Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

Kazimieras ŠAVINIS

   

Apygarda: Dainų (Nr. 25)
Iškėlė: Lietuvos centro sąjunga

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Lietuvos centro sąjunga, priešrinkiminis numeris sąraše: 12

Gimimo data: 1937 02 16
Gyvenamoji vieta: Šiauliai

Autobiografija    Pajamų deklaracija   

 
8.1 Ar turi nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę: Neturi
8.2 Ar yra asmuo, atliekantis tikrąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus reikalų tarnybos karininkas, puskarininkis ar liktinis, kitos sukarintos ar saugumo tarnybos apmokamas pareigūnas: Nėra
8.3 Ar turi kitos valstybės pilietybę: Neturi  
8.4 Ar yra susijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei: Nėra
9.1 Ar ne pagal Lietuvos Respublikos užduotis yra sąmoningai bendradarbiavęs su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis: Nėra
9.2 Ar po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos teismo įsigaliojusiu nuosprendžiu yra pripažintas kaltu dėl nusikaltimo: Nėra
9.3 Ar įsigaliojusiu teismo nuosprendžiu bet kada buvo pripažintas kaltu padaręs sunkų smurtinį nusikaltimą prieš asmenį: Nebuvo

Išsilavinimas:
1959 - Kauno politechnikos institutas, inžinierius-kelininkas

Užsienio kalbos: Anglų   Rusų  

Buvo išrinktas į Lietuvos Respublikos Aukščiausiąją Tarybą, Seimą, savivaldybių tarybas: Lietuvos Respublikos Seimas  

Pagrindinė darbovietė: LR Seimas, narys

Visuomeninė veikla: Lietuvos kultūros fondo Šiaulių krašto tarybos narys, Didž. ir kurortinių miestų merų klubo, UNESCO Šiaulių klubo narys

Pomėgiai: Kelionės automobiliu    Knygos    Lietuvių kalbos žinių gilinimas    Teatras   

Šeimyninė padėtis: Vedęs

Šeimos nariai: Donata - Janina - sutuoktinis/sutuoktinė   Nerilė - vaikas  


Lietuvos Respublikos gyventojų turto ir pajamų deklaracijos
pagrindinių duomenų išrašas


Išrašą išdavė Šiaulių apskrities VMI Šiaulių skyrius

I. Bendrieji duomenys

  1. Vardas, pavardė: Kazimieras Šavinis
  2. Pagrindinė darbovietė: Lietuvos Respublikos Seimas
  3. Pareigos: Seimo narys
  4. Nepagrindinės darbovietės:
  5. Pareigos nepagrindinėse darbovietėse:
  6. Šeimos narių skaičius: 2, tarp jų išlaikytinių: 0, iš jų iki 18 metų: 0.
II. Turtas ir piniginės lėšos atitinkamų metų pradžioje (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus: 148549.00 Lt.
 
III.
Kalendoriniais metais gautos pajamos ir sumokėti mokesčiai. Sumos nurodytos šios deklaracijos dalies 1 ir 20 punktuose:

Gautos pajamos

Gauta pajamų (be mokesčių) suma

Sumokėta mokesčių suma

1. Susijusios su darbo santykiais pajamos (pinigais, natūra ar lengvatinėmis paslaugomis) 14879.00 Lt 7708.00 Lt
20. Iš viso: 22161.00 Lt 7708.00 Lt
 
IV.
Kalendoriniais metais įsigytas turtas ir paskolintos piniginės lėšos (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus:
 
0.00 Lt
 
V.
Turtas ir piniginės lėšos metų pabaigoje (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus:
 
152549.00 Lt

Mokesčių nepriemoka už praėjusius kalendorinius metus: 0.00 Lt
Privaloma sumokėti mokesčių ir sankcijų suma (įskaitant nepriemoką): 0.00 Lt.


Su šiuo deklaracijos išrašu susipažinau. Duomenys teisingi.
Man yra žinoma ir aš sutinku, kad šiame išraše nurodyti duomenys gali būti skelbiami.

 
(pasirašo turtą ir pajamas deklaravęs asmuo)

Pastaba. Kandidatai, dalyvaujantys šiuose rinkimuose, deklaracijas pateikia 2000 01 01 - 2000 07 01 laikotarpiui.


Kazimieras ŠAVINIS
Lietuvos centro sąjungos
kandidatas į Lietuvos Respublikos Seimo narius
DAINŲ rinkimų apygardoje Nr.25

Kazimieras Šavinis gimė 1937 m. vasario 16 d. Kaliekių kaime, Utenos rajone.
1954 m., baigęs vidurinę mokyklą, įstojo į Kauno politechnikos institutą. 1959 m. įgijo inžinieriaus kelininko specialybę.
1959-1962 m. dirbo Šiaulių autokelių valdyboje inžinieriumi, darbų vykdytoju, 1962-1964 m. - Šiaulių miesto kelių-tiltų valdyboje gatvių rekonstravimo bei gyvenamųjų kvartalų ir įmonių teritorijų tvarkymo darbų vyresniuoju darbų vykdytoju.
1964 m. pabaigoje perėjo dirbti į Valstybinio autokelių projektavimo instituto Šiaulių skyrių vyriausiuoju projektų inžinieriumi.
1975 m. buvo priimtas į Vilniaus inžinerinio statybos instituto aspirantūrą, dalyvavo mokslinėje veikloje. Rengė pranešimus tiek miesto transporto, tiek automobilių užmiesčio kelių inžinerijos klausimais, rašė straipsnius žurnalui „Mokslas ir technika" bei profesionaliems leidiniams. 1978 m., įsikūrus Šiaulių inžinierių namams, jų taryboje buvo Gamtos ir visuomeninių mokslų grupės vadovas.
Komunistų partijos narys nebuvo.
1990 m., paskelbus Lietuvos Nepriklausomybę, buvo išrinktas Šiaulių miesto meru, kuriuo dirbo iki 1991 m. pabaigos. 1992 m. buvo išrinktas mero pavaduotoju ir dirbo iki kadencijos pabaigos. Nuo 1995 m. birželio mėn. dirbo Šiaulių miesto savivaldybės Komunalinio ūkio skyriaus eismo problemų vyr. specialistu. Dalyvauja Lietuvos kultūros fondo Šiaulių krašto tarybos veikloje.
1996 m. buvo išrinktas į Seimą Dainų rinkimų apygardoje Nr.25 ir buvo Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto nariu, Etikos ir procedūrų komisijos pirmininko pavaduotoju, Peticijų komisijos nariu. Dirbo rengiant įstatymus savivaldybių bei valstybės valdymo klausimais, energetikos, nekilnojamojo turto grąžinimo, turto kadastro ir registro regionų plėtros srityse.