2004 m. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai
Atnaujinta - 2004 11 08, 10:33

Kandidato anketa

Faustas MEIŽENIS

Faustas MEIŽENIS Apygarda: Telšių (Nr.40)
Iškėlė: Lietuvos krikščionys demokratai

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Lietuvos krikščionys demokratai,
priešrinkiminis numeris sąraše: 5

Biografija   Pajamų deklaracija

Kandidatas registruotas savarankišku politinės kampanijos dalyviu.
Sprendimas - Nr.354, 2004.09.21.
 
3. Gimimo data: 1962.02.01
6. Nuolatinė gyvenamoji vieta: Telšių r. sav.
8.1 Ar turi nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę: Neturi
8.2 Ar yra asmuo, atliekantis tikrąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus reikalų tarnybos karininkas, puskarininkis ar liktinis, kitos sukarintos ar saugumo tarnybos apmokamas pareigūnas: Nėra
8.3 Ar turi kitos valstybės pilietybę: Neturi
8.4 Ar yra susijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei: Nėra
9.1 Ar ne pagal Lietuvos Respublikos užduotis yra sąmoningai bendradarbiavęs su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis: Nėra
9.2 Ar po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos teismo įsiteisėjusiu nuosprendžiu yra pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos: Nėra
9.3 Ar įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu bet kada buvo pripažintas kaltu padaręs sunkų ar labai sunkų nusikaltimą: Nebuvo
10. Gimimo vieta: LIETUVA, Telšiai
11. Tautybė: Lietuvis (-ė)
12. Išsilavinimas:
Išsilavinimas Mokymo įstaigos pavadinimas Specialybė Baigimo
metai
Aukštasis Kauno technologijos universitetas viešasis administravimas 2002
Aukštasis Vilniaus technikos universitetas inžinierius-ekonomistas 1992
Specialus vidurinis Šiaulių K.Didžiulio politechnikumas technikas-mechanikas 1985
Moksliniai laipsniai:  Moksliniai vardai:
13. Kokias kalbas moka: RusųVokiečių
14. Kokios partijos, politinės organizacijos narys buvo ar yra: Lietuvos krikščionys demokratai
15. Buvo išrinktas į Lietuvos Respublikos Aukščiausiąją Tarybą, Seimą, savivaldybių tarybas; kitų Europos Sąjungos valstybių narių parlamentus, savivaldybių institucijas; Europos parlamentą:
Institucijos pavadinimas, pareigos Laikotarpis
Telšių rajono savivaldybės taryba 1990 - 2000
16. Pagrindinė darbovietė: Laikraščio �Penktadienio žemaitis" redaktorius
17. Visuomeninė veikla: Šaulių sąjungos narys
18. Pomėgiai: Skaitymas
19. Šeimyninė padėtis: Nevedęs vyro arba žmonos vardas (pavardė):
20. Vaikų vardai (pavardės):
21. Ką dar norėtų parašyti apie save: Teisės universiteto magistro studijų studentas