In English Puslapis atnaujintas 2003 05 15, 09:27

 Anykščių rajonas (Nr. 4)

Referendumo rezultatai

Apylinkių, atsiuntusių duomenis, skaičius -
37
(
100.00%
nuo
37
).

Pagal gautus iš apylinkių duomenis:

  rinkimų teisę turinčių piliečių -
28011
, referendume dalyvavo -
18630
(
66.51%
),

  negaliojančių biuletenių -
266
(
1.43%
), galiojančių biuletenių -
18364
(
98.57%
).
Klausimas Paduotų balsų skaičius
apylinkėse paštu iš viso procentais
nuo galiojančių
biuletenių
procentais
nuo dalyvavusių
skaičiaus
Taip Ne Taip Ne Taip Ne Taip Ne Taip Ne
1. Pritariu Lietuvos Respublikos narystei Europos Sąjungoje 13936 1396 2766 266 16702 1662 90.95% 9.05% 89.65% 8.92%

Referendumo rezultatai apylinkėse

Senamiesčio  Janydžių  Ažupiečių  Liudiškių 
Piktagalio  Ažuožerių  Elmos  Burbiškio 
Šlavėnų  10 Debeikių  11 Leliūnų  12 Kavarsko 
13 Dabužių  14 Janušavos  15 Svirnų  16 Šerių 
17 Šovenių  18 Kurklių  19 Kurklelių  20 Staškūniškio 
21 Katlėrių  22 Skiemonių  23 Mačionių  24 Daujočių 
25 Aulelių  26 Svėdasų  27 Vaitkūnų  28 Troškūnų 
29 Vaidlonių  30 Vašuokėnų  31 Surdegio  32 Nausodės 
33 Raguvėlės  34 Levaniškių  35 Traupio  36 Andrioniškio 
37 Viešintų 


Pagrindinis rezultatų puslapis

Logo
Duomenys pateikiami iš Vyriausiosios rinkimų komisijos duomenų bazių.
LRS ITD©, 2003     Puslapius kuria ir palaiko Lietuvos Respublikos Seimo Informacijos technologijų departamentas.
Komentarus dėl turinio siųskite adresu ZeVaig@lrs.lt, dėl svetainės - rinkweb@lrs.lt