Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

Juozas PALIONIS

   

Apygarda: Prienų (Nr. 67), šioje apygardoje išrinktas Seimo nariu.
Iškėlė: Naujoji sąjunga (socialliberalai)

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Naujoji sąjunga (socialliberalai), priešrinkiminis numeris sąraše: 49

Gimimo data: 1950 12 01
Gyvenamoji vieta: Vilnius

Autobiografija    Pajamų deklaracija   

 
8.1 Ar turi nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę: Neturi
8.2 Ar yra asmuo, atliekantis tikrąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus reikalų tarnybos karininkas, puskarininkis ar liktinis, kitos sukarintos ar saugumo tarnybos apmokamas pareigūnas: Nėra
8.3 Ar turi kitos valstybės pilietybę: Neturi  
8.4 Ar yra susijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei: Nėra
9.1 Ar ne pagal Lietuvos Respublikos užduotis yra sąmoningai bendradarbiavęs su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis: Nėra
9.2 Ar po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos teismo įsigaliojusiu nuosprendžiu yra pripažintas kaltu dėl nusikaltimo: Nėra
9.3 Ar įsigaliojusiu teismo nuosprendžiu bet kada buvo pripažintas kaltu padaręs sunkų smurtinį nusikaltimą prieš asmenį: Nebuvo

Išsilavinimas:
1974 - Lietuvos žemės ūkio akademija, Hidromelioracijos ir žemėtvarkos fakultetas, inžinierius hidrotechnikas

Užsienio kalbos: Rusų   Anglų  

Pagrindinė darbovietė: UAB "Konsolė", filialo Vilniuje direktorius

Visuomeninė veikla: Naujosios sąjungos (socialliberalų) Vilniaus skyriaus tarybos narys

Pomėgiai: Medžioklė    Turizmas   

Šeimyninė padėtis: Vedęs

Šeimos nariai: Julija - sutuoktinis/sutuoktinė   Edita - vaikas   Andrius - vaikas  


Lietuvos Respublikos gyventojų turto ir pajamų deklaracijos
pagrindinių duomenų išrašas


Išrašą 2000 08 16 išdavė Vilniaus apskrities VMI Vilniaus skyrius

I. Bendrieji duomenys

  1. Vardas, pavardė: Juozas Palionis
  2. Pagrindinė darbovietė: UAB "Konsolė"
  3. Pareigos: Vilniaus filialo direktorius, valdybos pirmininkas
  4. Nepagrindinės darbovietės:
  5. Pareigos nepagrindinėse darbovietėse:
  6. Šeimos narių skaičius: 3, tarp jų išlaikytinių: 1, iš jų iki 18 metų: 0.
II. Turtas ir piniginės lėšos atitinkamų metų pradžioje (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus: 385924.00 Lt.
 
III.
Kalendoriniais metais gautos pajamos ir sumokėti mokesčiai. Sumos nurodytos šios deklaracijos dalies 1 ir 20 punktuose:

Gautos pajamos

Gauta pajamų (be mokesčių) suma

Sumokėta mokesčių suma

1. Susijusios su darbo santykiais pajamos (pinigais, natūra ar lengvatinėmis paslaugomis) 10791.72 Lt 5408.28 Lt
20. Iš viso: 20881.72 Lt 5418.28 Lt
 
IV.
Kalendoriniais metais įsigytas turtas ir paskolintos piniginės lėšos (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus:
 
8000.00 Lt
 
V.
Turtas ir piniginės lėšos metų pabaigoje (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus:
 
380864.00 Lt

Mokesčių nepriemoka už praėjusius kalendorinius metus: 0.00 Lt
Privaloma sumokėti mokesčių ir sankcijų suma (įskaitant nepriemoką): 0.00 Lt.


Su šiuo deklaracijos išrašu susipažinau. Duomenys teisingi.
Man yra žinoma ir aš sutinku, kad šiame išraše nurodyti duomenys gali būti skelbiami.

 
(pasirašo turtą ir pajamas deklaravęs asmuo)

Pastaba. Kandidatai, dalyvaujantys šiuose rinkimuose, deklaracijas pateikia 2000 01 01 - 2000 07 01 laikotarpiui.


Juozas PALIONIS
Naujosios sąjungos (socialliberalų)
kandidatas į Lietuvos Respublikos Seimo narius
PRIENŲ rinkimų apygardoje Nr.67

Juozas Palionis gimė 1950 m. gruodžio 1 d. Prienų rajono Šaltinėnų kaime. 1969 m. baigė Birštono vidurinę mokyklą.
Vasaromis nuo 1966 m. dirbo sezoniniu darbininku Prienų melioracijos statybos montavimo valdyboje. Gavęs jos siuntimą, įstojo į Lietuvos žemės ūkio akademijos Hidromelioracijos ir žemėtvarkos fakultetą.
1974 m. įgijo inžinieriaus hidrotechniko specialybę, pradėjo dirbti mokslinį pedagoginį darbą Lietuvos žemės ūkio akademijos Melioracijos katedroje.
1975 m. buvo pakviestas dirbti į Melioracijos ir vandens ūkio ministeriją, kurioje dirbo vienuolika metų: ministro padėjėju, Techninio skyriaus viršininku. Vėliau dirbo administracinį bei vadovaujamąjį darbą.
1993-1997 m. dirbo Lietuvos Respublikos Vyriausybėje Ministro Pirmininko padėjėju bei Kanceliarijos konsultantu žemės ūkio ir šio ūkio perdirbimo pramonės klausimais, 1998 m. - UAB "Ginvesta" ir "Šilutės melioracija".
Nuo 1999 m. birželio 1 d. dirba UAB "Konsolė", kuri užsiima pastatų remontu bei restauravimu. Dabar yra UAB "Konsolė" Vilniaus filialo direktorius.
Nuo 1998 m. yra Naujosios sąjungos narys. 1997 m. talkino A.Paulausko rinkimų į prezidentus kampanijos štabe.
Vedęs. Žmona - Julija (gimusi 1954 m.). Duktė Edita (gimusi 1982 m.) šiemet su pagyrimu baigė Šeškinės vidurinę mokyklą ir įstojo į Vilniaus universitetą. Sūnus Andrius (gimęs 1975 m.) baigė Vilniaus universitetą, dirba Vilniaus banke. Vedęs. Kartu su žmona Kristina augina dukterį Moniką.