Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

Jūratė MATEKONIENĖ

   

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Lietuvos centro sąjunga, priešrinkiminis numeris sąraše: 15

Apygarda: Kalniečių (Nr. 15)
Iškėlė: Lietuvos centro sąjunga

Gimimo data: 1945 08 14
Gyvenamoji vieta: Kaunas

Autobiografija    Pajamų deklaracija   

 
8.1 Ar turi nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę: Neturi
8.2 Ar yra asmuo, atliekantis tikrąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus reikalų tarnybos karininkas, puskarininkis ar liktinis, kitos sukarintos ar saugumo tarnybos apmokamas pareigūnas: Nėra
8.3 Ar turi kitos valstybės pilietybę: Neturi  
8.4 Ar yra susijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei: Nėra
9.1 Ar ne pagal Lietuvos Respublikos užduotis yra sąmoningai bendradarbiavęs su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis: Nėra
9.2 Ar po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos teismo įsigaliojusiu nuosprendžiu yra pripažintas kaltu dėl nusikaltimo: Nėra
9.3 Ar įsigaliojusiu teismo nuosprendžiu bet kada buvo pripažintas kaltu padaręs sunkų smurtinį nusikaltimą prieš asmenį: Nebuvo

Išsilavinimas:
1967 - KTU (KPI), inžinierio-ekonomisto

Moksliniai laipsniai: Daktaras  

Moksliniai vardai: Docentas  

Užsienio kalbos: Rusų   Lenkų   Prancūzų  

Buvo išrinktas į Lietuvos Respublikos Aukščiausiąją Tarybą, Seimą, savivaldybių tarybas: Ne  

Pagrindinė darbovietė: Lietuvos Respublikos Seimas, ekonomikos komiteto narė, Verslo pakomitečio pirmininkė

Visuomeninė veikla: Lietuvos smulkaus ir vidutinio verslo plėtros tarybos pirmininkė, tarpžinybinės SVV tarybos narė

Pomėgiai: Knygos    Menas    Mezgimas    Siuvimas   

Šeimyninė padėtis: Ištekėjusi

Šeimos nariai: Tomas - sutuoktinis/sutuoktinė   Vilius - vaikas   Ugnė - vaikas  


Lietuvos Respublikos gyventojų turto ir pajamų deklaracijos
pagrindinių duomenų išrašas


Išrašą išdavė Kauno apskrities VMI

I. Bendrieji duomenys

  1. Vardas, pavardė: Jūratė Matekonienė
  2. Pagrindinė darbovietė: LR Seimas
  3. Pareigos: Seimo narė
  4. Nepagrindinės darbovietės:
  5. Pareigos nepagrindinėse darbovietėse:
  6. Šeimos narių skaičius: 3, tarp jų išlaikytinių: 1, iš jų iki 18 metų: 1.
II. Turtas ir piniginės lėšos atitinkamų metų pradžioje (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus: 128443.00 Lt.
 
III.
Kalendoriniais metais gautos pajamos ir sumokėti mokesčiai. Sumos nurodytos šios deklaracijos dalies 1 ir 20 punktuose:

Gautos pajamos

Gauta pajamų (be mokesčių) suma

Sumokėta mokesčių suma

1. Susijusios su darbo santykiais pajamos (pinigais, natūra ar lengvatinėmis paslaugomis) 14879.40 Lt 7707.60 Lt
20. Iš viso: 63532.40 Lt 7707.60 Lt
 
IV.
Kalendoriniais metais įsigytas turtas ir paskolintos piniginės lėšos (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus:
 
84000.00 Lt
 
V.
Turtas ir piniginės lėšos metų pabaigoje (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus:
 
188469.00 Lt

Mokesčių nepriemoka už praėjusius kalendorinius metus: 0.00 Lt
Privaloma sumokėti mokesčių ir sankcijų suma (įskaitant nepriemoką): 0.00 Lt.


Su šiuo deklaracijos išrašu susipažinau. Duomenys teisingi.
Man yra žinoma ir aš sutinku, kad šiame išraše nurodyti duomenys gali būti skelbiami.

 
(pasirašo turtą ir pajamas deklaravęs asmuo)

Pastaba. Kandidatai, dalyvaujantys šiuose rinkimuose, deklaracijas pateikia 2000 01 01 - 2000 07 01 laikotarpiui.


Jūratė MATEKONIENĖ
Lietuvos centro sąjungos
kandidatė į Lietuvos Respublikos Seimo narius
KALNIEČIŲ rinkimų apygardoje Nr.15

Jūratė Matekonienė gimė 1945 m. rugpjūčio 14 d. Alytaus rajone, Žuvintų kaime. Nuo 1950 m. gyvena Kaune.
1962 m. baigė Kauno 22-ąją vidurinę mokyklą, o 1967 m. - Kauno politechnikos institutą ir įgijo inžinierės ekonomistės kvalifikaciją.
Iki 1970 m. dirbo Kauno laivų mechanizmų "Pergalės" gamyklos ekonomiste, vėliau - vyr. ekonomiste. Nuo 1970 m. - Kauno politechnikos instituto asistentė, dėstė įmonių organizavimą. Nuo 1972 m. - Maskvoje TSRS mokslų akademijos Ekonomikos instituto aspirantė - socialinių mokslų (ekonomika) daktarė.
Nuo 1975 m. - Vilniaus universiteto Kauno humanitarinio fakulteto Verslo vadybos katedros docentė. Dėstė verslo organizavimą.
1996 m. išrinkta į Lietuvos Respublikos Seimą Jonavos rinkimų apygardoje Nr.60. Seime buvo Ekonomikos komiteto narė, Verslo pakomitečio pirmininkė.
Lietuvos centro sąjungos narė. Centro sąjungos frakcijos Seime narė.
Domisi Lietuvos vidaus ir užsienio politika, ypač verslo situacija. Laisvalaikiu mėgsta skaityti knygas. Studijuoja psichologiją ir filosofiją.
Moka rusų, lenkų ir prancūzų kalbas.
Ištekėjusi. Augina sūnų ir dukterį. Vyras Tomas - technikos mokslų daktaras, docentas, vadovauja UAB Darbų saugos biuras, sūnus Vilius - juristas, duktė Ugnė - moksleivė.