Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimai

Puslapius kuria ir palaiko Lietuvos Respublikos Seimo Informacijos technologijų departamentas.
Duomenys pateikiami iš Vyriausiosios rinkimų komisijos duomenų bazės.
Komentarus dėl WWW puslapių siųskite adresu
rinkweb@lrs.lt.
 
Puslapis atnaujintas 2003 02 18, 10:21.

nuotrauka Kandidato į Lietuvos Respublikos Prezidentus
Rimanto Jono Dagio
 
1-ajame rinkimų ture gauti balsai
Anykščių rajono rinkimų apylinkėse

Iš viso apylinkių mieste (rajone) - 37, duomenys gauti iš 37.

 
Už kandidatą paduotų balsų skaičius (rūšiuota pagal paduotų balsų procentą, gautą nuo galiojančių biuletenių skaičiaus):
 

  Rinkimų apylinkė     Rinkėjų  
  skaičius  
  Dalyvavo  
  rinkėjų  
  Procentais     Paduotų balsų skaičius  
  apylinkėse     paštu     iš viso     procentais  
 Daujočių  262  155  59.16%         
 Elmos  1081  590  54.58%         
 Kavarsko  1045  672  64.31%         
 Debeikių  1347  504  37.42%         
 Janušavos  883  417  47.23%         
 Svirnų  500  237  47.40%         
 Mačionių  318  183  57.55%         
 Katlėrių  362  166  45.86%         
 Levaniškių  361  217  60.11%         
 Kurklių  621  342  55.07%         
 Leliūnų  414  255  61.59%         
 Šovenių  188  107  56.91%         
 Andrioniškio  515  300  58.25%         
 Troškūnų  1101  568  51.59%         
 Vaidlonių  423  223  52.72%         
 Surdegio  420  232  55.24%         
 Nausodės  194  124  63.92%         
 Aulelių  184  105  57.07%         
 Ažuožerių  673  379  56.32%         
 Dabužių  292  144  49.32%         
 Traupio  425  274  64.47%         
 Vaitkūnų  334  228  68.26%         
 Vašuokėnų  209  114  54.55%         
 Raguvėlės  432  279  64.58%         
 Kurklelių  434  238  54.84%         
 Skiemonių  599  315  52.59%         
 Šerių  439  227  51.71%         
 Burbiškio  864  429  49.65%    0.70% 
 Šlavėnų  414  196  47.34%    0.52% 
 Svėdasų  1556  945  60.73%    0.43% 
 Staškūniškio  415  244  58.80%    0.42% 
 Piktagalio  491  261  53.16%    0.39% 
 Viešintų  938  525  55.97%    0.39% 
 Janydžių  1872  1169  62.45%  0.17% 
 Ažupiečių  1767  1072  60.67%    0.09% 
 Liudiškių  2869  1667  58.10%    0.06% 
 Senamiesčio  3355  2119  63.16%    0.05% 
Iš viso mieste (rajone):    28597  16222  56.73%  15  17  0.11% 

 
Kitų kandidatų gauti balsai miestuose ir rajonuose 

Valdas Adamkus   Vytenis Povilas Andriukaitis   Vytautas Bernatonis   Kazys Bobelis   Eugenijus Gentvilas   Kęstutis Glaveckas   Vytautas Antanas Matulevičius   Algimantas Matulevičius   Rolandas Paksas   Artūras Paulauskas   Juozas Edvardas Petraitis   Algirdas Pilvelis   Kazimira Danutė Prunskienė   Vytautas Šerėnas   Vytautas Šustauskas   Julius Veselka  

 
Pagrindinis rezultatų puslapis