Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

Jonas JUKNEVIČIUS

   

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Lietuvos partija "Socialdemokratija 2000", priešrinkiminis numeris sąraše: 27

Apygarda: Varėnos - Eišiškių (Nr. 70)
Iškėlė: Lietuvos partija "Socialdemokratija 2000"

Gimimo data: 1952 06 19
Gyvenamoji vieta: Varėna , Varėnos raj.

Autobiografija    Pajamų deklaracija   

 
8.1 Ar turi nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę: Neturi
8.2 Ar yra asmuo, atliekantis tikrąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus reikalų tarnybos karininkas, puskarininkis ar liktinis, kitos sukarintos ar saugumo tarnybos apmokamas pareigūnas: Nėra
8.3 Ar turi kitos valstybės pilietybę: Neturi  
8.4 Ar yra susijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei: Nėra
9.1 Ar ne pagal Lietuvos Respublikos užduotis yra sąmoningai bendradarbiavęs su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis: Nėra
9.2 Ar po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos teismo įsigaliojusiu nuosprendžiu yra pripažintas kaltu dėl nusikaltimo: Nėra
9.3 Ar įsigaliojusiu teismo nuosprendžiu bet kada buvo pripažintas kaltu padaręs sunkų smurtinį nusikaltimą prieš asmenį: Nebuvo

Išsilavinimas:
1976 - Kauno politechnikos institutas, elektroninės skaičiavimo mašinos

Užsienio kalbos: Prancūzų   Rusų  

Buvo išrinktas į Lietuvos Respublikos Aukščiausiąją Tarybą, Seimą, savivaldybių tarybas: Varėnos rajono savivaldybės taryba  

Pagrindinė darbovietė: Valstybės įmonė "Dzūkijos šilas", direktoriaus pavaduotojas

Šeimyninė padėtis: Vedęs

Šeimos nariai: Marytė - sutuoktinis/sutuoktinė   Jurgita - vaikas   Audronė - vaikas  


Lietuvos Respublikos gyventojų turto ir pajamų deklaracijos
pagrindinių duomenų išrašas


Išrašą 2000 08 17 išdavė Alytaus apskrities VMI Varėnos skyrius

I. Bendrieji duomenys

  1. Vardas, pavardė: Jonas Juknevičius
  2. Pagrindinė darbovietė: VĮ "Dzūkijos šilas"
  3. Pareigos: Direktoriaus pavaduotojas
  4. Nepagrindinės darbovietės:
  5. Pareigos nepagrindinėse darbovietėse:
  6. Šeimos narių skaičius: 2, tarp jų išlaikytinių: 0, iš jų iki 18 metų: 0.
II. Turtas ir piniginės lėšos atitinkamų metų pradžioje (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus: 98265.00 Lt.
 
III.
Kalendoriniais metais gautos pajamos ir sumokėti mokesčiai. Sumos nurodytos šios deklaracijos dalies 1 ir 20 punktuose:

Gautos pajamos

Gauta pajamų (be mokesčių) suma

Sumokėta mokesčių suma

1. Susijusios su darbo santykiais pajamos (pinigais, natūra ar lengvatinėmis paslaugomis) 18369.80 Lt 9108.45 Lt
20. Iš viso: 18369.80 Lt 9108.45 Lt
 
IV.
Kalendoriniais metais įsigytas turtas ir paskolintos piniginės lėšos (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus:
 
0.00 Lt
 
V.
Turtas ir piniginės lėšos metų pabaigoje (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus:
 
103265.00 Lt

Mokesčių nepriemoka už praėjusius kalendorinius metus: 0.00 Lt
Privaloma sumokėti mokesčių ir sankcijų suma (įskaitant nepriemoką): 0.00 Lt.


Su šiuo deklaracijos išrašu susipažinau. Duomenys teisingi.
Man yra žinoma ir aš sutinku, kad šiame išraše nurodyti duomenys gali būti skelbiami.

 
(pasirašo turtą ir pajamas deklaravęs asmuo)

Pastaba. Kandidatai, dalyvaujantys šiuose rinkimuose, deklaracijas pateikia 2000 01 01 - 2000 07 01 laikotarpiui.


Jonas JUKNEVIČIUS
Lietuvos partijos "Socialdemokratija-2000"
kandidatas į Lietuvos Respublikos Seimo narius
VARĖNOS-EIŠIŠKIŲ rinkimų apygardoje Nr.70

Jonas Juknevičius gimė 1952 m. Varėnos rajono Dubičių kaime. 1967 m. baigė Dubičių aštuonmetę mokyklą, 1970 m. - Slučajaus vidurinę mokyklą. 1970 m. įstojo į Kauno politechnikos instituto Automatikos fakultetą. 1976 m. baigė skaičiavimo mašinų specialybės studijas ir įgijo inžinieriaus techniko kvalifikaciją.
1976-1979 m. dirbo Varėnos skaičiavimo stotyje inžinieriumi programuotoju, 1979-1981 m. - "Bangos" kombinate inžinieriumi energetiku, 1981 m. buvo pakeltas į vyriausiuosius inžinierius. 1982-1988 m. dirbo Kupiškio rajono "Gintaro" kombinato direktoriumi. 1988-1997 m. - Varėnoje VSF "Dzūkija" direktoriumi, nuo 1998 m. iki dabar yra VĮ "Dzūkijos šilas" direktoriaus pavaduotojas.
Vedęs. Turi dvi dukteris: Jurgitą (gim. 1976 m.) ir Audronę (gim. 1977 m.) Jos dirba ir neakivaizdžiai studijuoja Kauno technologijos universitete. Žmona dirba buhaltere kelių valdyboje.