Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

Vaclovas PAPINIGIS

   

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Naujoji sąjunga (socialliberalai), priešrinkiminis numeris sąraše: 82

Apygarda: Molėtų - Švenčionių (Nr. 54)
Iškėlė: Naujoji sąjunga (socialliberalai)

Gimimo data: 1954 05 03
Gyvenamoji vieta: Vilnius

Autobiografija    Pajamų deklaracija   

 
8.1 Ar turi nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę: Neturi
8.2 Ar yra asmuo, atliekantis tikrąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus reikalų tarnybos karininkas, puskarininkis ar liktinis, kitos sukarintos ar saugumo tarnybos apmokamas pareigūnas: Nėra
8.3 Ar turi kitos valstybės pilietybę: Neturi  
8.4 Ar yra susijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei: Nėra
9.1 Ar ne pagal Lietuvos Respublikos užduotis yra sąmoningai bendradarbiavęs su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis: Nėra
9.2 Ar po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos teismo įsigaliojusiu nuosprendžiu yra pripažintas kaltu dėl nusikaltimo: Nėra
9.3 Ar įsigaliojusiu teismo nuosprendžiu bet kada buvo pripažintas kaltu padaręs sunkų smurtinį nusikaltimą prieš asmenį: Nebuvo

Išsilavinimas:
1986 - Kauno A.Sniečkaus politechnikos institutas, inžinierius elektrikas

Užsienio kalbos: Rusų  

Buvo išrinktas į Lietuvos Respublikos Aukščiausiąją Tarybą, Seimą, savivaldybių tarybas: Švenčionių rajono tarybos ir valdybos narys, Ekonomikos, finansų ir biudžeto komiteto pirmininkas   Švenčionių rajono tarybos narys  

Pagrindinė darbovietė: UAB "Liejiniai", generalinis direktorius

Šeimyninė padėtis: Vedęs

Šeimos nariai: Marytė - sutuoktinis/sutuoktinė   Ramūnas - vaikas  


Lietuvos Respublikos gyventojų turto ir pajamų deklaracijos
pagrindinių duomenų išrašas


Išrašą 2000 08 18 išdavė Vilniaus apskrities VMI Vilniaus skyrius

I. Bendrieji duomenys

  1. Vardas, pavardė: Vaclovas Papinigis
  2. Pagrindinė darbovietė: UAB "Liejiniai"
  3. Pareigos: Generalinis direktorius
  4. Nepagrindinės darbovietės:
  5. Pareigos nepagrindinėse darbovietėse:
  6. Šeimos narių skaičius: 2, tarp jų išlaikytinių: 0, iš jų iki 18 metų: 0.
II. Turtas ir piniginės lėšos atitinkamų metų pradžioje (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus: 67428.00 Lt.
 
III.
Kalendoriniais metais gautos pajamos ir sumokėti mokesčiai. Sumos nurodytos šios deklaracijos dalies 1 ir 20 punktuose:

Gautos pajamos

Gauta pajamų (be mokesčių) suma

Sumokėta mokesčių suma

1. Susijusios su darbo santykiais pajamos (pinigais, natūra ar lengvatinėmis paslaugomis) 8095.84 Lt 3891.62 Lt
20. Iš viso: 8940.26 Lt 4236.52 Lt
 
IV.
Kalendoriniais metais įsigytas turtas ir paskolintos piniginės lėšos (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus:
 
0.00 Lt
 
V.
Turtas ir piniginės lėšos metų pabaigoje (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus:
 
66443.00 Lt

Mokesčių nepriemoka už praėjusius kalendorinius metus: 0.00 Lt
Privaloma sumokėti mokesčių ir sankcijų suma (įskaitant nepriemoką): 0.00 Lt.


Su šiuo deklaracijos išrašu susipažinau. Duomenys teisingi.
Man yra žinoma ir aš sutinku, kad šiame išraše nurodyti duomenys gali būti skelbiami.

 
(pasirašo turtą ir pajamas deklaravęs asmuo)

Pastaba. Kandidatai, dalyvaujantys šiuose rinkimuose, deklaracijas pateikia 2000 01 01 - 2000 07 01 laikotarpiui.


Vaclovas PAPINIGIS
Naujosios sąjungos (socialliberalų)
kandidatas į Lietuvos Respublikos Seimo narius
MOLĖTŲ-ŠVENČIONIŲ rinkimų apygardoje Nr.54

Vaclovas Papinigis gimė 1954 m. gegužės 3 d. Švenčionių rajone, Grybų kaime. 1961 m. pradėjo lankyti Švenčionėlių 1-ąją vidurinę mokyklą. 1969 m. baigęs 8 klases įstojo į Vilniaus elektromechanikos technikumą.
1973 m. baigęs technikumą įgijo techniko elektriko kvalifikaciją ir buvo paskirtas dirbti į mokslinio tyrimo institutą prie Valstybinio plano komiteto. Tais pačiais metais buvo pašauktas tarnauti į sovietinę armiją.
Grįžęs iš armijos 1975 m. įsidarbino Švenčionėlių grūdų produktų kombinate elektriku. 1976 m. vedė, persikėlė gyventi į Vilnių, pradėjo dirbti Vilniaus silikatinių dirbinių gamybiniame susivienijime. Čia dirbo elektriku, meistru, pamainos viršininku, vyriausiuoju technologu.
Dirbdamas 1977 m. įstojo į Kauno politechnikos institutą. Dėl šeimyninių aplinkybių mokslą teko nutraukti, todėl institutą baigė 1986 m. įgydamas elektriko inžinieriaus kvalifikaciją.
1987 m. buvo perkeltas dirbti į Statybinių medžiagų pramonės ministeriją Žaliavų, medžiagų ir kuro skyriaus viršininku. Ministerijoje dirbo iki jos panaikinimo 1991 m.
1991 m. su bendraminčiais įkūrė UAB "Baltijos birža" ir joje nuo pat įkūrimo dienos dirbo komercijos bei rinkotyros direktoriumi. 1994 m. privatizavus Švenčionėlių ketaus liejinių gamyklą, IAB "Invalda" buvo paprašytas eiti generalinio direktoriaus pareigas, kurias eina iki šiol. Dabartinis gamyklos pavadinimas - UAB "Liejiniai".
Nuo 1995 m. - rajono tarybos, o nuo 2000 m. - ir valdybos narys bei Finansų, biudžeto ir ekonomikos komiteto pirmininkas.
Tėvai buvo darbininkai. Tėvas Juozas Papinigis žuvo 1981 m. Švenčionėlių keramikos gamykloje. Motina Vilhelmina Papinigienė -pensininkė.
Vedęs. Žmona Marytė dirba Vilniaus S.Stanevičiaus vidurinės mokyklos vyresniąja mokytoja, dėsto chemiją.
Sūnus Ramūnas baigė Vilniaus Gedimino technikos universitetą, vedęs, dirba UAB "Vilniaus prekybos mažmena" Transporto skyriaus apskaitininku. Šeimoje teistų nėra.