Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

Vytautas BULKA

   

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Naujoji sąjunga (socialliberalai), priešrinkiminis numeris sąraše: 42

Apygarda: Ignalinos - Švenčionių (Nr. 53)
Iškėlė: Naujoji sąjunga (socialliberalai)

Gimimo data: 1960 07 08
Gyvenamoji vieta: Vidutinės k. , Švenčionių raj.

Autobiografija    Pajamų deklaracija   

 
8.1 Ar turi nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę: Neturi
8.2 Ar yra asmuo, atliekantis tikrąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus reikalų tarnybos karininkas, puskarininkis ar liktinis, kitos sukarintos ar saugumo tarnybos apmokamas pareigūnas: Nėra
8.3 Ar turi kitos valstybės pilietybę: Neturi  
8.4 Ar yra susijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei: Nėra
9.1 Ar ne pagal Lietuvos Respublikos užduotis yra sąmoningai bendradarbiavęs su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis: Nėra
9.2 Ar po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos teismo įsigaliojusiu nuosprendžiu yra pripažintas kaltu dėl nusikaltimo: Nėra
9.3 Ar įsigaliojusiu teismo nuosprendžiu bet kada buvo pripažintas kaltu padaręs sunkų smurtinį nusikaltimą prieš asmenį: Nebuvo

Išsilavinimas:
1983 - VVPI (dabar - VPU), techninės disciplinos ir darbai

Užsienio kalbos: Lenkų   Rusų  

Buvo išrinktas į Lietuvos Respublikos Aukščiausiąją Tarybą, Seimą, savivaldybių tarybas: Švenčionių savivaldybės Tarybos narys  

Pagrindinė darbovietė: V.Bulkos įmonė "Svirka", savininkas

Visuomeninė veikla: Naujosios sąjungos Švenčionių rajono pirmininko pavaduotojas

Pomėgiai: Muzika    Sportas   

Šeimyninė padėtis: Vedęs

Šeimos nariai: Alma - sutuoktinis/sutuoktinė   Agnė - vaikas   Dominyka - vaikas  


Lietuvos Respublikos gyventojų turto ir pajamų deklaracijos
pagrindinių duomenų išrašas


Išrašą 2000 08 21 išdavė Vilniaus apskrities VMI Švenčionių skyrius

I. Bendrieji duomenys

  1. Vardas, pavardė: Vytautas Bulka
  2. Pagrindinė darbovietė: V.Bulkos įmonė "Svirka"
  3. Pareigos: Savininkas
  4. Nepagrindinės darbovietės:
  5. Pareigos nepagrindinėse darbovietėse:
  6. Šeimos narių skaičius: 4, tarp jų išlaikytinių: 2, iš jų iki 18 metų: 2.
II. Turtas ir piniginės lėšos atitinkamų metų pradžioje (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus: 85900.00 Lt.
 
III.
Kalendoriniais metais gautos pajamos ir sumokėti mokesčiai. Sumos nurodytos šios deklaracijos dalies 1 ir 20 punktuose:

Gautos pajamos

Gauta pajamų (be mokesčių) suma

Sumokėta mokesčių suma

1. Susijusios su darbo santykiais pajamos (pinigais, natūra ar lengvatinėmis paslaugomis) 0.00 Lt 0.00 Lt
20. Iš viso: 190000.00 Lt 3288.00 Lt
 
IV.
Kalendoriniais metais įsigytas turtas ir paskolintos piniginės lėšos (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus:
 
0.00 Lt
 
V.
Turtas ir piniginės lėšos metų pabaigoje (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus:
 
85900.00 Lt

Mokesčių nepriemoka už praėjusius kalendorinius metus: 0.00 Lt
Privaloma sumokėti mokesčių ir sankcijų suma (įskaitant nepriemoką): 0.00 Lt.


Su šiuo deklaracijos išrašu susipažinau. Duomenys teisingi.
Man yra žinoma ir aš sutinku, kad šiame išraše nurodyti duomenys gali būti skelbiami.

 
(pasirašo turtą ir pajamas deklaravęs asmuo)

Pastaba. Kandidatai, dalyvaujantys šiuose rinkimuose, deklaracijas pateikia 2000 01 01 - 2000 07 01 laikotarpiui.


Vytautas BULKA
Naujosios sąjungos (socialliberalų)
kandidatas į Lietuvos Respublikos Seimo narius
IGNALINOS-ŠVENČIONIŲ rinkimų apygardoje Nr.53

Vytautas Bulka gimė 1960 m. liepos 8 d. Švenčionių mieste, gausioje darbininkų šeimoje. Turi keturias seseris ir vieną brolį.
1978 m. baigė Švenčionių Z.Žemaičio vidurinę mokyklą.
1983 m. baigė Vilniaus pedagoginį institutą, įgijo techninių disciplinų ir darbų mokytojo specialybę. Buvo paskirtas Vidutinės pagrindinės mokyklos mokytoju. Juo išdirbo 16 metų. Dėstė fiziką, darbus ir kūno kultūrą.
1988 m. aktyviai dalyvavo Sąjūdžio veikloje. Buvo Švenčionių Sąjūdžio tarybos narys.
1993 m. įkūrė individualią įmonę "Svirka", kuri užsiima mažmenine maisto produktų prekyba ir keleivių vežimu.
Vedęs. Žmona Alma - "Svirkos" finansininkė, duktė Agnė - gimnazistė, duktė Dominyka - moksleivė.