Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

Valdas ZUBINAS

   

Apygarda: Dainavos (Nr. 16)
Iškėlė: Naujoji sąjunga (socialliberalai)

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Naujoji sąjunga (socialliberalai), priešrinkiminis numeris sąraše: 67

Gimimo data: 1968 09 03
Gyvenamoji vieta: Kaunas

Autobiografija    Pajamų deklaracija   

 
8.1 Ar turi nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę: Neturi
8.2 Ar yra asmuo, atliekantis tikrąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus reikalų tarnybos karininkas, puskarininkis ar liktinis, kitos sukarintos ar saugumo tarnybos apmokamas pareigūnas: Nėra
8.3 Ar turi kitos valstybės pilietybę: Neturi  
8.4 Ar yra susijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei: Nėra
9.1 Ar ne pagal Lietuvos Respublikos užduotis yra sąmoningai bendradarbiavęs su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis: Nėra
9.2 Ar po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos teismo įsigaliojusiu nuosprendžiu yra pripažintas kaltu dėl nusikaltimo: Nėra
9.3 Ar įsigaliojusiu teismo nuosprendžiu bet kada buvo pripažintas kaltu padaręs sunkų smurtinį nusikaltimą prieš asmenį: Nebuvo

Išsilavinimas:
2000 - Vytauto Didžiojo universitetas, teisininkas

Moksliniai laipsniai: Magistras  

Užsienio kalbos: Rusų   Anglų  

Pagrindinė darbovietė: Kauno teritorinė ligonių kasa, juristas

Visuomeninė veikla: Kauno jaunimo reikalų tarybos pirmininkas

Pomėgiai: Filosofija    Klasikinė muzika    Knygos   

Šeimyninė padėtis: Nevedęs


Lietuvos Respublikos gyventojų turto ir pajamų deklaracijos
pagrindinių duomenų išrašas


Išrašą 2000 08 18 išdavė Kauno apskrities VMI Kauno skyrius

I. Bendrieji duomenys

  1. Vardas, pavardė: Valdas Zubinas
  2. Pagrindinė darbovietė: Kauno teritorinė ligonių kasa
  3. Pareigos: Juristas
  4. Nepagrindinės darbovietės: Kauno medicinos universitetas
  5. Pareigos nepagrindinėse darbovietėse: Asistentas
  6. Šeimos narių skaičius: 1, tarp jų išlaikytinių: 0, iš jų iki 18 metų: 0.
II. Turtas ir piniginės lėšos atitinkamų metų pradžioje (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus: 0.00 Lt.
 
III.
Kalendoriniais metais gautos pajamos ir sumokėti mokesčiai. Sumos nurodytos šios deklaracijos dalies 1 ir 20 punktuose:

Gautos pajamos

Gauta pajamų (be mokesčių) suma

Sumokėta mokesčių suma

1. Susijusios su darbo santykiais pajamos (pinigais, natūra ar lengvatinėmis paslaugomis) 5937.82 Lt 2213.37 Lt
20. Iš viso: 5937.82 Lt 2213.37 Lt
 
IV.
Kalendoriniais metais įsigytas turtas ir paskolintos piniginės lėšos (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus:
 
0.00 Lt
 
V.
Turtas ir piniginės lėšos metų pabaigoje (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus:
 
0.00 Lt

Mokesčių nepriemoka už praėjusius kalendorinius metus: 0.00 Lt
Privaloma sumokėti mokesčių ir sankcijų suma (įskaitant nepriemoką): 0.00 Lt.


Su šiuo deklaracijos išrašu susipažinau. Duomenys teisingi.
Man yra žinoma ir aš sutinku, kad šiame išraše nurodyti duomenys gali būti skelbiami.

 
(pasirašo turtą ir pajamas deklaravęs asmuo)

Pastaba. Kandidatai, dalyvaujantys šiuose rinkimuose, deklaracijas pateikia 2000 01 01 - 2000 07 01 laikotarpiui.


Valdas ZUBINAS
Naujosios sąjungos (socialliberalų)
kandidatas į Lietuvos Respublikos Seimo narius
DAINAVOS rinkimų apygardoje Nr.16

Valdas Zubinas gimė 1968 m. rugsėjo 3 d. Mažeikiuose. Nuo 1975 m. mokėsi Mažeikių 1-ojoje vidurinėje mokykloje. Nuo 1980 m. mokėsi Mažeikių 5-ojoje vidurinėje mokykloje. 1983 m. baigė aštuonias klases ir įstojo mokytis į Plungės statybos technikumą pramoninės ir civilinės statybos specialybės. Technikumą baigė 1987 m. ir iki tarnybos armijoje dirbo Mažeikių statybos treste. 1987-1989 m. tarnavo sovietinėje armijoje - Afganistane. Grįžęs iš armijos nuo 1989 m. dirbo Mažeikių kompresorių gamykloje pagalbiniu darbininku, vėliau staklininku. 1992 m. įstojo mokytis į Vytauto Didžiojo universitetą. Studijuodamas aktyviai domėjosi socialiniais ir humanitariniais mokslais. Bakalauro studijas baigė 1997 m. ir tais pačiais metais įstojo į Vytauto Didžiojo universiteto Teisės instituto magistrantūrą studijuoti teisės. Magistrantūrą baigė 2000 m.
Studijuodamas aktyviai dalyvavo Vytauto Didžiojo universiteto studentų veikloje: organizavo studentiškas šventes, seminarus, rūpinosi socialinėmis problemomis, įgyvendino studijų kreditavimo sistemą, administravo organizaciją. Taip pat buvo kitų studentų organizacijų steigėjas ar vadovas (VDU Politologų klubo, Šiaurės Atlanto sutarties Lietuvos bendrijos, Akademinės kredito unijos, Retorių teatro). Kaip VDU Politologų klubo atstovas dalyvavo Kauno nevyriausybinių organizacijų apskritojo stalo veikloje.
Nuo 1998 m. dirbo Kauno medicinos universitete asistentu. 1999 m. dar dėstė ir Kolpingo aukštesniojoje mokykloje. Nuo 1999 m. dirba Kauno teritorinėje ligonių kasoje teisininku.
Pomėgiai: teisinės, politinės, sociologinės ir filosofinės literatūros studijavimas, klasikinė muzika, kelionės.
Kalba anglų ir rusų kalbomis, nevedęs.