Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimai

Puslapius kuria ir palaiko Lietuvos Respublikos Seimo Informacijos technologijų departamentas.
Pateikiami duomenys paimti iš Vyriausiosios rinkimų komisijos duomenų bazės.
Komentarus dėl WWW puslapių siųskite adresu
rinkweb@lrs.lt.
 
Puslapis atnaujintas 2003 02 18, 09:52.

- 1-ojo rinkimų turo balsavimo rezultatai mieste (rajone) -

 
Anykščių rajono

2-ojo rinkimų turo balsavimo rezultatai

 
Iš viso apylinkių mieste (rajone) - 37, duomenys gauti iš 37.

Duomenys gauti iš apylinkių, kurių sąrašuose rinkėjų yra 28639, rinkimuose dalyvavo 15363 (53.64%).
Negaliojančių biuletenių - 134 (0.87%), galiojančių biuletenių - 15229 (99.13%).

 
Už kiekvieną kandidatą paduotų balsų skaičius:
(rūšiuota pagal paduotų balsų skaičių, gautą nuo galiojančių biuletenių skaičiaus)
 

Kandidatas     Paduotų balsų skaičius  
  apylinkėse     paštu     iš viso     procentais  
 Rolandas Paksas  7335  697  8032  52.74 % 
 Valdas Adamkus  6335  862  7197  47.26 % 
Iš viso mieste (rajone):    13670  1559  15229   100 % 

Pasirinkę kandidatą, gausite informaciją apie tik už jį paduotus balsus šio miesto (rajono) apylinkėse.
 

 
2-ojo rinkimų turo balsavimo rezultatai apylinkėse

Pasirinkę apylinkę, gausite informaciją apie joje paduotus balsus už kiekvieną kandidatą.
Nepabrauktu šriftu užrašytos tos apylinkės, iš kurių dar negauta duomenų.

1. Senamiesčio   2. Janydžių   3. Ažupiečių   4. Liudiškių   5. Piktagalio   6. Ažuožerių   7. Elmos   8. Burbiškio   9. Šlavėnų   10. Debeikių   11. Leliūnų   12. Kavarsko   13. Dabužių   14. Janušavos   15. Svirnų   16. Šerių   17. Šovenių   18. Kurklių   19. Kurklelių   20. Staškūniškio   21. Katlėrių   22. Skiemonių   23. Mačionių   24. Daujočių   25. Aulelių   26. Svėdasų   27. Vaitkūnų   28. Troškūnų   29. Vaidlonių   30. Vašuokėnų   31. Surdegio   32. Nausodės   33. Raguvėlės   34. Levaniškių   35. Traupio   36. Andrioniškio   37. Viešintų  
 
 Miesto (rajono) rinkimų komisijos suskaičiuoti balsai
  

 
Pagrindinis rezultatų puslapis