Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

Jonas SEMSĖ

   

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Naujoji sąjunga (socialliberalai), priešrinkiminis numeris sąraše: 89

Apygarda: Varėnos - Eišiškių (Nr. 70)
Iškėlė: Naujoji sąjunga (socialliberalai)

Gimimo data: 1944 07 27
Gyvenamoji vieta: Varėna , Varėnos raj.

Autobiografija    Pajamų deklaracija   

 
8.1 Ar turi nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę: Neturi
8.2 Ar yra asmuo, atliekantis tikrąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus reikalų tarnybos karininkas, puskarininkis ar liktinis, kitos sukarintos ar saugumo tarnybos apmokamas pareigūnas: Nėra
8.3 Ar turi kitos valstybės pilietybę: Neturi  
8.4 Ar yra susijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei: Nėra
9.1 Ar ne pagal Lietuvos Respublikos užduotis yra sąmoningai bendradarbiavęs su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis: Nėra
9.2 Ar po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos teismo įsigaliojusiu nuosprendžiu yra pripažintas kaltu dėl nusikaltimo: Nėra
9.3 Ar įsigaliojusiu teismo nuosprendžiu bet kada buvo pripažintas kaltu padaręs sunkų smurtinį nusikaltimą prieš asmenį: Nebuvo

Išsilavinimas:
1987 - Vilniaus universitetas, ekonomistas
1980 - Vilniaus inžinerinis statybos institutas, inžinierius ekonomistas

Užsienio kalbos: Rusų   Vokiečių  

Buvo išrinktas į Lietuvos Respublikos Aukščiausiąją Tarybą, Seimą, savivaldybių tarybas: Varėnos rajono valdyba, valdytojo pavaduotojas  

Pagrindinė darbovietė: Vilniaus bankas, Varėnos skyrius, viršininkas

Visuomeninė veikla: Varėnos verslininkų asociacijos direktorius

Šeimyninė padėtis: Vedęs

Šeimos nariai: Irena - sutuoktinis/sutuoktinė   Daivis - vaikas   Darius - vaikas  


Lietuvos Respublikos gyventojų turto ir pajamų deklaracijos
pagrindinių duomenų išrašas


Išrašą 2000 08 18 išdavė Alytaus apskrities VMI Varėnos skyrius

I. Bendrieji duomenys

  1. Vardas, pavardė: Jonas Semsė
  2. Pagrindinė darbovietė: AB Vilniaus bankas, Varėnos skyrius
  3. Pareigos: Viršininkas
  4. Nepagrindinės darbovietės:
  5. Pareigos nepagrindinėse darbovietėse:
  6. Šeimos narių skaičius: 3, tarp jų išlaikytinių: 1, iš jų iki 18 metų: 1.
II. Turtas ir piniginės lėšos atitinkamų metų pradžioje (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus: 546552.00 Lt.
 
III.
Kalendoriniais metais gautos pajamos ir sumokėti mokesčiai. Sumos nurodytos šios deklaracijos dalies 1 ir 20 punktuose:

Gautos pajamos

Gauta pajamų (be mokesčių) suma

Sumokėta mokesčių suma

1. Susijusios su darbo santykiais pajamos (pinigais, natūra ar lengvatinėmis paslaugomis) 10671.53 Lt 5229.69 Lt
20. Iš viso: 110671.53 Lt 5229.69 Lt
 
IV.
Kalendoriniais metais įsigytas turtas ir paskolintos piniginės lėšos (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus:
 
8240.00 Lt
 
V.
Turtas ir piniginės lėšos metų pabaigoje (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus:
 
404161.00 Lt

Mokesčių nepriemoka už praėjusius kalendorinius metus: 0.00 Lt
Privaloma sumokėti mokesčių ir sankcijų suma (įskaitant nepriemoką): 0.00 Lt.


Su šiuo deklaracijos išrašu susipažinau. Duomenys teisingi.
Man yra žinoma ir aš sutinku, kad šiame išraše nurodyti duomenys gali būti skelbiami.

 
(pasirašo turtą ir pajamas deklaravęs asmuo)

Pastaba. Kandidatai, dalyvaujantys šiuose rinkimuose, deklaracijas pateikia 2000 01 01 - 2000 07 01 laikotarpiui.


Jonas SEMSĖ
Naujosios sąjungos (socialliberalų)
kandidatas į Lietuvos Respublikos Seimo narius
VARĖNOS-EIŠIŠKIŲ rinkimų apygardoje Nr.70

Jonas Semsė gimė 1944 m. liepos 27 d. Varėnos rajono Ūtos kaime. Mokėsi Noškūnų pradinėje mokykloje.
1951 m. jo šeimą ištrėmė į Šiaulių rajono Aukštuolių kaimą. 1957 m. grįžo į Varėną, kur ir baigė vidurinę mokyklą.
Toliau mokėsi Vilniaus universitete.
1963 m. buvo pašauktas į kariuomenę.
1980 m. baigė Vilniaus inžinerinį statybos institutą. Įgijo inžinieriaus ekonomisto specialybę.
Dirbo Varėnos kilnojamojoje mechanizuotoje kolonoje meistru, darbų vykdytoju, Planavimo skyriaus viršininku.
1987 m. baigė Vilniaus universiteto Pramonės ekonomikos fakultetą. Įgijo ekonomisto specialybę.
Dirbo Varėnos darbų vykdytojo baro viršininku.
1990 m. atkūrus nepriklausomybę buvo išrinktas Varėnos rajono valdytojo pavaduotoju. Šias pareigas ėjo visą kadenciją - penkerius metus. Dabar dirba Vilniaus banko Varėnos skyriaus viršininku.
Vedęs. Žmona Irena baigė Vilniaus pedagoginį institutą, dirba Varėnos moksleivių kūrybos centre metodininke. Sūnus Deivis baigė Vilniaus inžinerinį statybos institutą, dirba bendrovės direktoriumi. Sūnus Darius mokosi Šiaulių universitete ir dirba.
Pomėgiai: sodininkystė, medžioklė, žvejyba.
Yra Varėnos amatų ir verslo asociacijos direktorius, Pietų Lietuvos verslininkų konfederacijos tarybos narys.