusikaltimą: Buvo
10. Gimimo vieta: LIETUVA, Ignalinos r. Pivorų k.
11. Tautybė: Lietuvis (-ė)
12. Išsilavinimas:
Išsilavinimas Mokymo įstaigos pavadinimas Specialybė Baigimo
metai
Aukštasis Lietuvos žemės ūkio akademija (universitetas) Inžinierius - mechanikas 1983
Specialus vidurinis Ukmergės Ž.Ū. mechanizacijos technikumas technikos - mechanikas 1978
Moksliniai laipsniai:  Moksliniai vardai:
13. Kokias kalbas moka: Rusų
14. Kokios partijos, politinės organizacijos narys buvo ar yra: Valstiečių ir Naujosios demokratijos partijų sąjungos narys
15. Buvo išrinktas į Lietuvos Respublikos Aukščiausiąją Tarybą, Seimą, savivaldybių tarybas; kitų Europos Sąjungos valstybių narių parlamentus, savivaldybių institucijas; Europos parlamentą:
Institucijos pavadinimas, pareigos Laikotarpis
Širvintų rajono savivaldybės tarybos narys 1997
16. Pagrindinė darbovietė:  
17. Visuomeninė veikla: Dalyvauju meno saviveikloje. Šokių kolektyvo "Viesulas" šokėjas.
18. Pomėgiai:
19. Šeimyninė padėtis: Vedęs vyro arba žmonos vardas (pavardė): Virginija Šimonėlienė
20. Vaikų vardai (pavardės): Tautvydas ŠimonėlisPovilas Šimonėlis
21. Ką dar norėtų parašyti apie save: