Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

Valerijus SIMULIK

   

Apygarda: Dainų (Nr. 25), šioje apygardoje išrinktas Seimo nariu.
Iškėlė: Naujoji sąjunga (socialliberalai)

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Naujoji sąjunga (socialliberalai), priešrinkiminis numeris sąraše: 59

Gimimo data: 1966 08 02
Gyvenamoji vieta: Šiauliai

Autobiografija    Pajamų deklaracija   

 
8.1 Ar turi nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę: Neturi
8.2 Ar yra asmuo, atliekantis tikrąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus reikalų tarnybos karininkas, puskarininkis ar liktinis, kitos sukarintos ar saugumo tarnybos apmokamas pareigūnas: Nėra
8.3 Ar turi kitos valstybės pilietybę: Neturi  
8.4 Ar yra susijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei: Nėra
9.1 Ar ne pagal Lietuvos Respublikos užduotis yra sąmoningai bendradarbiavęs su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis: Nėra
9.2 Ar po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos teismo įsigaliojusiu nuosprendžiu yra pripažintas kaltu dėl nusikaltimo: Nėra
9.3 Ar įsigaliojusiu teismo nuosprendžiu bet kada buvo pripažintas kaltu padaręs sunkų smurtinį nusikaltimą prieš asmenį: Nebuvo

Išsilavinimas:
1988 - Šiaulių pedagoginis institutas, fizika

Užsienio kalbos: Anglų   Rusų  

Buvo išrinktas į Lietuvos Respublikos Aukščiausiąją Tarybą, Seimą, savivaldybių tarybas: Šiaulių miesto savivaldybės taryba  

Pagrindinė darbovietė: Gytarių vidurinė mokykla, direktorius

Visuomeninė veikla: LRMD ir LRSF narys, RK "Vytis" valdybos narys, LR MVA Šiaulių skyriaus narys

Pomėgiai: Automobilio vairavimas    Knygos    Kompiuteriai    Radijo sportas   

Šeimyninė padėtis: Vedęs

Šeimos nariai: Regina - sutuoktinis/sutuoktinė   Dovilė - vaikas  


Lietuvos Respublikos gyventojų turto ir pajamų deklaracijos
pagrindinių duomenų išrašas


Išrašą 2000 08 17 išdavė Šiaulių apskrities VMI Šiaulių skyrius

I. Bendrieji duomenys

  1. Vardas, pavardė: Valerijus Simulik
  2. Pagrindinė darbovietė: Gytarių vidurinė mokykla
  3. Pareigos: Direktorius
  4. Nepagrindinės darbovietės:
  5. Pareigos nepagrindinėse darbovietėse:
  6. Šeimos narių skaičius: 3, tarp jų išlaikytinių: 1, iš jų iki 18 metų: 1.
II. Turtas ir piniginės lėšos atitinkamų metų pradžioje (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus: 29000.00 Lt.
 
III.
Kalendoriniais metais gautos pajamos ir sumokėti mokesčiai. Sumos nurodytos šios deklaracijos dalies 1 ir 20 punktuose:

Gautos pajamos

Gauta pajamų (be mokesčių) suma

Sumokėta mokesčių suma

1. Susijusios su darbo santykiais pajamos (pinigais, natūra ar lengvatinėmis paslaugomis) 7233.83 Lt 3405.67 Lt
20. Iš viso: 7233.83 Lt 3405.67 Lt
 
IV.
Kalendoriniais metais įsigytas turtas ir paskolintos piniginės lėšos (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus:
 
0.00 Lt
 
V.
Turtas ir piniginės lėšos metų pabaigoje (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus:
 
31000.00 Lt

Mokesčių nepriemoka už praėjusius kalendorinius metus: 0.00 Lt
Privaloma sumokėti mokesčių ir sankcijų suma (įskaitant nepriemoką): 0.00 Lt.


Su šiuo deklaracijos išrašu susipažinau. Duomenys teisingi.
Man yra žinoma ir aš sutinku, kad šiame išraše nurodyti duomenys gali būti skelbiami.

 
(pasirašo turtą ir pajamas deklaravęs asmuo)

Pastaba. Kandidatai, dalyvaujantys šiuose rinkimuose, deklaracijas pateikia 2000 01 01 - 2000 07 01 laikotarpiui.


Valerijus SIMULIK
Naujosios sąjungos (socialliberalų)
kandidatas į Lietuvos Respublikos Seimo narius
DAINŲ rinkimų apygardoje Nr.25

Valerijus Simulik gimė 1966 m. rugpjūčio 2 d. Šiaulių mieste. 1984 m. baigė Šiaulių miesto 14-ąją vidurinę mokyklą (dabar Lieporių vidurinė mokykla). Tais pačiais metais įstojo į Šiaulių pedagoginio instituto Fizikos-Matematikos fakultetą studijuoti fizikos mokytojo specialybės. 1988 m. baigė institutą ir įgijo fizikos mokytojo kvalifikaciją.
1988 m. pagal paskyrimą dirbo Kauno 36-ojoje vidurinėje mokykloje fizikos mokytoju. Tais pačiais metais perėjo dirbti į Šiaulių pedagoginio instituto Fizikos katedrą techniku.
1991 m. rugpjūčio 6 d. pradėjo dirbti Šiaulių miesto 21-ojoje vidurinėje mokykloje direktoriaus pavaduotoju mokymo ir auklėjimo reikalams.
1994 m. kovo 7 d. buvo paskirtas statomos Gytarių vidurinės mokyklos direktoriumi. Pabaigta ir suformuota mokykla buvo atidaryta 1994 m. rugsėjo 1 d.
1997 m. vasario 10 d. Šiaulių miesto savivaldybės Švietimo skyriaus sudarytos savivaldybės švietimo įstaigų vadovų atestacijos komisijos nutarimu suteikta pirmoji švietimo įstaigos vadovo kvalifikacijos kategorija. 1997 m. spalio 21 d. Šiaulių Gytarių vidurinės mokyklos atestacijos komisijos nutarimu suteikta fizikos ir astronomijos vyresniojo mokytojo kvalifikacijos kategorija.
Nuo 1997-1998 m. mokykloje įkurtas vaikų sporto klubas "Gytariai". Jo tikslas - kuo daugiau moksleiviško amžiaus vaikų įtraukti į sportinę veiklą. Tais pačiais metais įkurta Moksleivių mėgėjų krepšinio lyga. V.Simulik buvo išrinktas jos prezidentu.
Nuo 1985 m. dalyvauja Lietuvos radijo mėgėjų draugijos veikloje. Yra radiomėgėjas, turi asmeninį šaukinį. Nuo 1999 m. priklauso Lietuvos radijo sporto federacijai.
Nuo 1995 m. dalyvauja Lietuvos Respublikos mokyklų vadovų asociacijos veikloje, yra jos narys.
1999 m. rugsėjo 16 d. buvo priimtas į Naująją sąjungą (socialliberalus). 1999 m. lapkričio 12 d. buvo patvirtintas Naujosios sąjungos (socialliberalų) Šiaulių skyriaus pirmininkės pavaduotoju.
Vedęs. Žmona Regina - pradinių klasių vyresnioji mokytoja. Duktė Dovilė - 5 klasės mokinė.