2004 m. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai
Atnaujinta - 2004 11 08, 10:33

Kandidato anketa

Nerijus ČAPAS

Nerijus ČAPAS Apygarda: Danės (Nr.19)
Iškėlė: Lietuvos krikščionys demokratai

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Lietuvos krikščionys demokratai,
priešrinkiminis numeris sąraše: 10

Biografija   Pajamų deklaracija

Kandidatas registruotas savarankišku politinės kampanijos dalyviu.
Sprendimas - Nr.347, 2004.09.21.
 
3. Gimimo data: 1974.04.16
6. Nuolatinė gyvenamoji vieta: Klaipėda
8.1 Ar turi nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę: Neturi
8.2 Ar yra asmuo, atliekantis tikrąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus reikalų tarnybos karininkas, puskarininkis ar liktinis, kitos sukarintos ar saugumo tarnybos apmokamas pareigūnas: Nėra
8.3 Ar turi kitos valstybės pilietybę: Neturi
8.4 Ar yra susijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei: Nėra
9.1 Ar ne pagal Lietuvos Respublikos užduotis yra sąmoningai bendradarbiavęs su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis: Nėra
9.2 Ar po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos teismo įsiteisėjusiu nuosprendžiu yra pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos: Nėra
9.3 Ar įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu bet kada buvo pripažintas kaltu padaręs sunkų ar labai sunkų nusikaltimą: Nebuvo
10. Gimimo vieta: LIETUVA, Klaipėda
11. Tautybė: Lietuvis (-ė)
12. Išsilavinimas:
Išsilavinimas Mokymo įstaigos pavadinimas Specialybė Baigimo
metai
Nebaigtas aukštasis      
Moksliniai laipsniai:  Moksliniai vardai: Studentas
13. Kokias kalbas moka: AnglųRusųItalų
14. Kokios partijos, politinės organizacijos narys buvo ar yra: Politinė partija �Lietuvos krikščionys demokratai"
15. Buvo išrinktas į Lietuvos Respublikos Aukščiausiąją Tarybą, Seimą, savivaldybių tarybas; kitų Europos Sąjungos valstybių narių parlamentus, savivaldybių institucijas; Europos parlamentą:
16. Pagrindinė darbovietė: AB �Klaipėdos jūrų krovinių kompanija", tiekimo skyriaus vadybininkas
17. Visuomeninė veikla: Pasauliečių pranciškonų ordino narys, tarptautinės pasauliečių pranciškonų ordino tarybos narys, Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino vadovas, Lietuvos vyskupų konferencijos pasauliečių apaštalavimo tarybos narys
18. Pomėgiai: Informacinės technologijosMuzikaTeologinė, filosofinė ir istorinė literatūra
19. Šeimyninė padėtis: Vedęs vyro arba žmonos vardas (pavardė): Živilė
20. Vaikų vardai (pavardės): Laurynas
21. Ką dar norėtų parašyti apie save: