2004 m. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai
 
Konstitucija
Seimo rinkimų įstatymas
Vyriausiosios rinkimų komisijos įstatymas
Politinių kampanijų finansavimo kontrolės įstatymas
  Teisinis pagrindas
VRK sprendimai
Rinkimų organizavimo grafikas

Rinkimų dokumentų pavyzdžiai


Pareiškiniai dokumentai:
  Daugiamandatėje rinkimų apygardoje keliamų kandidatų sąrašo forma
  Jungtinio (koalicijos) keliamų kandidatų daugiamandatėje rinkimų apygardoje sąrašo forma
  Vienmandatėse rinkimų apygardose keliamų kandidatų sąrašo forma
  Kandidato į Seimo narius anketos forma
  Sutikimo, įsipareigojimo forma

  Partijų, politinių organizacijų pareiškinių dokumentų pateikimo rodyklė
  Save išsikėlusio kandidato pareiškinių dokumentų pateikimo apygardos rinkimų komisijai rodyklė

Vyriausiajai rinkimų komisijai teikiamas prašymas (teikimas) dėl įregistravimo politinės kampanijos dalyviais
Viešosios informacijos rengėjo ar platintojo deklaracijos forma

Prašymas įrašyti į apylinkės rinkėjų sąrašą
Rinkėjo prašymas balsuoti namuose P6
Prašymas Gyventojų registro tarnybai dėl asmens duomenų skelbimo bendruosiuose rinkėjų sąrašuose
Prašymas Gyventojų registro tarnybai dėl asmens duomenų skelbimo rinkimų apylinkės rinkėjų sąrašuose


Biuletenių pavyzdžiai:
  Daugiamandatės rinkimų apygardos biuletenio pavyzdys
  Vienmandatės rinkimų apygardos biuletenio pavyzdys