Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

Genovaitė SINSKIENĖ

   

Apygarda: Gargždų (Nr. 31)
Iškėlė: Lietuvos centro sąjunga

Gimimo data: 1958 03 01
Gyvenamoji vieta: Agluonėnų k. , Klaipėdos raj.

Autobiografija    Pajamų deklaracija   

 
8.1 Ar turi nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę: Neturi
8.2 Ar yra asmuo, atliekantis tikrąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus reikalų tarnybos karininkas, puskarininkis ar liktinis, kitos sukarintos ar saugumo tarnybos apmokamas pareigūnas: Nėra
8.3 Ar turi kitos valstybės pilietybę: Neturi  
8.4 Ar yra susijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei: Nėra
9.1 Ar ne pagal Lietuvos Respublikos užduotis yra sąmoningai bendradarbiavęs su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis: Nėra
9.2 Ar po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos teismo įsigaliojusiu nuosprendžiu yra pripažintas kaltu dėl nusikaltimo: Nėra
9.3 Ar įsigaliojusiu teismo nuosprendžiu bet kada buvo pripažintas kaltu padaręs sunkų smurtinį nusikaltimą prieš asmenį: Nebuvo

Išsilavinimas:
1979 - Vilniaus technologijos technikumas, chemikė technikė

Užsienio kalbos: Rusų   Anglų  

Buvo išrinktas į Lietuvos Respublikos Aukščiausiąją Tarybą, Seimą, savivaldybių tarybas: Klaipėdos m. taryba deputatė   Klaipėdos raj. taryba  

Pagrindinė darbovietė: Klaipėdos raj. savivaldybė, mero pavaduotoja

Pomėgiai: Poilsis gamtoje    Sportas    Šokiai   

Šeimyninė padėtis: Ištekėjusi

Šeimos nariai: Kęstutis - sutuoktinis/sutuoktinė   Tomas - vaikas   Dainius - vaikas  


Lietuvos Respublikos gyventojų turto ir pajamų deklaracijos
pagrindinių duomenų išrašas


Išrašą 2000 08 18 išdavė Klaipėdos apskrities VMI Gargždų skyrius

I. Bendrieji duomenys

  1. Vardas, pavardė: Genovaitė Sinskienė
  2. Pagrindinė darbovietė: Klaipėdos raj. savivaldybė
  3. Pareigos: Mero pavaduotoja
  4. Nepagrindinės darbovietės:
  5. Pareigos nepagrindinėse darbovietėse:
  6. Šeimos narių skaičius: 3, tarp jų išlaikytinių: 0, iš jų iki 18 metų: 0.
II. Turtas ir piniginės lėšos atitinkamų metų pradžioje (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus: 74000.00 Lt.
 
III.
Kalendoriniais metais gautos pajamos ir sumokėti mokesčiai. Sumos nurodytos šios deklaracijos dalies 1 ir 20 punktuose:

Gautos pajamos

Gauta pajamų (be mokesčių) suma

Sumokėta mokesčių suma

1. Susijusios su darbo santykiais pajamos (pinigais, natūra ar lengvatinėmis paslaugomis) 6492.99 Lt 2589.02 Lt
20. Iš viso: 6492.99 Lt 2589.02 Lt
 
IV.
Kalendoriniais metais įsigytas turtas ir paskolintos piniginės lėšos (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus:
 
0.00 Lt
 
V.
Turtas ir piniginės lėšos metų pabaigoje (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus:
 
77000.00 Lt

Mokesčių nepriemoka už praėjusius kalendorinius metus: 0.00 Lt
Privaloma sumokėti mokesčių ir sankcijų suma (įskaitant nepriemoką): 0.00 Lt.


Su šiuo deklaracijos išrašu susipažinau. Duomenys teisingi.
Man yra žinoma ir aš sutinku, kad šiame išraše nurodyti duomenys gali būti skelbiami.

 
(pasirašo turtą ir pajamas deklaravęs asmuo)

Pastaba. Kandidatai, dalyvaujantys šiuose rinkimuose, deklaracijas pateikia 2000 01 01 - 2000 07 01 laikotarpiui.


Genovaitė SINSKIENĖ
Lietuvos centro sąjungos
kandidatė į Lietuvos Respublikos Seimo narius
GARŽDŲ rinkimų apygardoje Nr.31

Genovaitė Sinskienė priklauso LCS nuo 1996 m. Gimė 1958 m. kovo mėn. 1 d. Tauragės rajone. Baigė Tauragės 2-ąją vidurinę mokyklą. 1976 m. įstojo į Vilniaus technologijos technikumą, kurį baigė 1979 m. Įgijo chemikės technikės išsilavinimą. Nuo 1979-1993 m. dirbo Baltijos laivų statyklos centrinės įmonės laboratorijos chemike. 1994-2000 m. dirbo UAB "Gensina'' direktoriaus pavaduotoja. Šiuo metu dirba Klaipėdos rajono mero pavaduotoja.
1985 m. buvo išrinkta į Klaipėdos miesto tarybą, 1997-2000 m. -Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos narė. 2000 m. antrą kartą išrinkta Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos nare.
Šiuo metu studijuoja Klaipėdos universitete verslo vadybą.
Mėgsta sportą, muziką, šokius, gamtą, gėles.
Augina du sūnus, abu studentai. Sūnus Tomas studijuoja istoriją, Dainius - statybos inžineriją. Vyras Kęstutis - UAB"Gensina" direktorius. Šeima gyvena Klaipėdos rajone, Agluonėnuose.