Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

Danutė ALEKSIŪNIENĖ

   

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Lietuvos centro sąjunga, priešrinkiminis numeris sąraše: 24

Apygarda: Trakų - Elektrėnų (Nr. 58)
Iškėlė: Lietuvos centro sąjunga

Gimimo data: 1952 11 12
Gyvenamoji vieta: Padaliosės k. , Trakų raj.

Autobiografija    Pajamų deklaracija   

 
8.1 Ar turi nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę: Neturi
8.2 Ar yra asmuo, atliekantis tikrąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus reikalų tarnybos karininkas, puskarininkis ar liktinis, kitos sukarintos ar saugumo tarnybos apmokamas pareigūnas: Nėra
8.3 Ar turi kitos valstybės pilietybę: Neturi  
8.4 Ar yra susijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei: Nėra
9.1 Ar ne pagal Lietuvos Respublikos užduotis yra sąmoningai bendradarbiavęs su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis: Nėra
9.2 Ar po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos teismo įsigaliojusiu nuosprendžiu yra pripažintas kaltu dėl nusikaltimo: Nėra
9.3 Ar įsigaliojusiu teismo nuosprendžiu bet kada buvo pripažintas kaltu padaręs sunkų smurtinį nusikaltimą prieš asmenį: Nebuvo

Išsilavinimas:
1975 - Kauno Politechnikos institutas, inžinierius mechanikas, inžinierius pedagogas

Užsienio kalbos: Rusų   Anglų  

Buvo išrinktas į Lietuvos Respublikos Aukščiausiąją Tarybą, Seimą, savivaldybių tarybas: Elektrėnų savivaldybė   LR Seimas   Trakų savivaldybė   Vievio savivaldybė  

Pagrindinė darbovietė: LR Seimas, Seimo narė

Šeimyninė padėtis: Ištekėjusi

Šeimos nariai: Antanas - sutuoktinis/sutuoktinė   Vaidotas - vaikas   Asta - vaikas  


Lietuvos Respublikos gyventojų turto ir pajamų deklaracijos
pagrindinių duomenų išrašas


Išrašą 2000 08 16 išdavė Vilniaus apskrities VMI Vilniaus skyrius

I. Bendrieji duomenys

  1. Vardas, pavardė: Danutė Aleksiūnienė
  2. Pagrindinė darbovietė: LR Seimas
  3. Pareigos: Seimo narė
  4. Nepagrindinės darbovietės:
  5. Pareigos nepagrindinėse darbovietėse:
  6. Šeimos narių skaičius: 2, tarp jų išlaikytinių: 0, iš jų iki 18 metų: 0.
II. Turtas ir piniginės lėšos atitinkamų metų pradžioje (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus: 336498.00 Lt.
 
III.
Kalendoriniais metais gautos pajamos ir sumokėti mokesčiai. Sumos nurodytos šios deklaracijos dalies 1 ir 20 punktuose:

Gautos pajamos

Gauta pajamų (be mokesčių) suma

Sumokėta mokesčių suma

1. Susijusios su darbo santykiais pajamos (pinigais, natūra ar lengvatinėmis paslaugomis) 14879.00 Lt 7708.00 Lt
20. Iš viso: 21333.00 Lt 7708.00 Lt
 
IV.
Kalendoriniais metais įsigytas turtas ir paskolintos piniginės lėšos (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus:
 
0.00 Lt
 
V.
Turtas ir piniginės lėšos metų pabaigoje (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus:
 
346498.00 Lt

Mokesčių nepriemoka už praėjusius kalendorinius metus: 0.00 Lt
Privaloma sumokėti mokesčių ir sankcijų suma (įskaitant nepriemoką): 0.00 Lt.


Su šiuo deklaracijos išrašu susipažinau. Duomenys teisingi.
Man yra žinoma ir aš sutinku, kad šiame išraše nurodyti duomenys gali būti skelbiami.

 
(pasirašo turtą ir pajamas deklaravęs asmuo)

Pastaba. Kandidatai, dalyvaujantys šiuose rinkimuose, deklaracijas pateikia 2000 01 01 - 2000 07 01 laikotarpiui.


Danutė ALEKSIŪNIENĖ
Lietuvos centro sąjungos
kandidatė į Lietuvos Respublikos Seimo narius
TRAKŲ-ELEKTRĖNŲ rinkimų apygardoje Nr.58

Danutė Aleksiūnienė gimė 1952 m. Lazdijų rajono Mankūnėlių kaime žemdirbių šeimoje.
1970 m. baigė Seirijų vidurinę mokyklą.
1975 m. baigė Kauno politechnikos institutą (dabar - Technologijos universitetas) ir įgijo inžinierės mechanikės ir inžinierės pedagogės specialybes.
Nuo 1979 m. gyvena Vievyje. Penkiolika metų dirbo pagal specialybę.
Nuo 1990 m. dirbo Vievio miesto mero pavaduotoja, vėliau - Vievio seniūne. 1995 m. išrinkta Trakų rajono savivaldybės tarybos nare, 2000 m. - Elektrėnų savivaldybės tarybos nare.
Vokietijos Šiaurės Reino Vestfalijos korporacijos modelio tarptautinės programos-seminaro ,,Moterys formuoja politiką" Lietuvoje vadovė.
1995 m. įsteigė Vievio globos centrą asocialių šeimų vaikams ir smurtą patyrusioms moterims.
Seimo narė nuo 1997 m. balandžio 23 d. Išrinkta Trakų rinkimų apygardoje Nr. 58 antrajame rinkimų ture. Iškėlė Lietuvos centro sąjunga.
Lietuvos Respublikos Seimo ir Lenkijos Respublikos Seimo narių asamblėjos delegacijos narė, Tarpparlamentinės ryšių su Vokietija grupės narė, parlamentinės moterų grupės narė.
Lietuvos Respublikos Seimo Socialinių reikalų ir darbo komiteto narė, Darbo politikos pakomitečio pirmininkė.
Šeimos ir vaiko reikalų komisijos narė.
Seimo Centro frakcijos narė.
Lietuvos centro sąjungos tarybos narė, Socialinio draudimo reformos komisijos pirmininkė.
Moka rusų ir anglų (su žodynu) kalbas.
Ištekėjusi. Vyras Antanas - UAB ,,Miltika" vyriausiasis vadybininkas. Turi sūnų Vaidotą ir dukterį Astą.