Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

Kazys LEČKAUSKAS

   

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Naujoji sąjunga (socialliberalai), priešrinkiminis numeris sąraše: 75

Apygarda: Telšių (Nr. 40)
Iškėlė: Naujoji sąjunga (socialliberalai)

Gimimo data: 1950 06 03
Gyvenamoji vieta: Telšiai , Telšių raj.

Autobiografija    Pajamų deklaracija   

 
8.1 Ar turi nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę: Neturi
8.2 Ar yra asmuo, atliekantis tikrąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus reikalų tarnybos karininkas, puskarininkis ar liktinis, kitos sukarintos ar saugumo tarnybos apmokamas pareigūnas: Nėra
8.3 Ar turi kitos valstybės pilietybę: Neturi  
8.4 Ar yra susijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei: Nėra
9.1 Ar ne pagal Lietuvos Respublikos užduotis yra sąmoningai bendradarbiavęs su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis: Nėra
9.2 Ar po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos teismo įsigaliojusiu nuosprendžiu yra pripažintas kaltu dėl nusikaltimo: Nėra
9.3 Ar įsigaliojusiu teismo nuosprendžiu bet kada buvo pripažintas kaltu padaręs sunkų smurtinį nusikaltimą prieš asmenį: Nebuvo

Išsilavinimas:
1986 - Kauno politechnikos institutas, mašinų gamybos technologijos, metalų pjovimo staklių ir įrankių

Užsienio kalbos: Rusų  

Pagrindinė darbovietė: Telšių miesto seniūnija, seniūnas

Šeimyninė padėtis: Vedęs

Šeimos nariai: Danutė - sutuoktinis/sutuoktinė   Mindaugas - vaikas   Jurgita - vaikas  


Lietuvos Respublikos gyventojų turto ir pajamų deklaracijos
pagrindinių duomenų išrašas


Išrašą 2000 08 10 išdavė Telšių apskrities VMI Telšių skyrius

I. Bendrieji duomenys

  1. Vardas, pavardė: Kazys Lečkauskas
  2. Pagrindinė darbovietė: Telšių miesto seniūnija
  3. Pareigos: Seniūnas
  4. Nepagrindinės darbovietės:
  5. Pareigos nepagrindinėse darbovietėse:
  6. Šeimos narių skaičius: 2, tarp jų išlaikytinių: 1, iš jų iki 18 metų: 0.
II. Turtas ir piniginės lėšos atitinkamų metų pradžioje (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus: 111943.00 Lt.
 
III.
Kalendoriniais metais gautos pajamos ir sumokėti mokesčiai. Sumos nurodytos šios deklaracijos dalies 1 ir 20 punktuose:

Gautos pajamos

Gauta pajamų (be mokesčių) suma

Sumokėta mokesčių suma

1. Susijusios su darbo santykiais pajamos (pinigais, natūra ar lengvatinėmis paslaugomis) 7123.00 Lt 3011.00 Lt
20. Iš viso: 9123.00 Lt 3011.00 Lt
 
IV.
Kalendoriniais metais įsigytas turtas ir paskolintos piniginės lėšos (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus:
 
5000.00 Lt
 
V.
Turtas ir piniginės lėšos metų pabaigoje (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus:
 
106643.00 Lt

Mokesčių nepriemoka už praėjusius kalendorinius metus: 0.00 Lt
Privaloma sumokėti mokesčių ir sankcijų suma (įskaitant nepriemoką): 0.00 Lt.


Su šiuo deklaracijos išrašu susipažinau. Duomenys teisingi.
Man yra žinoma ir aš sutinku, kad šiame išraše nurodyti duomenys gali būti skelbiami.

 
(pasirašo turtą ir pajamas deklaravęs asmuo)

Pastaba. Kandidatai, dalyvaujantys šiuose rinkimuose, deklaracijas pateikia 2000 01 01 - 2000 07 01 laikotarpiui.


Kazys LEČKAUSKAS
Naujosios sąjungos (socialliberalų)
kandidatas į Lietuvos Respublikos Seimo narius
TELŠIŲ rinkimų apygardoje Nr.40

Kazys Lečkauskas gimė 1950 m. birželio 3 d. Šiauliuose.
Tėvas, gimęs 1915 m., dirbo vairuotoju. Mirė 1975 m. Mama gimė 1919 m. Gyvena Šiauliuose, yra pensininkė.
Karo ir pokario metais tėvai politikoje nedalyvavo, teisti nebuvo.
Šeimoje augo 3 vaikai. Turi dvi seseris, gimusias 1955 m. ir 1956 m. Abi gyvena atskirai, turi savo šeimas.
1969 m. Kazys Lečkauskas baigė Šiaulių politechnikumą. Mokėsi automobilių remonto ir techninio aptarnavimo specialybės. Įgijo techniko mechaniko kvalifikaciją.
1986 m. baigė Kauno politechnikos institutą ir įgijo inžinieriaus mechaniko kvalifikaciją.
1969 m. pradėjo dirbti Šiaulių autotransporto įmonėje pamainos meistru, o rudenį buvo pašauktas į armiją.
1971 m. pradėjo dirbti Šiaulių autotransporto įmonėje pamainos meistru. 1981 m. pradėjo dirbti Telšių 3-ojoje autotransporto įmonėje vyriausiuoju inžinieriumi. Nuo 1990 m. iki 1997 m. dirbo šios įmonės direktoriumi. Nuo 1997 m. dirbo UAB "Vetrūnelė" (transporto įmonė) direktoriumi.
2000 m. gegužės 1 d. pradėjo dirbti Telšių miesto seniūnu.
1974 m. susituokė su Danute Montrimaite. Kartu užaugino sūnų Mindaugą, gimusį 1975 m., bei dukterį Jurgitą, gimusią 1976 m. Šiuo metu vaikai yra savarankiški, gyvena atskirai.
Šeimoje teistų nėra.