2004 m. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai
Atnaujinta - 2004 11 08, 10:33

Kandidato anketa

Loreta KUDARIENĖ

Loreta KUDARIENĖ Apygarda: Žaliakalnio (Nr.14)
Iškėlė: Lietuvos krikščionys demokratai

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Lietuvos krikščionys demokratai,
priešrinkiminis numeris sąraše: 7

Biografija   Pajamų deklaracija

Kandidatas registruotas savarankišku politinės kampanijos dalyviu.
Sprendimas - Nr.304, 2004.09.20.
 
3. Gimimo data: 1947.10.17
6. Nuolatinė gyvenamoji vieta: Kaunas
8.1 Ar turi nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę: Neturi
8.2 Ar yra asmuo, atliekantis tikrąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus reikalų tarnybos karininkas, puskarininkis ar liktinis, kitos sukarintos ar saugumo tarnybos apmokamas pareigūnas: Nėra
8.3 Ar turi kitos valstybės pilietybę: Neturi
8.4 Ar yra susijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei: Nėra
9.1 Ar ne pagal Lietuvos Respublikos užduotis yra sąmoningai bendradarbiavęs su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis: Nėra
9.2 Ar po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos teismo įsiteisėjusiu nuosprendžiu yra pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos: Nėra
9.3 Ar įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu bet kada buvo pripažintas kaltu padaręs sunkų ar labai sunkų nusikaltimą: Nebuvo
10. Gimimo vieta: LIETUVA, Kaunas
11. Tautybė: Lietuvis (-ė)
12. Išsilavinimas:
Išsilavinimas Mokymo įstaigos pavadinimas Specialybė Baigimo
metai
Aukštasis Vytauto didžiojo universitetas Edukologijos magistro laipsnis 2001
Aukštasis Kauno politechnikos institutas Lietuvos mokslo taryba išdavė daktarės diplomą 1993
Aukštasis Kauno politechnikos institutas Suteiktas technikos mokslų kandidato laipsnis 1975
Aukštasis Kauno politechnikos institutas Inžinierė chemikė - technologė 1969
Moksliniai laipsniai: Mokslų daktaras Moksliniai vardai:
13. Kokias kalbas moka: AnglųRusų
14. Kokios partijos, politinės organizacijos narys buvo ar yra: Partija Lietuvos krikščionys demokratai
15. Buvo išrinktas į Lietuvos Respublikos Aukščiausiąją Tarybą, Seimą, savivaldybių tarybas; kitų Europos Sąjungos valstybių narių parlamentus, savivaldybių institucijas; Europos parlamentą:
Institucijos pavadinimas, pareigos Laikotarpis
Antikorupcinės komisijos narė 2002 - 2006
Etikos ir procedūrų komisijos narė 2002 - 2006
Kauno bendruomenių centrų rėmimo fondo tarybos narė 2002 - 2006
Kauno miesto savivaldybės taryba, socialinių reikalų komiteto pirmininkė 2002 - 2006
Specialiojo daugiabučių namų savininkų bendrijų rėmimo fondo tarybos narė 2002 - 2006
16. Pagrindinė darbovietė: Kauno kartų namai
17. Visuomeninė veikla: Vienišų motinų paramos fondas
18. Pomėgiai: Bendravimas su žmonėmis
19. Šeimyninė padėtis: Ištekėjusi vyro arba žmonos vardas (pavardė): Romualdas
20. Vaikų vardai (pavardės): Petras
21. Ką dar norėtų parašyti apie save: Myliu žmones ir jaučiu atgaivą, galėdama jiems padėti.