Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

Marijonas ROČIUS

   

Apygarda: Alytaus (Nr. 30)
Iškėlė: Lietuvos partija "Socialdemokratija 2000"

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Lietuvos partija "Socialdemokratija 2000", priešrinkiminis numeris sąraše: 30

Gimimo data: 1963 02 09
Gyvenamoji vieta: Vilnius

Autobiografija    Pajamų deklaracija   

 
8.1 Ar turi nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę: Neturi
8.2 Ar yra asmuo, atliekantis tikrąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus reikalų tarnybos karininkas, puskarininkis ar liktinis, kitos sukarintos ar saugumo tarnybos apmokamas pareigūnas: Nėra
8.3 Ar turi kitos valstybės pilietybę: Neturi  
8.4 Ar yra susijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei: Nėra
9.1 Ar ne pagal Lietuvos Respublikos užduotis yra sąmoningai bendradarbiavęs su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis: Nėra
9.2 Ar po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos teismo įsigaliojusiu nuosprendžiu yra pripažintas kaltu dėl nusikaltimo: Nėra
9.3 Ar įsigaliojusiu teismo nuosprendžiu bet kada buvo pripažintas kaltu padaręs sunkų smurtinį nusikaltimą prieš asmenį: Nebuvo

Išsilavinimas:
1986 - VU Matematikos fakultetas, matematikas

Užsienio kalbos: Anglų   Prancūzų   Rusų   Ispanų   Esperanto  

Buvo išrinktas į Lietuvos Respublikos Aukščiausiąją Tarybą, Seimą, savivaldybių tarybas: Vilniaus miesto tarybos narys  

Pagrindinė darbovietė: UAB "Investicijų portfelių valdymas", generalinis direktorius

Visuomeninė veikla: Lietuvos korespondencinių šachmatų federacijos atsakingas sekretorius

Pomėgiai: Kalbos    Kelionės    Sportas   

Šeimyninė padėtis: Nevedęs


Lietuvos Respublikos gyventojų turto ir pajamų deklaracijos
pagrindinių duomenų išrašas


Išrašą 2000 08 31 išdavė Vilniaus apskrities VMI Vilniaus skyrius

I. Bendrieji duomenys

  1. Vardas, pavardė: Marijonas Ročius
  2. Pagrindinė darbovietė: ZPR International inc. atstovybė
  3. Pareigos: vadovas
  4. Nepagrindinės darbovietės: Vilniaus miesto savivaldybė
  5. Pareigos nepagrindinėse darbovietėse: Vilniaus miesto Tarybos narys
  6. Šeimos narių skaičius: 1, tarp jų išlaikytinių: 0, iš jų iki 18 metų: 0.
II. Turtas ir piniginės lėšos atitinkamų metų pradžioje (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus: 89600.00 Lt.
 
III.
Kalendoriniais metais gautos pajamos ir sumokėti mokesčiai. Sumos nurodytos šios deklaracijos dalies 1 ir 20 punktuose:

Gautos pajamos

Gauta pajamų (be mokesčių) suma

Sumokėta mokesčių suma

1. Susijusios su darbo santykiais pajamos (pinigais, natūra ar lengvatinėmis paslaugomis) 7399.46 Lt 3354.04 Lt
20. Iš viso: 7399.46 Lt 3354.04 Lt
 
IV.
Kalendoriniais metais įsigytas turtas ir paskolintos piniginės lėšos (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus:
 
2520.00 Lt
 
V.
Turtas ir piniginės lėšos metų pabaigoje (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus:
 
76920.00 Lt

Mokesčių nepriemoka už praėjusius kalendorinius metus: 0.00 Lt
Privaloma sumokėti mokesčių ir sankcijų suma (įskaitant nepriemoką): 0.00 Lt.


Su šiuo deklaracijos išrašu susipažinau. Duomenys teisingi.
Man yra žinoma ir aš sutinku, kad šiame išraše nurodyti duomenys gali būti skelbiami.

 
(pasirašo turtą ir pajamas deklaravęs asmuo)

Pastaba. Kandidatai, dalyvaujantys šiuose rinkimuose, deklaracijas pateikia 2000 01 01 - 2000 07 01 laikotarpiui.


Marijonas ROČIUS
Lietuvos partijos "Socialdemokratija-2000" kandidatas
į Lietuvos Respublikos Seimo narius
ALYTAUS rinkimų apygardoje Nr.30

Marijonas Ročius gimė 1963 m. vasario 9 d. Vilniuje.
Baigė Vilniaus universiteto Matematikos fakultetą.
Dirba UAB "Investicijų portfelių valdymas" generaliniu direktoriumi (po 6 mėnesių stažuotės JAV investicijų tyrimų srityje).
1991-1999 m. buvo Lietuvos socialdemokratų partijos narys, nuo 1999 m. gruodžio mėnesio yra Lietuvos partijos "Socialdemokratija-2000" narys. 1992-1999 m. buvo Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjungos (LSDJS) narys.
1994-1996 m. buvo Lietuvos socialdemokratų jaunimo sąjungos atsakingasis ir tarptautinis sekretorius, 1996-1999 m. - Lietuvos Respublikos Seimo nario padėjėjas sekretorius. 1997-2000 m. buvo išrinktas į Vilniaus miesto tarybą, buvo Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų komiteto narys.
1992-1999 m. aplankė dvidešimt Europos valstybių, dalyvavo socialdemokratinio jaunimo bei socialdemokratinių partijų organizuotuose seminaruose. 1997 m. stebėjo rinkimus Anglijoje.
Moka anglų, rusų, esperanto, ispanų ir truputį prancūzų kalbas, yra šachmatų kandidatas į sporto meistrus.