Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

Valdas KARGIS

   

Apygarda: Aukštaitijos (Nr. 28)
Iškėlė: Naujoji sąjunga (socialliberalai)

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Naujoji sąjunga (socialliberalai), priešrinkiminis numeris sąraše: 69

Gimimo data: 1958 03 14
Gyvenamoji vieta: Piniavos k. , Panevėžio raj.

Autobiografija    Pajamų deklaracija   

 
8.1 Ar turi nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę: Neturi
8.2 Ar yra asmuo, atliekantis tikrąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus reikalų tarnybos karininkas, puskarininkis ar liktinis, kitos sukarintos ar saugumo tarnybos apmokamas pareigūnas: Nėra
8.3 Ar turi kitos valstybės pilietybę: Neturi  
8.4 Ar yra susijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei: Nėra
9.1 Ar ne pagal Lietuvos Respublikos užduotis yra sąmoningai bendradarbiavęs su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis: Nėra
9.2 Ar po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos teismo įsigaliojusiu nuosprendžiu yra pripažintas kaltu dėl nusikaltimo: Nėra
9.3 Ar įsigaliojusiu teismo nuosprendžiu bet kada buvo pripažintas kaltu padaręs sunkų smurtinį nusikaltimą prieš asmenį: Nebuvo

Išsilavinimas:
1986 - Kauno politechnikos institutas, inžinierius-statybininkas
1978 - Panevėžio politechnikumas, techn. statybininkas

Užsienio kalbos: Rusų  

Buvo išrinktas į Lietuvos Respublikos Aukščiausiąją Tarybą, Seimą, savivaldybių tarybas: Panevėžio raj savivaldybės tarybos, valdybos narys, Komunalinio ūkio ir statybos komiteto pirmininka  

Pagrindinė darbovietė: UAB "Alsteta", direktoriaus pavaduotojas

Pomėgiai: Medžioklė    Sportas   

Šeimyninė padėtis: Vedęs

Šeimos nariai: Liusė - sutuoktinis/sutuoktinė   Virginija - vaikas  


Lietuvos Respublikos gyventojų turto ir pajamų deklaracijos
pagrindinių duomenų išrašas


Išrašą 2000 08 11 išdavė Panevėžio apskrities VMI Panevėžio skyrius

I. Bendrieji duomenys

  1. Vardas, pavardė: Valdas Kargis
  2. Pagrindinė darbovietė: UAB "Alsteta"
  3. Pareigos: Direktoriaus pavaduotojas
  4. Nepagrindinės darbovietės: Panevėžio r. savivaldybė
  5. Pareigos nepagrindinėse darbovietėse: Tarybos narys
  6. Šeimos narių skaičius: 3, tarp jų išlaikytinių: 1, iš jų iki 18 metų: 1.
II. Turtas ir piniginės lėšos atitinkamų metų pradžioje (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus: 406398.00 Lt.
 
III.
Kalendoriniais metais gautos pajamos ir sumokėti mokesčiai. Sumos nurodytos šios deklaracijos dalies 1 ir 20 punktuose:

Gautos pajamos

Gauta pajamų (be mokesčių) suma

Sumokėta mokesčių suma

1. Susijusios su darbo santykiais pajamos (pinigais, natūra ar lengvatinėmis paslaugomis) 2404.30 Lt 685.70 Lt
20. Iš viso: 2404.30 Lt 685.70 Lt
 
IV.
Kalendoriniais metais įsigytas turtas ir paskolintos piniginės lėšos (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus:
 
0.00 Lt
 
V.
Turtas ir piniginės lėšos metų pabaigoje (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus:
 
406398.00 Lt

Mokesčių nepriemoka už praėjusius kalendorinius metus: 0.00 Lt
Privaloma sumokėti mokesčių ir sankcijų suma (įskaitant nepriemoką): 0.00 Lt.


Su šiuo deklaracijos išrašu susipažinau. Duomenys teisingi.
Man yra žinoma ir aš sutinku, kad šiame išraše nurodyti duomenys gali būti skelbiami.

 
(pasirašo turtą ir pajamas deklaravęs asmuo)

Pastaba. Kandidatai, dalyvaujantys šiuose rinkimuose, deklaracijas pateikia 2000 01 01 - 2000 07 01 laikotarpiui.


Valdas KARGIS
Naujosios sąjungos (socialliberalų)
kandidatas į Lietuvos Respublikos Seimo narius
AUKŠTAITIJOS rinkimų apygardoje Nr.28

Valdas Kargis gimė 1958 m. kovo 14 d. Panevėžio rajone, Naujamiesčio miestelyje. Tėvai ir seneliai, pasiturintys ūkininkai, kilę iš Panevėžio rajono Smilgių valsčiaus. 1940 m. senelis buvo išrinktas Smilgių valsčiaus seniūnu. 1974 m. Valdas Kargis baigė Panevėžio 6-osios vidurinės mokyklos 8 klases ir įstojo į Panevėžio politechnikumą, kurį baigė 1978 m. įgydamas techniko statybininko specialybę. Mokydamasis politechnikume aktyviai sportavo, buvo sporto draugijos "Žalgiris" bei Lietuvos baidarių irklavimo čempionas.
1978-1980 m. tarnavo armijoje. Grįžęs 1980 m. įstojo į Kauno politechnikos instituto Panevėžio fakulteto Pramonės ir civilinės statybos vakarinį skyrių.
1980 m. pradėjo dirbti inžinieriumi Panevėžio gamybiniame susivienijime "Metalistas". 1982 m. Lietuvos išradėjų ir racionalizatorių draugija už projektą "Energetinių resursų taupymas" paskyrė antrąją vietą.
1986 m. baigė KPI, gavo inžinieriaus statybininko diplomą.
1986-1990 m. dirbo Panevėžio rajono statybos organizacijoje, vadovavo gamybinės ir civilinės paskirties objektų statybai.
1990 m. įkūrė savo statybos firmą. Jos veiklą Statybos ir urbanistikos ministerija įvertino kvalifikacijos atestatu.
1997 m. buvo išrinktas Panevėžio statybos įmonių asociacijos prezidentu.
Nuo 1998 m. dirba UAB "Alsteta" direktoriaus pavaduotoju.
Yra Panevėžio rajono savivaldybės tarybos, valdybos narys, Statybos ir komunalinio ūkio komiteto pirmininkas, vienas iš Naujosios sąjungos Panevėžio steigėjų.
Aktyviai padėjo kurti Panevėžio rajono Naujosios sąjungos skyrių. 2000 m. tapo Lietuvos baidarių veteranų varžybų čempionu.
Vedęs. Žmona Liusė dirba Panevėžio valstybinėje vaistų kontrolės laboratorijoje provizore inspektore. Duktė Virginija mokosi Panevėžio vyskupo K.Paltaroko katalikiškojoje mokykloje, 6 klasėje.
Šiuo metu šeima gyvena Panevėžio rajono Piniavos gyvenvietėje.