Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

Artūras SKARDŽIUS

   

Apygarda: Alytaus (Nr. 30), šioje apygardoje išrinktas Seimo nariu.
Iškėlė: Naujoji sąjunga (socialliberalai)

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Naujoji sąjunga (socialliberalai), priešrinkiminis numeris sąraše: 28

Gimimo data: 1960 11 17
Gyvenamoji vieta: Vilnius

Autobiografija    Pajamų deklaracija   

 
8.1 Ar turi nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę: Neturi
8.2 Ar yra asmuo, atliekantis tikrąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus reikalų tarnybos karininkas, puskarininkis ar liktinis, kitos sukarintos ar saugumo tarnybos apmokamas pareigūnas: Nėra
8.3 Ar turi kitos valstybės pilietybę: Neturi  
8.4 Ar yra susijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei: Nėra
9.1 Ar ne pagal Lietuvos Respublikos užduotis yra sąmoningai bendradarbiavęs su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis: Nėra
9.2 Ar po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos teismo įsigaliojusiu nuosprendžiu yra pripažintas kaltu dėl nusikaltimo: Nėra
9.3 Ar įsigaliojusiu teismo nuosprendžiu bet kada buvo pripažintas kaltu padaręs sunkų smurtinį nusikaltimą prieš asmenį: Nebuvo

Išsilavinimas:
1986 - Vilniaus Gedimino technikos universitetas, inžinierius ekonomistas

Užsienio kalbos: Rusų   Anglų  

Pagrindinė darbovietė: UAB "Rastma", direktorius

Visuomeninė veikla: Lietuvos vaisių ir daržovių prekybos įmonių asociacijos "Vaisiai ir daržovės" prezidentas

Pomėgiai: Filosofija    Sportas    Turizmas   

Šeimyninė padėtis: Vedęs

Šeimos nariai: Snieguolė - sutuoktinis/sutuoktinė   Mantas - vaikas   Kotryna - vaikas   Tautvydas - vaikas  


Lietuvos Respublikos gyventojų turto ir pajamų deklaracijos
pagrindinių duomenų išrašas


Išrašą 2000 08 12 išdavė Vilniaus apskrities VMI Vilniaus skyrius

I. Bendrieji duomenys

  1. Vardas, pavardė: Artūras Skardžius
  2. Pagrindinė darbovietė: UAB "Rastma"
  3. Pareigos: Direktorius
  4. Nepagrindinės darbovietės:
  5. Pareigos nepagrindinėse darbovietėse:
  6. Šeimos narių skaičius: 4, tarp jų išlaikytinių: 3, iš jų iki 18 metų: 3.
II. Turtas ir piniginės lėšos atitinkamų metų pradžioje (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus: 560016.00 Lt.
 
III.
Kalendoriniais metais gautos pajamos ir sumokėti mokesčiai. Sumos nurodytos šios deklaracijos dalies 1 ir 20 punktuose:

Gautos pajamos

Gauta pajamų (be mokesčių) suma

Sumokėta mokesčių suma

1. Susijusios su darbo santykiais pajamos (pinigais, natūra ar lengvatinėmis paslaugomis) 6234.54 Lt 2765.46 Lt
20. Iš viso: 6234.54 Lt 2765.46 Lt
 
IV.
Kalendoriniais metais įsigytas turtas ir paskolintos piniginės lėšos (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus:
 
33475.00 Lt
 
V.
Turtas ir piniginės lėšos metų pabaigoje (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus:
 
560316.00 Lt

Mokesčių nepriemoka už praėjusius kalendorinius metus: 0.00 Lt
Privaloma sumokėti mokesčių ir sankcijų suma (įskaitant nepriemoką): 0.00 Lt.


Su šiuo deklaracijos išrašu susipažinau. Duomenys teisingi.
Man yra žinoma ir aš sutinku, kad šiame išraše nurodyti duomenys gali būti skelbiami.

 
(pasirašo turtą ir pajamas deklaravęs asmuo)

Pastaba. Kandidatai, dalyvaujantys šiuose rinkimuose, deklaracijas pateikia 2000 01 01 - 2000 07 01 laikotarpiui.


Artūras SKARDŽIUS
Naujosios sąjungos (socialliberalų)
kandidatas į Lietuvos Respublikos Seimo narius
ALYTAUS rinkimų apygardoje Nr.30

Artūras Skardžius gimė 1960 m. lapkričio 17 d. Mokėsi Panevėžio sporto ir 2-ojoje vidurinėje mokykloje. 1986 m. baigė Vilniaus Gedimino technikos universitetą ir įgijo inžinieriaus ekonomisto specialybę.
Dirbo Vilniaus miesto Gamybinėje butų ūkio valdyboje vyriausiuoju inžinieriumi, gamybos skyriaus viršininku, Vilniaus miesto 2-osios vidurinės profesinės technikos mokyklos dėstytoju, bendros Lietuvos-Vokietijos-Turkijos įmonės "NEFRA" direktoriumi komercijai.
Šiuo metu dirba UAB "Rastma" direktoriumi, yra įmonių UAB "Vilniaus vaisiai ir daržovės" ir UAB "Dzūkijos dujos" valdybos narys.
1998 m. išrinktas Lietuvos prekybos įmonių asociacijos "Vaisiai ir daržovės" prezidentu.
Yra "Karate-Do" klubo narys, Naujosios sąjungos narys, steigėjas.
Gyvena Vilniuje. Vedęs. Žmona Snieguolė, vaikai - Tautvydas, Kotryna, Mantas.