Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

Rasa MELNIKIENĖ

   

Apygarda: Alytaus (Nr. 30)
Iškėlė: Lietuvos centro sąjunga

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Lietuvos centro sąjunga, priešrinkiminis numeris sąraše: 6

Gimimo data: 1962 04 17
Gimimo vieta: Žąslių mstl. , Kaišiadorių raj.
Gyvenamoji vieta: Vilnius

Autobiografija    Pajamų deklaracija   

 
8.1 Ar turi nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę: Neturi
8.2 Ar yra asmuo, atliekantis tikrąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus reikalų tarnybos karininkas, puskarininkis ar liktinis, kitos sukarintos ar saugumo tarnybos apmokamas pareigūnas: Nėra
8.3 Ar turi kitos valstybės pilietybę: Neturi  
8.4 Ar yra susijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei: Nėra
9.1 Ar ne pagal Lietuvos Respublikos užduotis yra sąmoningai bendradarbiavęs su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis: Nėra
9.2 Ar po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos teismo įsigaliojusiu nuosprendžiu yra pripažintas kaltu dėl nusikaltimo: Nėra
9.3 Ar įsigaliojusiu teismo nuosprendžiu bet kada buvo pripažintas kaltu padaręs sunkų smurtinį nusikaltimą prieš asmenį: Nebuvo

Išsilavinimas:
1985 - Žemės ūkio universitetas, ekonomika

Užsienio kalbos: Rusų   Anglų  

Buvo išrinktas į Lietuvos Respublikos Aukščiausiąją Tarybą, Seimą, savivaldybių tarybas: Lietuvos Respublikos Seimo narė  

Pagrindinė darbovietė: Lietuvos Respublikos Seimas, Seimo narė

Visuomeninė veikla: Lietuvos verslininkų ir vadybininkų draugijos pirmininkė

Šeimyninė padėtis: Ištekėjusi

Šeimos nariai: Vidmantas - sutuoktinis/sutuoktinė   Giedrius - vaikas  


Lietuvos Respublikos gyventojų turto ir pajamų deklaracijos
pagrindinių duomenų išrašas


Išrašą 2000 08 25 išdavė Vilniaus apskrities VMI Vilniaus skyrius

I. Bendrieji duomenys

  1. Vardas, pavardė: Rasa Melnikienė
  2. Pagrindinė darbovietė: LR Seimas
  3. Pareigos: Seimo narė
  4. Nepagrindinės darbovietės:
  5. Pareigos nepagrindinėse darbovietėse:
  6. Šeimos narių skaičius: 3, tarp jų išlaikytinių: 1, iš jų iki 18 metų: 1.
II. Turtas ir piniginės lėšos atitinkamų metų pradžioje (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus: 146158.00 Lt.
 
III.
Kalendoriniais metais gautos pajamos ir sumokėti mokesčiai. Sumos nurodytos šios deklaracijos dalies 1 ir 20 punktuose:

Gautos pajamos

Gauta pajamų (be mokesčių) suma

Sumokėta mokesčių suma

1. Susijusios su darbo santykiais pajamos (pinigais, natūra ar lengvatinėmis paslaugomis) 16264.00 Lt 8238.00 Lt
20. Iš viso: 23278.00 Lt 8238.00 Lt
 
IV.
Kalendoriniais metais įsigytas turtas ir paskolintos piniginės lėšos (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus:
 
25750.00 Lt
 
V.
Turtas ir piniginės lėšos metų pabaigoje (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus:
 
152097.00 Lt

Mokesčių nepriemoka už praėjusius kalendorinius metus: 0.00 Lt
Privaloma sumokėti mokesčių ir sankcijų suma (įskaitant nepriemoką): 0.00 Lt.


Su šiuo deklaracijos išrašu susipažinau. Duomenys teisingi.
Man yra žinoma ir aš sutinku, kad šiame išraše nurodyti duomenys gali būti skelbiami.

 
(pasirašo turtą ir pajamas deklaravęs asmuo)

Pastaba. Kandidatai, dalyvaujantys šiuose rinkimuose, deklaracijas pateikia 2000 01 01 - 2000 07 01 laikotarpiui.


Rasa MELNIKIENĖ
Lietuvos centro sąjungos
kandidatė į Lietuvos Respublikos Seimo narius
ALYTAUS rinkimų apygardoje Nr.30

Rasa Melnikienė gimė 1962 m. balandžio 17 d. Kaišiadorių rajone, Žaslių miestelyje. Tėvai - mokytojai. 1980 m. baigė Marijampolės 5-ąją vidurinę mokyklą, 1985 m. raudonu diplomu baigė Žemės ūkio universiteto Ekonomikos fakultetą ir įgijo ekonomistės išsilavinimą.
1985-1990 m. dirbo Liaudies ūkio planavimo ir ekonomikos instituto jaunesniąja moksline bendradarbe, 1992-1993 m. - Ekonomikos ir privatizavimo instituto moksline bendradarbe. 1993 m. įstojo į Vilniaus Gedimino technikos universitetą doktorantūros studijoms, šiuo metu baigia daktaro disertaciją tema "Apsirūpinimas būstu: socialinis - ekonominis aspektas".
1996 m. pagal Lietuvos centro sąjungos sąrašą buvo išrinkta į Lietuvos Respublikos Seimą. Yra Centro sąjungos frakcijos narė, Biudžeto ir finansų komiteto narė, iki 1999 m. buvo Šeimos ir vaiko reikalų komisijos narė, nuo 1999 m. - NATO reikalų komisijos narė. Taip pat yra Valstybės kontrolės parlamentinės priežiūros komisijos pirmininko pavaduotoja, Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos tarybos narė, buvo Parlamentinės moterų grupės įkūrimo iniciatorė, inicijavo Lietuvos Respublikos moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymo sukūrimą ir priėmimą. Būdama Seimo Biudžeto ir finansų komiteto nare, dirbo valstybės finansų ir verslo sąlygų gerinimo klausimais. Nuo 1997 m. yra Lietuvos Verslininkių ir vadybininkių draugijos pirmininkė, parėmė Alytaus moterų iniciatyvą steigti draugijos klubą Alytuje.
Ištekėjusi. Vyras Vidmantas - įmonės vadovas, trylikametis sūnus Giedrius - išdykęs moksleivis.