Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

Vincas Ramutis GUDAITIS

   

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Lietuvos centro sąjunga, priešrinkiminis numeris sąraše: 32

Apygarda: Radviliškio (Nr. 44)
Iškėlė: Lietuvos centro sąjunga

Gimimo data: 1941 12 08
Gyvenamoji vieta: Vilnius

Autobiografija    Pajamų deklaracija   

 
8.1 Ar turi nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę: Neturi
8.2 Ar yra asmuo, atliekantis tikrąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus reikalų tarnybos karininkas, puskarininkis ar liktinis, kitos sukarintos ar saugumo tarnybos apmokamas pareigūnas: Nėra
8.3 Ar turi kitos valstybės pilietybę: Neturi  
8.4 Ar yra susijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei: Nėra
9.1 Ar ne pagal Lietuvos Respublikos užduotis yra sąmoningai bendradarbiavęs su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis: Nėra
9.2 Ar po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos teismo įsigaliojusiu nuosprendžiu yra pripažintas kaltu dėl nusikaltimo: Nėra
9.3 Ar įsigaliojusiu teismo nuosprendžiu bet kada buvo pripažintas kaltu padaręs sunkų smurtinį nusikaltimą prieš asmenį: Nebuvo

Išsilavinimas:
1975 - Maskvos kinematografijos institutas, kino teorija ir kritika
1965 - Vilniaus universitetas, filologas, lietuvių kalbos ir literatūros dėstytojas

Užsienio kalbos: Vokiečių   Rusų   Anglų   Prancūzų   Lenkų  

Buvo išrinktas į Lietuvos Respublikos Aukščiausiąją Tarybą, Seimą, savivaldybių tarybas: Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos deputatas, Prezidiumo narys  

Pagrindinė darbovietė: Rašytojas, Kovo vienuoliktosios Nepriklausomybės Akto signataras

Visuomeninė veikla: Lietuvos centro sąjungos Etikos komisijos pirmininkas

Pomėgiai: Būti savimi žmonėse    Klasikos skaitymas    Kūrybinis darbas literatūros baruose   

Šeimyninė padėtis: Vedęs

Šeimos nariai: Stasė - sutuoktinis/sutuoktinė   Gytis - vaikas   Andrius - vaikas  


Lietuvos Respublikos gyventojų turto ir pajamų deklaracijos
pagrindinių duomenų išrašas


Išrašą 2000 08 18 išdavė Vilniaus apskrities VMI Vilniaus skyrius

I. Bendrieji duomenys

  1. Vardas, pavardė: Vincas Ramutis Gudaitis
  2. Pagrindinė darbovietė: Lietuvos ir JAV UAB "Iteralit"
  3. Pareigos: Vadybininkas
  4. Nepagrindinės darbovietės:
  5. Pareigos nepagrindinėse darbovietėse:
  6. Šeimos narių skaičius: 4, tarp jų išlaikytinių: 0, iš jų iki 18 metų: 0.
II. Turtas ir piniginės lėšos atitinkamų metų pradžioje (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus: 147052.00 Lt.
 
III.
Kalendoriniais metais gautos pajamos ir sumokėti mokesčiai. Sumos nurodytos šios deklaracijos dalies 1 ir 20 punktuose:

Gautos pajamos

Gauta pajamų (be mokesčių) suma

Sumokėta mokesčių suma

1. Susijusios su darbo santykiais pajamos (pinigais, natūra ar lengvatinėmis paslaugomis) 9454.34 Lt 4545.66 Lt
20. Iš viso: 14304.34 Lt 4695.66 Lt
 
IV.
Kalendoriniais metais įsigytas turtas ir paskolintos piniginės lėšos (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus:
 
0.00 Lt
 
V.
Turtas ir piniginės lėšos metų pabaigoje (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus:
 
147052.00 Lt

Mokesčių nepriemoka už praėjusius kalendorinius metus: 0.00 Lt
Privaloma sumokėti mokesčių ir sankcijų suma (įskaitant nepriemoką): 0.00 Lt.


Su šiuo deklaracijos išrašu susipažinau. Duomenys teisingi.
Man yra žinoma ir aš sutinku, kad šiame išraše nurodyti duomenys gali būti skelbiami.

 
(pasirašo turtą ir pajamas deklaravęs asmuo)

Pastaba. Kandidatai, dalyvaujantys šiuose rinkimuose, deklaracijas pateikia 2000 01 01 - 2000 07 01 laikotarpiui.


Vincas Ramutis GUDAITIS
Lietuvos centro sąjungos
kandidatas į Lietuvos Respublikos Seimo narius
RADVILIŠKIO rinkimų apygardoje Nr.44

Vincas Ramutis Gudaitis gimė 1941 m. gruodžio 8 d. Marijampolės rajono Pielkavos kaime.
Dirbti pradėjo statybose ir Marijampolės cukraus fabrike darbininku. Mokėsi Marijampolės J.Jablonskio vidurinėje mokykloje, 1960 m. baigė Marijampolės vakarinę vidurinę mokyklą. 1965 m. baigė Vilniaus universitetą, 1975 m. - Maskvos kinematografijos instituto aspirantūrą. Yra filologas, lietuvių kalbos ir literatūros dėstytojas.
1965 m. dirbo Varėnos rajono Rudnios vidurinės mokyklos mokytoju. 1966 m. tarnavo sovietų armijoje. 1967 m. ėjo Varėnos rajono Naniškių vidurinės mokyklos direktoriaus pareigas. 1968-1970 m. dirbo "Ekrano naujienų" redaktoriumi. 1970-1981 m. buvo Lietuvos kino studijos scenarinės kolegijos redaktorius, vyriausiasis redaktorius, 1981-1984 m. - Kultūros ministerijos repertuarinės kolegijos darbuotojas, 1984-1989 m. - Lietuvos rašytojų sąjungos prozos ir dramaturgijos konsultantas.
1988-1990 m. buvo Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio Seimo tarybos narys.
1989 m. jį išrinko SSRS liaudies deputatu Marijampolės rinkimų apygardoje, 1989-1990 m. buvo deleguotas dirbti į SSRS Aukščiausiąją Tarybą.
1990 m. V.R.Gudaitis buvo išrinktas Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo deputatu Kazlų Rūdos rinkimų apygardoje. 1990-1992 m. buvo Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo narys, 1993-1998 m. - Lietuvos Respublikos Prezidento Kultūros, švietimo ir mokslo grupės vyresnysis referentas.
Jis - Lietuvos rašytojų sąjungos narys. Yra išleidęs kaimiškosios prozos trilogiją - "Sėjėjai", "Lemties broliai", "Kartos", romanus - "Metaforų medžiotojai", "Chamskio eros rytas". Parašęs novelių, kino scenarijų ir pjesių, paskelbęs eseistinių ir publicistinių straipsnių. Iš jų žinomiausias Atgimimo išvakarėse pasirodęs "Literatūroje ir mene" straipsnis "Mes - iš peršautų dainų krašto". Tokiu plačiai žinomu pavadinimu šiais metais Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla išleido naujausios R.Gudaičio eseistikos rinktinę.
Gyvenime, visuomeninėje, literatūrinėje veikloje jis - Romas, Kovo 11-osios Nepriklausomybės Akto signataras.
Vedęs. Žmona Stasė - muzikos mokytoja, šiuo metu pensininkė. Turi du sūnus ir anūką.