Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

Birutė VALIONYTĖ

   

Apygarda: Jurbarko (Nr. 62)
Iškėlė: Lietuvos demokratų partija

Gimimo data: 1956 10 07
Gimimo vieta: Girsteikiškio k. , Rokiškio raj.
Gyvenamoji vieta: Vilnius

Autobiografija    Pajamų deklaracija   

 
8.1 Ar turi nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę: Neturi
8.2 Ar yra asmuo, atliekantis tikrąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus reikalų tarnybos karininkas, puskarininkis ar liktinis, kitos sukarintos ar saugumo tarnybos apmokamas pareigūnas: Nėra
8.3 Ar turi kitos valstybės pilietybę: Neturi  
8.4 Ar yra susijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei: Nėra
9.1 Ar ne pagal Lietuvos Respublikos užduotis yra sąmoningai bendradarbiavęs su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis: Nėra
9.2 Ar po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos teismo įsigaliojusiu nuosprendžiu yra pripažintas kaltu dėl nusikaltimo: Nėra
9.3 Ar įsigaliojusiu teismo nuosprendžiu bet kada buvo pripažintas kaltu padaręs sunkų smurtinį nusikaltimą prieš asmenį: Nebuvo

Išsilavinimas:
1983 - Žemės ūkio akademija, Miškų ūkio inžinierė

Užsienio kalbos: Rusų  

Buvo išrinktas į Lietuvos Respublikos Aukščiausiąją Tarybą, Seimą, savivaldybių tarybas: Kietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba  

Pagrindinė darbovietė: Generalinė miškų urėdija prie Aplinkos ministerijos, skyriaus viršininkė

Visuomeninė veikla: 1990 m. kovo 11-osios Nepriklausomybės akto signatarų klubo kanclerė

Pomėgiai: Kelionės    Turizmas   

Šeimyninė padėtis: Nenurodė


Lietuvos Respublikos gyventojų turto ir pajamų deklaracijos
pagrindinių duomenų išrašas


Išrašą 2000 08 25 išdavė Vilniaus apskrities VMI Vilniaus skyrius

I. Bendrieji duomenys

  1. Vardas, pavardė: Birutė Valionytė
  2. Pagrindinė darbovietė: Generalinė miškų urėdija prie Aplinkos ministerijos
  3. Pareigos: Skyriaus viršininkė
  4. Nepagrindinės darbovietės:
  5. Pareigos nepagrindinėse darbovietėse:
  6. Šeimos narių skaičius: 1, tarp jų išlaikytinių: 0, iš jų iki 18 metų: 0.
II. Turtas ir piniginės lėšos atitinkamų metų pradžioje (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus: 96253.00 Lt.
 
III.
Kalendoriniais metais gautos pajamos ir sumokėti mokesčiai. Sumos nurodytos šios deklaracijos dalies 1 ir 20 punktuose:

Gautos pajamos

Gauta pajamų (be mokesčių) suma

Sumokėta mokesčių suma

1. Susijusios su darbo santykiais pajamos (pinigais, natūra ar lengvatinėmis paslaugomis) 13942.37 Lt 7069.65 Lt
20. Iš viso: 13942.37 Lt 7069.65 Lt
 
IV.
Kalendoriniais metais įsigytas turtas ir paskolintos piniginės lėšos (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus:
 
0.00 Lt
 
V.
Turtas ir piniginės lėšos metų pabaigoje (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus:
 
96253.00 Lt

Mokesčių nepriemoka už praėjusius kalendorinius metus: 0.00 Lt
Privaloma sumokėti mokesčių ir sankcijų suma (įskaitant nepriemoką): 0.00 Lt.


Su šiuo deklaracijos išrašu susipažinau. Duomenys teisingi.
Man yra žinoma ir aš sutinku, kad šiame išraše nurodyti duomenys gali būti skelbiami.

 
(pasirašo turtą ir pajamas deklaravęs asmuo)

Pastaba. Kandidatai, dalyvaujantys šiuose rinkimuose, deklaracijas pateikia 2000 01 01 - 2000 07 01 laikotarpiui.


Birutė VALIONYTĖ
Lietuvos demokratų partijos
kandidatė į Lietuvos Respublikos Seimo narius
JURBARKO rinkimų apygardoje Nr.62

Birutė Valionytė gimė 1956 m. spalio 7 d. Rokiškio rajone Girstakiškių kaime. Politinio kalinio, kuris penkerius metus praleido Norilsko lageryje, duktė.
1974 m. baigė Biržų 2-ąją vidurinę mokyklą, 1977 m. - Kauno A.Kvedaro miškų technikumą, 1983 m. - Lietuvos žemės ūkio akademijos Miškų ūkio fakultetą ir įgijo miškų ūkio inžinierės specialybę.
1974-1978 m. dirbo Biržų miško pramonės ūkyje Kirdonių girininkijos girininko padėjėja, o 1978-1990 m. - Biržų miškų ūkio medelyno viršininke.
1990-1992 m. buvo Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos- Atkuriamojo Seimo deputatė, dirbo Gamtos apsaugos komisijoje. 1992-1993 m. - bedarbė.
1993 m. birželio-gruodžio mėn. dirbo ne pelno organizacijos studijos PRO PARTIJA vadybininke.
1994-1997 m. - Susisiekimo ministerijos Aplinkos apsaugos ir eismo saugumo departamento direktorė. Nuo 1997 m. kovo mėn. - Generalinės miškų urėdijos prie Aplinkos ministerijos Miško atkūrimo, apsaugos ir tvarkymo skyriaus viršininkė.
1985-1990 m. buvo TSKP narė, 1988-1990 m. - Žaliųjų parlamento narė, 1989-1990 m. - Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio, o nuo 1990 m. - Lietuvos Sąjūdžio narė. 1990-1992 m. - Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo Jungtinės Sąjūdžio frakcijos, o nuo 1992 m. - Nuosaikiųjų frakcijos narė. Dabar nepartinė.
Netekėjusi.