Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

Audronijus ZULONAS

   

Apygarda: Anykščių - Kupiškio (Nr. 49)
Iškėlė: Lietuvos centro sąjunga

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Lietuvos centro sąjunga, priešrinkiminis numeris sąraše: 53

Gimimo data: 1959 08 24
Gyvenamoji vieta: Kupiškis , Kupiškio raj.

Autobiografija    Pajamų deklaracija   

 
8.1 Ar turi nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę: Neturi
8.2 Ar yra asmuo, atliekantis tikrąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus reikalų tarnybos karininkas, puskarininkis ar liktinis, kitos sukarintos ar saugumo tarnybos apmokamas pareigūnas: Nėra
8.3 Ar turi kitos valstybės pilietybę: Neturi  
8.4 Ar yra susijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei: Nėra
9.1 Ar ne pagal Lietuvos Respublikos užduotis yra sąmoningai bendradarbiavęs su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis: Nėra
9.2 Ar po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos teismo įsigaliojusiu nuosprendžiu yra pripažintas kaltu dėl nusikaltimo: Nėra
9.3 Ar įsigaliojusiu teismo nuosprendžiu bet kada buvo pripažintas kaltu padaręs sunkų smurtinį nusikaltimą prieš asmenį: Nebuvo

Išsilavinimas:
1984 - Kauno A.Sniečkaus politechnikos institutas, šilumos, dujų tiekimo ir vėdinimo

Užsienio kalbos: Rusų  

Buvo išrinktas į Lietuvos Respublikos Aukščiausiąją Tarybą, Seimą, savivaldybių tarybas: Kupiškio rajono savivaldybės tarybos nariu   Kupiškio rajono tarybos nariu, mero pavaduotoju  

Pagrindinė darbovietė: Kupiškio rajono savivaldybė, Noriūnų seniūnija, seniūnas

Šeimyninė padėtis: Vedęs

Šeimos nariai: Diana - sutuoktinis/sutuoktinė   Toma - vaikas   Justas - vaikas  


Lietuvos Respublikos gyventojų turto ir pajamų deklaracijos
pagrindinių duomenų išrašas


Išrašą 2000 08 29 išdavė Panevėžio apskrities VMI Kupiškio skyrius

I. Bendrieji duomenys

  1. Vardas, pavardė: Audronijus Zulonas
  2. Pagrindinė darbovietė: Kupiškio rajono savivaldybė
  3. Pareigos: Seniūnas
  4. Nepagrindinės darbovietės:
  5. Pareigos nepagrindinėse darbovietėse:
  6. Šeimos narių skaičius: 4, tarp jų išlaikytinių: 2, iš jų iki 18 metų: 0.
II. Turtas ir piniginės lėšos atitinkamų metų pradžioje (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus: 140710.00 Lt.
 
III.
Kalendoriniais metais gautos pajamos ir sumokėti mokesčiai. Sumos nurodytos šios deklaracijos dalies 1 ir 20 punktuose:

Gautos pajamos

Gauta pajamų (be mokesčių) suma

Sumokėta mokesčių suma

1. Susijusios su darbo santykiais pajamos (pinigais, natūra ar lengvatinėmis paslaugomis) 12218.65 Lt 5676.38 Lt
20. Iš viso: 12218.65 Lt 5676.38 Lt
 
IV.
Kalendoriniais metais įsigytas turtas ir paskolintos piniginės lėšos (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus:
 
0.00 Lt
 
V.
Turtas ir piniginės lėšos metų pabaigoje (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus:
 
140710.00 Lt

Mokesčių nepriemoka už praėjusius kalendorinius metus: 0.00 Lt
Privaloma sumokėti mokesčių ir sankcijų suma (įskaitant nepriemoką): 0.00 Lt.


Su šiuo deklaracijos išrašu susipažinau. Duomenys teisingi.
Man yra žinoma ir aš sutinku, kad šiame išraše nurodyti duomenys gali būti skelbiami.

 
(pasirašo turtą ir pajamas deklaravęs asmuo)

Pastaba. Kandidatai, dalyvaujantys šiuose rinkimuose, deklaracijas pateikia 2000 01 01 - 2000 07 01 laikotarpiui.


Audronijus ZULONAS
Lietuvos centro sąjungos
kandidatas į Lietuvos Respublikos Seimo narius
ANYKŠČIŲ-KUPIŠKIO rinkimų apygardoje Nr.49

Audronijus Zulonas gimė 1959 m. rugpjūčio 24 d. Kupiškio rajono Pajuodupės kaime.
Vaikystė prabėgo Kupiškyje, kur baigė ir vidurinę mokyklą. 1984 m. baigė Kauno politechnikos institutą ir įgijo inžinieriaus šilumininko specialybę.
1984 m. pradėjo dirbti Kupiškio rajono komunalinių įmonių kombinato vyr. inžinieriumi. 1986 m. buvo paskirtas Kupiškio rajono šilumos tinklų direktoriumi, ten dirbo iki 1997 metų.
1997 m., Lietuvos centro sąjungai laimėjus rinkimus, A.Zulonas buvo išrinktas Kupiškio rajono mero pavaduotoju.
2000 m. buvo paskirtas Noriūnų seniūnijos seniūnu.
Vedęs. Žmona Diana dirba ekonomiste Kupiškio rajono statistikos skyriuje. Dukteriai Tomai 16 metų, ji lanko L.Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos dešimtą klasę. Sūnui Justui 13 metų, jis taip pat lanko tos pačios gimnazijos septintą klasę.