Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

Arvydas PEČIULIS

   

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Lietuvos partija "Socialdemokratija 2000", priešrinkiminis numeris sąraše: 44

Apygarda: Trakų - Elektrėnų (Nr. 58)
Iškėlė: Lietuvos partija "Socialdemokratija 2000"

Gimimo data: 1956 04 26
Gyvenamoji vieta: Grigiškės , Trakų raj.

Autobiografija    Pajamų deklaracija   

 
8.1 Ar turi nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę: Neturi
8.2 Ar yra asmuo, atliekantis tikrąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus reikalų tarnybos karininkas, puskarininkis ar liktinis, kitos sukarintos ar saugumo tarnybos apmokamas pareigūnas: Nėra
8.3 Ar turi kitos valstybės pilietybę: Neturi  
8.4 Ar yra susijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei: Nėra
9.1 Ar ne pagal Lietuvos Respublikos užduotis yra sąmoningai bendradarbiavęs su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis: Nėra
9.2 Ar po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos teismo įsigaliojusiu nuosprendžiu yra pripažintas kaltu dėl nusikaltimo: Nėra
9.3 Ar įsigaliojusiu teismo nuosprendžiu bet kada buvo pripažintas kaltu padaręs sunkų smurtinį nusikaltimą prieš asmenį: Nebuvo

Šeimyninė padėtis: Vedęs

Šeimos nariai: Gelena - sutuoktinis/sutuoktinė   Agnė - vaikas   Vilma - vaikas  


Lietuvos Respublikos gyventojų turto ir pajamų deklaracijos
pagrindinių duomenų išrašas


Išrašą 2000 08 25 išdavė Vilniaus apskrities VMI Vilniaus skyrius

I. Bendrieji duomenys

  1. Vardas, pavardė: Arvydas Pečiulis
  2. Pagrindinė darbovietė: UAB "Voringė"
  3. Pareigos: direktorius
  4. Nepagrindinės darbovietės:
  5. Pareigos nepagrindinėse darbovietėse:
  6. Šeimos narių skaičius: 4, tarp jų išlaikytinių: 2, iš jų iki 18 metų: 1.
II. Turtas ir piniginės lėšos atitinkamų metų pradžioje (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus: 152140.00 Lt.
 
III.
Kalendoriniais metais gautos pajamos ir sumokėti mokesčiai. Sumos nurodytos šios deklaracijos dalies 1 ir 20 punktuose:

Gautos pajamos

Gauta pajamų (be mokesčių) suma

Sumokėta mokesčių suma

1. Susijusios su darbo santykiais pajamos (pinigais, natūra ar lengvatinėmis paslaugomis) 2420.74 Lt 589.26 Lt
20. Iš viso: 2420.74 Lt 589.26 Lt
 
IV.
Kalendoriniais metais įsigytas turtas ir paskolintos piniginės lėšos (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus:
 
0.00 Lt
 
V.
Turtas ir piniginės lėšos metų pabaigoje (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus:
 
152140.00 Lt

Mokesčių nepriemoka už praėjusius kalendorinius metus: 0.00 Lt
Privaloma sumokėti mokesčių ir sankcijų suma (įskaitant nepriemoką): 0.00 Lt.


Su šiuo deklaracijos išrašu susipažinau. Duomenys teisingi.
Man yra žinoma ir aš sutinku, kad šiame išraše nurodyti duomenys gali būti skelbiami.

 
(pasirašo turtą ir pajamas deklaravęs asmuo)

Pastaba. Kandidatai, dalyvaujantys šiuose rinkimuose, deklaracijas pateikia 2000 01 01 - 2000 07 01 laikotarpiui.


Arvydas PEČIULIS
Lietuvos partijos "Socialdemokratija-2000"
kandidatas į Lietuvos Respublikos Seimo narius
TRAKŲ-ELEKTRĖNŲ rinkimų apygardoje Nr. 58

Arvydas Pečiulis gimė 1956 m. balandžio 26 d. Raseinių rajone, Ariogaloje. Vaikystė prabėgo šalia Dubysos, Paturkšlio kaime.
1955 m. tėvai išvyko gyventi į Lentvarį. 1963 m. pradėjo lankyti Lentvario 2-ąją vidurinę mokyklą. 1974 m. ją baigė.
Nuo 1975 m. rudens dvejus metus tarnavo sovietinėje armijoje Latvijoje, Liepojos mieste.
1977 m. įsidarbino Grigiškių popieriaus kombinate ir dirbo iki 1991 m. pavasario. Šiuo metu yra UAB "Vorungė" vadovas.
Vedęs. Žmona Gelena. Augina dvi dukteris - Vilmą ir Agnę. Vyresnioji studijuoja Kauno medicinos mokykloje, jaunėlė mokosi Grigiškių vidurinėje mokykloje.