Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimai

Puslapius kuria ir palaiko Lietuvos Respublikos Seimo Informacijos technologijų departamentas.
Pateikiami duomenys paimti iš Vyriausiosios rinkimų komisijos duomenų bazės.
Komentarus dėl WWW puslapių siųskite adresu
rinkweb@lrs.lt.
 
Puslapis atnaujintas 2003 02 18, 09:53.

 
Anykščių rajono

1-ojo rinkimų turo balsavimo rezultatai

 
Iš viso apylinkių mieste (rajone) - 37, duomenys gauti iš 37.

Duomenys gauti iš apylinkių, kurių sąrašuose rinkėjų yra 28597, rinkimuose dalyvavo 16222 (56.73%).
Negaliojančių biuletenių - 188 (1.16%), galiojančių biuletenių - 16034 (98.84%).

 
Už kiekvieną kandidatą paduotų balsų skaičius:
(rūšiuota pagal paduotų balsų skaičių, gautą nuo galiojančių biuletenių skaičiaus)
 

Kandidatas     Paduotų balsų skaičius  
  apylinkėse     paštu     iš viso     procentais  
 Valdas Adamkus  5344  568  5912  36.87 % 
 Rolandas Paksas  2455  179  2634  16.43 % 
 Artūras Paulauskas  1412  131  1543  9.62 % 
 Vytautas Šerėnas  1469  65  1534  9.57 % 
 Vytenis Povilas Andriukaitis  1341  138  1479  9.22 % 
 Kazimira Danutė Prunskienė  796  63  859  5.36 % 
 Juozas Edvardas Petraitis  356  28  384  2.39 % 
 Kazys Bobelis  339  33  372  2.32 % 
 Eugenijus Gentvilas  331  24  355  2.21 % 
 Algimantas Matulevičius  243  38  281  1.75 % 
 Julius Veselka  236  22  258  1.61 % 
 Vytautas Antanas Matulevičius  189  11  200  1.25 % 
 Vytautas Šustauskas  61  68  0.42 % 
 Kęstutis Glaveckas  55  59  0.37 % 
 Vytautas Bernatonis  43  50  0.31 % 
 Algirdas Pilvelis  23  29  0.18 % 
 Rimantas Jonas Dagys  15  17  0.11 % 
Iš viso mieste (rajone):    14708  1326  16034   100 % 

Pasirinkę kandidatą, gausite informaciją apie tik už jį paduotus balsus šio miesto (rajono) apylinkėse.
 

 
1-ojo rinkimų turo balsavimo rezultatai apylinkėse

Pasirinkę apylinkę, gausite informaciją apie joje paduotus balsus už kiekvieną kandidatą.
Nepabrauktu šriftu užrašytos tos apylinkės, iš kurių dar negauta duomenų.

1. Senamiesčio   2. Janydžių   3. Ažupiečių   4. Liudiškių   5. Piktagalio   6. Ažuožerių   7. Elmos   8. Burbiškio   9. Šlavėnų   10. Debeikių   11. Leliūnų   12. Kavarsko   13. Dabužių   14. Janušavos   15. Svirnų   16. Šerių   17. Šovenių   18. Kurklių   19. Kurklelių   20. Staškūniškio   21. Katlėrių   22. Skiemonių   23. Mačionių   24. Daujočių   25. Aulelių   26. Svėdasų   27. Vaitkūnų   28. Troškūnų   29. Vaidlonių   30. Vašuokėnų   31. Surdegio   32. Nausodės   33. Raguvėlės   34. Levaniškių   35. Traupio   36. Andrioniškio   37. Viešintų  
 
 Miesto (rajono) rinkimų komisijos suskaičiuoti balsai
  

 
Pagrindinis rezultatų puslapis