Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

Aleksander POPLAVSKI

   

Apygarda: Vilniaus - Trakų (Nr. 57), šioje apygardoje išrinktas Seimo nariu.
Iškėlė: Naujoji sąjunga (socialliberalai)

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Naujoji sąjunga (socialliberalai), priešrinkiminis numeris sąraše: 33

Gimimo data: 1955 02 26
Gyvenamoji vieta: Vilnius

Autobiografija    Pajamų deklaracija   

 
8.1 Ar turi nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę: Neturi
8.2 Ar yra asmuo, atliekantis tikrąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus reikalų tarnybos karininkas, puskarininkis ar liktinis, kitos sukarintos ar saugumo tarnybos apmokamas pareigūnas: Nėra
8.3 Ar turi kitos valstybės pilietybę: Neturi  
8.4 Ar yra susijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei: Nėra
9.1 Ar ne pagal Lietuvos Respublikos užduotis yra sąmoningai bendradarbiavęs su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis: Nėra
9.2 Ar po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos teismo įsigaliojusiu nuosprendžiu yra pripažintas kaltu dėl nusikaltimo: Nėra
9.3 Ar įsigaliojusiu teismo nuosprendžiu bet kada buvo pripažintas kaltu padaręs sunkų smurtinį nusikaltimą prieš asmenį: Nebuvo

Išsilavinimas:
1979 - Vilniaus valstybinis universitetas, Medicinos fakultetas, sanitarija, higiena ir epidemiologija

Užsienio kalbos: Rusų   Lenkų  

Buvo išrinktas į Lietuvos Respublikos Aukščiausiąją Tarybą, Seimą, savivaldybių tarybas: Vilniaus miesto tarybos narys  

Pagrindinė darbovietė: UAB BĮ "Alvolda", direktorius

Pomėgiai: Medžioklė    Sportas   

Šeimyninė padėtis: Vedęs

Šeimos nariai: Genovaitė - sutuoktinis/sutuoktinė   Alina - vaikas  


Lietuvos Respublikos gyventojų turto ir pajamų deklaracijos
pagrindinių duomenų išrašas


Išrašą 2000 08 18 išdavė Vilniaus apskrities VMI Vilniaus skyrius

I. Bendrieji duomenys

  1. Vardas, pavardė: Aleksander Poplavski
  2. Pagrindinė darbovietė: BĮ UAB "Alvolda"
  3. Pareigos: Direktorius
  4. Nepagrindinės darbovietės:
  5. Pareigos nepagrindinėse darbovietėse:
  6. Šeimos narių skaičius: 2, tarp jų išlaikytinių: 0, iš jų iki 18 metų: 0.
II. Turtas ir piniginės lėšos atitinkamų metų pradžioje (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus: 243518.00 Lt.
 
III.
Kalendoriniais metais gautos pajamos ir sumokėti mokesčiai. Sumos nurodytos šios deklaracijos dalies 1 ir 20 punktuose:

Gautos pajamos

Gauta pajamų (be mokesčių) suma

Sumokėta mokesčių suma

1. Susijusios su darbo santykiais pajamos (pinigais, natūra ar lengvatinėmis paslaugomis) 3111.72 Lt 1088.00 Lt
20. Iš viso: 3111.72 Lt 1088.00 Lt
 
IV.
Kalendoriniais metais įsigytas turtas ir paskolintos piniginės lėšos (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus:
 
0.00 Lt
 
V.
Turtas ir piniginės lėšos metų pabaigoje (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus:
 
243518.00 Lt

Mokesčių nepriemoka už praėjusius kalendorinius metus: 0.00 Lt
Privaloma sumokėti mokesčių ir sankcijų suma (įskaitant nepriemoką): 0.00 Lt.


Su šiuo deklaracijos išrašu susipažinau. Duomenys teisingi.
Man yra žinoma ir aš sutinku, kad šiame išraše nurodyti duomenys gali būti skelbiami.

 
(pasirašo turtą ir pajamas deklaravęs asmuo)

Pastaba. Kandidatai, dalyvaujantys šiuose rinkimuose, deklaracijas pateikia 2000 01 01 - 2000 07 01 laikotarpiui.


Aleksander POPLAVSKI
Naujosios sąjungos (socialliberalų)
kandidatas į Lietuvos Respublikos Seimo narius
VILNIAUS-TRAKŲ rinkimų apygardoje Nr.57

Aleksander Poplavski gimė 1955 m. vasario 26 d. Vilniuje. 1973 m. baigė vidurinę mokyklą ir tais pačiais metais įstojo į Vilniaus universiteto Medicinos fakultetą, kurį baigė 1979 m. įgydamas sanitarijos gydytojo specialybę.
1979-1986 m. dirbo Šilutės sanitarijos epidemiologijos stoties Epidemiologijos skyriaus vedėju. Persikėlęs į Vilnių, 1986-1987 m. dirbo Vilniaus rajono sanitarijos epidemiologijos stoties sanitarijos gydytoju.
1987-1990 m. dirbo profsąjungų CK gydytojų patikėtiniu. Reorganizavus profsąjungas buvo perkeltas dirbti gydytoju instruktoriumi į Vyriausiąją valstybinio socialinio draudimo valdybą.
1990-1993 m. dirbo Respublikiniame specializuotame higienos centre gydytoju epidemiologu.
Nuo 1993 m. pradėjo savo verslą. Šiuo metu vadovauja UAB "Alvolda".
2000 m. išrinktas į Vilniaus miesto tarybą.
Vedęs. Žmona Genovaitė vadovauja UAB "Pylimėlis". Duktė Alina gyvena Kaune ir mokosi vidurinėje mokykloje.