2004 m. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai
 
Konstitucija
Seimo rinkimų įstatymas
Vyriausiosios rinkimų komisijos įstatymas
Politinių kampanijų finansavimo kontrolės įstatymas
  Teisinis pagrindas
VRK sprendimai
Rinkimų dokumentų pavyzdžiai

Rinkimų organizavimo ir vykdymo grafikas


Rinkimų data: 2004 m. spalio 10 d.
Įstatymo straipsnis Dienos iki/po rinkimų Data Turinys
10.4 -110 iki 2004 06 22 Merai (ar administratoriai pagal kitus įstatymus) teikia apylinkių ribų pakeitimus VRK
10.4 -100 iki 2004 07 02 Prireikus VRK, pagal mero ar administratoriaus teikimą, keičia rinkimų apylinkės ribas, balsavimo patalpos adresą
9.1 -95 iki 2004 07 07 Sudaromos vienmandatės rinkimų apygardos
9.1 -90 iki 2004 07 12 Rinkimų apygardas sudarančių apylinkių sąrašas skelbiamas "Valstybės žiniose"
15.1 -74 iki 2004 07 28 VRK sudaro apygardų rinkimų komisijas
37.1 -65 iki 2004 08 06 Reikalavimas partijų registravimosi terminui
38.5 -65 nuo 2004 08 06 Pradedamas pareiškinių dokumentų įteikimas VRK
17.1 -65 2004 08 06 Apygardos rinkimų komisija nustato kiekvienos rinkimų apylinkės komisijos narių skaičių
19.6 -59 2004 08 12 Paskutinė diena duoti rašytinį pasižadėjimą apygardų rinkimų komisijų nariams
17.4 -48 iki 2004 08 23 Partijos pateikia kandidatūrų į apylinkių rinkimų komisijas sąrašą apygardos rinkimų komisijai
17.5 -45 iki 2004 08 26 Apygardos rinkimų komisijos sudaro apylinkių rinkimų komisijas
11.3 -44 2004 08 27 Paskutinė diena (konkreti data priklauso nuo sutikimo tapti kandidatu datos) atsisakyti rinkimų komisijos nario pareigų norint tapti kandidatu
38.3 -40 2004 08 31 Paskutinė diena grąžinti parašų rinkimo lapus apygardos rinkimų komisijai
27 -39 iki 2004 09 01 VRK savivaldybės rinkėjų sąrašą magnetinėse laikmenose perduoda savivaldybės rinkimų komisijai
43 -34 iki 2004 09 06 17:00 Kelios partijos gali sujungti savo kandidatų sąrašus
38.5 -34 iki 2004 09 06 17:00 Baigiamas pareiškinių dokumentų įteikimas VRK
38.3 -33 2004 09 07 Laikotarpio pabaiga apygardos rinkimų komisijai patikrinti parašų rinkimų lapus (per 7 dienas nuo jų grąžinimo)
39.3 -32 iki 2004 09 08 Laikotarpio pabaiga valstybės institucijai (per 7 d. po prašymo) pranešti VRK reikšmingus kandidato registravimui duomenis
39.4 -31 iki 2004 09 09 Laikotarpio pabaiga VRK priimti sprendimą dėl kandidato registravimo (arba per 10 d. po pareiškinių dokumentų pateikimo)
19.6 -30 2004 09 10 Paskutinė diena duoti rašytinį pasižadėjimą apylinkių rinkimų komisijų nariams
45.1 -30 iki 2004 09 10 VRK paskelbia rinkimuose dalyvaujančių partijų ir koalicijų sąrašą ir joms burtais suteiktus rinkimų numerius, taip pat vienmandatėse apygardose iškeltus kandidatus
45.2 -30 nuo 2004 09 10 Rinkimų agitacijos kampanijos pradžia
28 -26 iki 2004 09 14 Apygardos rinkimų komisija rinkimų apylinkės rinkėjų sąrašą perduoda apylinkės rinkimų komisijai
29.1 -25 nuo 2004 09 15 Apylinkės rinkimų komisija, diplomatinė atstovybė sudaro sąlygas rinkėjams susipažinti su apylinkės rinkėjų sąrašu
44.1 -25 iki 2004 09 15 Partija, rinkimų koalicija, pilietis gali atšaukti rinkimų pareiškinius dokumentus.
VRK planuoja baigti tikrinti, ar kandidatai nepažeidė šio įstatymo 95 straipsnio
59.2 -20 nuo 2004 09 20 Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse (konsulatuose) rinkimų biuleteniai ir vokai balsavimui paštu turi būti laisvai prieinami piliečiams.
31.2 -20 iki 2004 09 20 Turi būti baigtas rinkėjo pažymėjimų įteikimas rinkėjams
51.3 -15 iki 2004 09 25 Kandidato, dėl kurio balsuojama vienmandatėje rinkimų apygardoje, rinkimų programą išspausdina tos apygardos rinkimų komisija ne vėliau kaip likus 15 dienų iki rinkimų.
71.1 -15 iki 2004 09 25 Apygardos rinkimų komisija sudaro specialių pašto skyrių sąrašą
59.2 -15 iki 2004 09 25 Laivuose turi būti laisvai prieinamas rinkėjams biuletenių tekstas
33.2 -15 iki 2004 09 25 Lietuvos Respublikos diplomatinės atstovybės (konsulatai) perduoda VRK sudarytus rinkėjų sąrašus ir duomenis apie jų patikslinimą.
77.6 -14 iki 2004 09 26 VRK nustato konkrečią biuletenių ir balsų skaičiavimo tvarką
52.1 -10 2004 09 30 Paskutinė diena skelbti kandidatą ar partiją, iškėlusią kandidatų sąrašą, kompromituojančią medžiagą visuomenės informavimo priemonėse, kurios leidžiamos ne daugiau kaip 3 kartus per savaitę
67.7 -10 iki 2004 09 30 Apylinkės rinkimų komisijos sudaro balsuojančių namuose rinkėjų sąrašą
59.1 -7 iki 2004 10 03 Biuleteniai, vokai pristatomi paštui
26.4 -7 iki 2004 10 03 VRK tvirtina galutinius rinkėjų sąrašus
36.1 -7 iki 2004 10 03 Rinkėjas arba atstovas rinkimams skundus dėl rinkėjų sąraše padarytų klaidų gali pateikti apylinkės rinkimų komisijai
  -7 iki 2004 10 03 VRK nustato konkrečią pirmumo balsų skaičiavimo tvarką
52.1 -5 2004 10 05 Paskutinė diena skelbti kandidatą ar partiją, iškėlusią kandidatų sąrašą, kompromituojančią medžiagą visuomenės informavimo priemonėse, kurios leidžiamos daugiau kaip 3 kartus per savaitę
67.1 -5 2004 10 05 Balsavimo paštu pradžia
  -3 2004 10 06 Paskutinė diena paskelbti atsakomąją nuomonę visuomenės informavimo priemonėse, kurios leidžiamos daugiau kaip 3 kartus per savaitę
67.7 -2 2004 10 07 Paskutinė diena balsuoti namuose
67.1 -2 2004 10 07 Paskutinė diena balsuoti paštu, jeigu rinkėjas neįrašytas į tos savivaldybės rinkėjų sąrašus
67.1 -1 2004 10 08 Paskutinė diena balsuoti paštu, jeigu rinkėjas įrašytas į tos savivaldybės rinkėjų sąrašus
56.1 -30 val nuo 2004 10 09 1:00 Draudžiama rinkimų agitacija
74.2 -1 iki 2004 10 09 Pašto skyriaus viršininkas grąžina nepanaudotus vokus ir rinkimų biuletenius apygardos rinkimų komisijai
59.1 -12 val iki 2004 10 09 19:00 Biuleteniai pateikiami rinkimų apylinkei
60.1 -12 val iki 2004 10 09 19:00 Turi būti parengta balsavimo patalpa
62 0 2004 10 10 07:00 Balsavimo pradžia rinkimų apylinkėse
35   2004 10 10 18:00 Gali balsuoti į apylinkės rinkėjų sąrašą neįrašyti, tačiau deklaravę gyvenamąją vietą toje rinkimų apylinkėje, ir kitur nebalsavę asmenys
74.3 -2 val iki 2004 10 10 18:00 Paštas vokus su rinkėjų užpildytais biuleteniais įteikia apylinkių rinkimų komisijoms
62 0 2004 10 10 20:00 Balsavimo pabaiga rinkimų apylinkėse
81.1 12 val iki 2004 10 11 08:00 Rinkimų apylinkės pateikia dokumentus apygardos rinkimų komisijai
86.1 24 val. iki 2004 10 12 08:00 Apygardos rinkimų komisijai galima apskųsti apylinkių rinkimų komisijų sprendimus dėl rinkimų apylinkės balsų skaičiavimo protokolų surašymo (tikslus laikas priklauso nuo protokolo pasirašymo laiko)
86.1 48 val. iki 2004 10 13 08:00 Apygardos rinkimų komisija privalo išnagrinėti skundus (tikslus laikas priklauso nuo skundo gavimo laiko)
86.2 72 val.   VRK galima apskųsti apygardų rinkimų komisijų sprendimus dėl apygardos balsų skaičiavimo protokolų surašymo (tikslus laikas priklauso nuo protokolo pasirašymo laiko)
86.2 7 iki 2004 10 17 VRK išnagrinėja skundus dėl apygardų komisijų sprendimų
93.2 7 iki 2004 10 17 VRK skelbia galutinius rinkimų rezultatus
95.1 10 iki 2004 10 20 Lietuvos Respublikos Seimas, taip pat Respublikos Prezidentas gali kreiptis i Konstitucinį Teismą su paklausimu, ar nebuvo pažeistas rinkimų įstatymas
94.1 10 iki 2004 10 20 VRK išrinktiems kandidatams įteikia Seimo nario pažymėjimus
95.3 13 iki 2004 10 23 Konstitucinis Teismas išnagrinėja paklausimą dėl rinkimų įstatymo pažeidimų
88.3 14 iki 2004 10 24 Galimas pakartotinis balsavimas*
55.5 22 iki 2004 11 01 Vienmandačių apygardų kandidatai pateikia VRK ataskaitas apie lėšų šaltinius ir panaudojimą rinkimų agitacijai
40.1 27 iki 2004 11 06 Pasibaigia atstovo rinkimams įgaliojimas
55.6 27 iki 2004 11 06 Uždaromos specialios rinkimų sąskaitos
55.5 32 iki 2004 11 11 Partijos pateikia VRK ataskaitas apie lėšų šaltinius ir panaudojimą rinkimų agitacijai
25.4 37 iki 2004 11 16 Partijos, įsigijusios bendruosius rinkėjų sąrašus, privalo juos sunaikinti
41.4 47 iki 2004 11 26 VRK grąžina rinkimų užstatus
93.3 3 mėn. iki 2005 01 16 VRK išleidžia knygą apie rinkimų rezultatus
93.3 4 mėn. iki 2005 02 16 VRK perduoda rinkimų dokumentus valstybės archyvui saugoti

*Galimo pakartotinio balsavimo organizavimo ir vykdymo grafikas
59.1 -7 iki 2004 10 17 Biuleteniai, vokai pristatomi paštui
52.1 -5 2004 10 19 Paskutinė diena skelbti kandidatą, kompromituojančią medžiagą visuomenės informavimo priemonėse, kurios leidžiamos daugiau kaip 3 kartus per savaitę
67.1 -5 2004 10 19 Balsavimo paštu pradžia
  -3 2004 10 21 Paskutinė diena paskelbti atsakomąją nuomonę visuomenės informavimo priemonėse, kurios leidžiamos daugiau kaip 3 kartus per savaitę
67.7 -2 2004 10 21 Paskutinė diena balsuoti namuose
67.1 -2 2004 10 21 Paskutinė diena balsuoti paštu, jeigu rinkėjas neįrašytas į tos savivaldybės rinkėjų sąrašus
67.1 -1 2004 10 22 Paskutinė diena balsuoti paštu, jeigu rinkėjas įrašytas į tos savivaldybės rinkėjų sąrašus
56.1 -30 val 2004.10.23 01:00 Draudžiama rinkimų agitacija
74.2 -1 iki 2004 10 23 Pašto skyriaus viršininkas grąžina nepanaudotus vokus ir rinkimų biuletenius apygardos rinkimų komisijai
59.1 -12 val iki 2004 10 23 19:00 Biuleteniai pateikiami rinkimų apylinkei
60.1 -12 val iki 2004 10 23 19:00 Turi būti parengta balsavimo patalpa
62 0 2004 10 24 07:00 Balsavimo pradžia rinkimų apylinkėse
35 0 2004 10 24 18:00 Gali balsuoti į apylinkės rinkėjų sąrašą neįrašyti, tačiau deklaravę gyvenamąją vietą toje rinkimų apylinkėje, ir kitur nebalsavę asmenys
74.3 -2 val iki 2004 10 24 18:00 Paštas vokus su rinkėjų užpildytais biuleteniais įteikia apylinkių rinkimų komisijoms
62 0 2004 10 24 20:00 Balsavimo pabaiga rinkimų apylinkėse
81.1 12 val iki 2004 10 25 08:00 Rinkimų apylinkės pateikia dokumentus apygardos rinkimų komisijai
86.1 24 val. iki 2004 10 26 08:00 Apygardos rinkimų komisijai galima apskųsti apylinkių rinkimų komisijų sprendimus dėl rinkimų apylinkės balsų skaičiavimo protokolų surašymo (tikslus laikas priklauso nuo protokolo pasirašymo laiko)
86.1 48 val. iki 2004 10 28 08:00 Apygardos rinkimų komisija privalo išnagrinėti skundus (tikslus laikas priklauso nuo skundo gavimo laiko)
86.2 72 val. iki 2004 10 31 08:00 VRK galima apskųsti apygardų rinkimų komisijų sprendimus dėl apygardos balsų skaičiavimo protokolų surašymo (tikslus laikas priklauso nuo protokolo pasirašymo laiko)
86.2 7 iki 2004 10 31 VRK išnagrinėja skundus dėl apygardų komisijų sprendimų
93.2 7 iki 2004 10 31 VRK skelbia galutinius rinkimų rezultatus
95.1 10 iki 2004 11 03 Lietuvos Respublikos Seimas, taip pat Respublikos Prezidentas gali kreiptis i Konstitucinį Teismą su paklausimu, ar nebuvo pažeistas rinkimų įstatymas
94.1 10 iki 2004 11 03 VRK išrinktiems kandidatams įteikia Seimo nario pažymėjimus
95.3 13 iki 2004 11 06 Konstitucinis Teismas išnagrinėja paklausimą dėl rinkimų įstatymo pažeidimų
55.5 22 iki 2004 11 15 Vienmandačių apygardų kandidatai pateikia VRK ataskaitas apie lėšų šaltinius ir panaudojimą rinkimų agitacijai
40.1 27 iki 2004 11 20 Pasibaigia atstovo rinkimams įgaliojimas
55.6 27 iki 2004 11 20 Uždaromos specialios rinkimų sąskaitos
41.4 47 iki 2004 12 10 VRK grąžina rinkimų užstatus
93.3 3 mėn. iki 2005 01 30 VRK išleidžia knygą apie rinkimų rezultatus
93.3 4 mėn. iki 2005 03 02 VRK perduoda rinkimų dokumentus valstybės archyvui saugoti