Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

Liudmila TRUSKAUSKIENĖ

   

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Naujoji sąjunga (socialliberalai), priešrinkiminis numeris sąraše: 55

Apygarda: Širvintų - Vilniaus (Nr. 55)
Iškėlė: Naujoji sąjunga (socialliberalai)

Gimimo data: 1954 05 11
Gyvenamoji vieta: Vilnius

Autobiografija    Pajamų deklaracija   

 
8.1 Ar turi nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę: Neturi
8.2 Ar yra asmuo, atliekantis tikrąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus reikalų tarnybos karininkas, puskarininkis ar liktinis, kitos sukarintos ar saugumo tarnybos apmokamas pareigūnas: Nėra
8.3 Ar turi kitos valstybės pilietybę: Neturi  
8.4 Ar yra susijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei: Nėra
9.1 Ar ne pagal Lietuvos Respublikos užduotis yra sąmoningai bendradarbiavęs su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis: Nėra
9.2 Ar po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos teismo įsigaliojusiu nuosprendžiu yra pripažintas kaltu dėl nusikaltimo: Nėra
9.3 Ar įsigaliojusiu teismo nuosprendžiu bet kada buvo pripažintas kaltu padaręs sunkų smurtinį nusikaltimą prieš asmenį: Nebuvo

Išsilavinimas:
1999 - Vilniaus universitetas Tarptautinė verslo mokykla, Ekonomikos fakultetas, ekonomistė
1976 - Ufos naftos institutas, inžinierė

Užsienio kalbos: Anglų   Lenkų   Rusų  

Pagrindinė darbovietė: UAB "Kosmeta", marketingo direktorė

Pomėgiai: Kelionės    Literatūra    Sportas    Teatras   

Šeimyninė padėtis: Ištekėjusi

Šeimos nariai: Algirdas - sutuoktinis/sutuoktinė   Algis (vyro) - vaikas  


Lietuvos Respublikos gyventojų turto ir pajamų deklaracijos
pagrindinių duomenų išrašas


Išrašą 2000 08 12 išdavė Vilniaus apskrities VMI Vilniaus skyrius

I. Bendrieji duomenys

  1. Vardas, pavardė: Liudmila Truskauskienė
  2. Pagrindinė darbovietė: UAB "Kosmeta"
  3. Pareigos: Marketingo direktorė
  4. Nepagrindinės darbovietės:
  5. Pareigos nepagrindinėse darbovietėse:
  6. Šeimos narių skaičius: 2, tarp jų išlaikytinių: 0, iš jų iki 18 metų: 0.
II. Turtas ir piniginės lėšos atitinkamų metų pradžioje (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus: 83100.00 Lt.
 
III.
Kalendoriniais metais gautos pajamos ir sumokėti mokesčiai. Sumos nurodytos šios deklaracijos dalies 1 ir 20 punktuose:

Gautos pajamos

Gauta pajamų (be mokesčių) suma

Sumokėta mokesčių suma

1. Susijusios su darbo santykiais pajamos (pinigais, natūra ar lengvatinėmis paslaugomis) 9490.57 Lt 4042.04 Lt
20. Iš viso: 9490.57 Lt 4042.04 Lt
 
IV.
Kalendoriniais metais įsigytas turtas ir paskolintos piniginės lėšos (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus:
 
0.00 Lt
 
V.
Turtas ir piniginės lėšos metų pabaigoje (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus:
 
83100.00 Lt

Mokesčių nepriemoka už praėjusius kalendorinius metus: 0.00 Lt
Privaloma sumokėti mokesčių ir sankcijų suma (įskaitant nepriemoką): 0.00 Lt.


Su šiuo deklaracijos išrašu susipažinau. Duomenys teisingi.
Man yra žinoma ir aš sutinku, kad šiame išraše nurodyti duomenys gali būti skelbiami.

 
(pasirašo turtą ir pajamas deklaravęs asmuo)

Pastaba. Kandidatai, dalyvaujantys šiuose rinkimuose, deklaracijas pateikia 2000 01 01 - 2000 07 01 laikotarpiui.


Liudmila TRUSKAUSKIENĖ
Naujosios sąjungos (socialliberalų)
kandidatė į Lietuvos Respublikos Seimo narius
ŠIRVINTŲ-VILNIAUS rinkimų apygardoje Nr.55

Liudmila Truskauskienė gimė 1954 m. gegužės 11 d. Vitebske, Baltarusijoje. Nuo 1960 m. iki 1977 m. gyveno Ufoje, Baškirijoje. Ten sėkmingai baigė vidurinę mokyklą ir Ufos naftos institutą, kuriame įgijo inžinierės specialybę.
Nuo 1977 m. gyvena Vilniuje. Iš pradžių dirbo Vilniaus universitete, vėliau - privačiose įmonėse vadybinį ir vadovaujantį darbą.
Šiuo metu dirba UAB "Kosmeta" rinkotyros direktore, yra atsakinga už ryšius su užsienio partneriais.
Lankydamasi Jungtinėse Amerikos Valstijose, Australijoje bei Europos šalyse daug domėjosi eksporto bei importo plėtra, ekonomikos plėtros ypatumais.
1999 m. baigė Vilniaus universiteto Ekonomikos fakulteto Tarptautinę verslo mokyklą. Jai suteikta ekonomistės kvalifikacija.
Laisvai kalba anglų, lietuvių ir rusų kalbomis.
Ištekėjusi. Vyras Algirdas Truskauskas - "Santautos" fondo prezidentas, sūnus Algis - inžinierius ekonomistas.