2004 m. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai
Atnaujinta - 2004 11 08, 10:33

Kandidato anketa

Vitalė VINICKIENĖ

Vitalė VINICKIENĖ Apygarda: Trakų - Elektrėnų (Nr.58)
Iškėlė: Valstiečių ir Naujosios demokratijos partijų sąjunga

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Valstiečių ir Naujosios demokratijos partijų sąjunga,
priešrinkiminis numeris sąraše: 48

Biografija   Pajamų deklaracija

Kandidatas registruotas savarankišku politinės kampanijos dalyviu.
Sprendimas - Nr.338, 2004.09.21.
 
3. Gimimo data: 1949.12.03
6. Nuolatinė gyvenamoji vieta: Vilnius
8.1 Ar turi nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę: Neturi
8.2 Ar yra asmuo, atliekantis tikrąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus reikalų tarnybos karininkas, puskarininkis ar liktinis, kitos sukarintos ar saugumo tarnybos apmokamas pareigūnas: Nėra
8.3 Ar turi kitos valstybės pilietybę: Neturi
8.4 Ar yra susijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei: Nėra
9.1 Ar ne pagal Lietuvos Respublikos užduotis yra sąmoningai bendradarbiavęs su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis: Nėra
9.2 Ar po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos teismo įsiteisėjusiu nuosprendžiu yra pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos: Nėra
9.3 Ar įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu bet kada buvo pripažintas kaltu padaręs sunkų ar labai sunkų nusikaltimą: Nebuvo
10. Gimimo vieta: LIETUVA, Šilalės raj. Dungerių k.
11. Tautybė: Lietuvis (-ė)
12. Išsilavinimas:
Išsilavinimas Mokymo įstaigos pavadinimas Specialybė Baigimo
metai
Aukštasis Kauno technologijos universitetas, Ekonomikos-vadybos fak. Vadyba 2001
Aukštasis Vilniaus valst. V. Kapsuko universitetas, Medicinos fakultetas Gydomoji medicina 1973
Moksliniai laipsniai:  Moksliniai vardai:
13. Kokias kalbas moka: AnglųRusų
14. Kokios partijos, politinės organizacijos narys buvo ar yra:  
15. Buvo išrinktas į Lietuvos Respublikos Aukščiausiąją Tarybą, Seimą, savivaldybių tarybas; kitų Europos Sąjungos valstybių narių parlamentus, savivaldybių institucijas; Europos parlamentą:
Institucijos pavadinimas, pareigos Laikotarpis
Vilniaus m. savivaldybės taryba 2003
16. Pagrindinė darbovietė: Vilniaus m. savivaldybės taryba, tarybos narė
17. Visuomeninė veikla: kelios medicininio profilio ir vartotojų teisių apsaugos organizacijos, kokybės vadybos asociacijos valdybos narė ir kt.
18. Pomėgiai: Bendrauti su žmonėmGamtaGyvenimo stebėsenaTeatras
19. Šeimyninė padėtis: Ištekėjusi vyro arba žmonos vardas (pavardė): Pranciškus Vinickas
20. Vaikų vardai (pavardės): Ingrida ŠitkauskienėGabija Daškevičienė
21. Ką dar norėtų parašyti apie save: