Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

Arvydas JONAITIS

   

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Naujoji sąjunga (socialliberalai), priešrinkiminis numeris sąraše: 41

Apygarda: Radviliškio (Nr. 44)
Iškėlė: Naujoji sąjunga (socialliberalai)

Gimimo data: 1966 11 04
Gyvenamoji vieta: Vilnius

Autobiografija    Pajamų deklaracija   

 
8.1 Ar turi nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę: Neturi
8.2 Ar yra asmuo, atliekantis tikrąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus reikalų tarnybos karininkas, puskarininkis ar liktinis, kitos sukarintos ar saugumo tarnybos apmokamas pareigūnas: Nėra
8.3 Ar turi kitos valstybės pilietybę: Neturi  
8.4 Ar yra susijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei: Nėra
9.1 Ar ne pagal Lietuvos Respublikos užduotis yra sąmoningai bendradarbiavęs su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis: Nėra
9.2 Ar po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos teismo įsigaliojusiu nuosprendžiu yra pripažintas kaltu dėl nusikaltimo: Nėra
9.3 Ar įsigaliojusiu teismo nuosprendžiu bet kada buvo pripažintas kaltu padaręs sunkų smurtinį nusikaltimą prieš asmenį: Nebuvo

Išsilavinimas:
1992 - Vilniaus universitetas, ekonomistas

Užsienio kalbos: Rusų  

Pagrindinė darbovietė: UAB "Rijada", vadybininkas

Pomėgiai: Medžioklė    Sportas   

Šeimyninė padėtis: Vedęs

Šeimos nariai: Renata - sutuoktinis/sutuoktinė   Arnas - vaikas  


Lietuvos Respublikos gyventojų turto ir pajamų deklaracijos
pagrindinių duomenų išrašas


Išrašą 2000 08 17 išdavė Vilniaus apskrities VMI Vilniaus skyrius

I. Bendrieji duomenys

  1. Vardas, pavardė: Arvydas Jonaitis
  2. Pagrindinė darbovietė: UAB "Rijada"
  3. Pareigos: Vadybininkas
  4. Nepagrindinės darbovietės:
  5. Pareigos nepagrindinėse darbovietėse:
  6. Šeimos narių skaičius: 2, tarp jų išlaikytinių: 1, iš jų iki 18 metų: 0.
II. Turtas ir piniginės lėšos atitinkamų metų pradžioje (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus: 65500.00 Lt.
 
III.
Kalendoriniais metais gautos pajamos ir sumokėti mokesčiai. Sumos nurodytos šios deklaracijos dalies 1 ir 20 punktuose:

Gautos pajamos

Gauta pajamų (be mokesčių) suma

Sumokėta mokesčių suma

1. Susijusios su darbo santykiais pajamos (pinigais, natūra ar lengvatinėmis paslaugomis) 0.00 Lt 0.00 Lt
20. Iš viso: 0.00 Lt 0.00 Lt
 
IV.
Kalendoriniais metais įsigytas turtas ir paskolintos piniginės lėšos (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus:
 
15000.00 Lt
 
V.
Turtas ir piniginės lėšos metų pabaigoje (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus:
 
60500.00 Lt

Mokesčių nepriemoka už praėjusius kalendorinius metus: 0.00 Lt
Privaloma sumokėti mokesčių ir sankcijų suma (įskaitant nepriemoką): 0.00 Lt.


Su šiuo deklaracijos išrašu susipažinau. Duomenys teisingi.
Man yra žinoma ir aš sutinku, kad šiame išraše nurodyti duomenys gali būti skelbiami.

 
(pasirašo turtą ir pajamas deklaravęs asmuo)

Pastaba. Kandidatai, dalyvaujantys šiuose rinkimuose, deklaracijas pateikia 2000 01 01 - 2000 07 01 laikotarpiui.


Arvydas JONAITIS
Naujosios sąjungos (socialliberalų)
kandidatas į Lietuvos Respublikos Seimo narius
RADVILIŠKIO rinkimų apygardoje Nr.44

Arvydas Jonaitis gimė 1966 m. lapkričio 4 d. Vilniuje. 1984 m. baigė Vilniaus 39-ąją vidurinę mokyklą. Tais pačiais metais įstojo į Kauno politechnikos institutą. Pagal tuo metu galiojusius įstatymus buvo pašauktas atlikti būtinosios karinės tarnybos. 1986 m., atlikęs karinę prievolę, nutarė dirbti ir gyventi Vilniuje. 1987 m. įsidarbino Vilniaus apsaugos milicijoje ir įstojo į Vilniaus universitetą. 1992 m. baigė Vilniaus universiteto Ekonomikos fakultetą, įgijo ekonomisto specialybę. Tais pačiais metais pradėjo dirbti Šalčininkų muitinės inspektoriumi kvotėju. 1996 m., panaikinus Kovos su kontrabanda skyrių, pradėjo dirbti apsaugos viršininku privačioje įmonėje. Šiuo metu dirba UAB "Rijada" vadybininku.
1998 m. balandžio 25 d. tapo Naujosios sąjungos (socialliberalų) nariu. Nuo 1998 m. aktyviai dalyvauja Naujosios sąjungos politinėje veikloje, yra tarybos narys.
Laisvalaikį leidžia medžiodamas ir sportuodamas. Turi šachmatų, bokso atskyrius.
1991 m. vedė Renatą Sadauskaitę. Žmona dirba UAB "Kristiana" pardavėja konsultante. Sūnus Arnas Jonaitis, gimė 1992 m., yra antros klasės moksleivis.
Tėvas Vaclovas Jonaitis gimė 1935 m. Šiauliuose. Mama Marija Adelė Jonaitienė gimė 1935 m. Marijampolės rajone. Brolis Darius Jonaitis gimė 1971 m. Vilniuje, 2000 m. baigė Teisės akademiją, įgijo magistro laipsnį. Šiuo metu dirba kvotėju policijos komisariate.