2004 m. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai
Atnaujinta - 2004 11 08, 10:33

Kandidato anketa

Dangirdas MIKŠYS

Dangirdas MIKŠYS Apygarda: Biržų - Kupiškio (Nr.48)
Iškėlė: Liberalų demokratų partija

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Rolando Pakso koalicija "Už tvarką ir teisingumą",
priešrinkiminis numeris sąraše: 63
(Iškėlė: Liberalų demokratų partija,
priešrinkiminis numeris sąraše: 56)

Biografija   Pajamų deklaracija

Kandidatas registruotas savarankišku politinės kampanijos dalyviu.
Sprendimas - Nr.176, 2004.09.16.
 
3. Gimimo data: 1959.12.30
6. Nuolatinė gyvenamoji vieta: Kupiškis
8.1 Ar turi nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę: Neturi
8.2 Ar yra asmuo, atliekantis tikrąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus reikalų tarnybos karininkas, puskarininkis ar liktinis, kitos sukarintos ar saugumo tarnybos apmokamas pareigūnas: Nėra
8.3 Ar turi kitos valstybės pilietybę: Neturi
8.4 Ar yra susijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei: Nėra
9.1 Ar ne pagal Lietuvos Respublikos užduotis yra sąmoningai bendradarbiavęs su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis: Nėra
9.2 Ar po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos teismo įsiteisėjusiu nuosprendžiu yra pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos: Nėra
9.3 Ar įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu bet kada buvo pripažintas kaltu padaręs sunkų ar labai sunkų nusikaltimą: Nebuvo
10. Gimimo vieta: LIETUVA, Biržų rajonas, Vabalninkas
11. Tautybė: Lietuvis (-ė)
12. Išsilavinimas:
Išsilavinimas Mokymo įstaigos pavadinimas Specialybė Baigimo
metai
Aukštasis Kauno Politechnikos institutas (Kauno technikos universitetas) inžinierius-mechanikas 1985
Moksliniai laipsniai:  Moksliniai vardai:
13. Kokias kalbas moka: PrancūzųRusų
14. Kokios partijos, politinės organizacijos narys buvo ar yra: LDP
15. Buvo išrinktas į Lietuvos Respublikos Aukščiausiąją Tarybą, Seimą, savivaldybių tarybas; kitų Europos Sąjungos valstybių narių parlamentus, savivaldybių institucijas; Europos parlamentą:
16. Pagrindinė darbovietė: Dangirdo Mikšo įndividuali įmonė, savininkas
17. Visuomeninė veikla: Kupiškio veteranų sporto klubo Šaltinis narys, LDP Kupiškio sk. p-kas, Piliet. judej. Už tesingumą ir demokr. Lietuvą p-kas
18. Pomėgiai: BėgiojimasGamtaKrepšinis
19. Šeimyninė padėtis: Vedęs vyro arba žmonos vardas (pavardė): Vitalija
20. Vaikų vardai (pavardės): EvelinaVirginijaKotryna
21. Ką dar norėtų parašyti apie save: