Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

Kęstutis KUZMICKAS

   

Apygarda: Daugiamandatė, šioje apygardoje išrinktas Seimo nariu.
Iškėlė: Naujoji sąjunga (socialliberalai), priešrinkiminis numeris sąraše: 25

Apygarda: Kalniečių (Nr. 15)
Iškėlė: Naujoji sąjunga (socialliberalai)

Gimimo data: 1959 03 30
Gyvenamoji vieta: Kaunas

Autobiografija    Pajamų deklaracija   

 
8.1 Ar turi nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę: Neturi
8.2 Ar yra asmuo, atliekantis tikrąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus reikalų tarnybos karininkas, puskarininkis ar liktinis, kitos sukarintos ar saugumo tarnybos apmokamas pareigūnas: Nėra
8.3 Ar turi kitos valstybės pilietybę: Neturi  
8.4 Ar yra susijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei: Nėra
9.1 Ar ne pagal Lietuvos Respublikos užduotis yra sąmoningai bendradarbiavęs su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis: Nėra
9.2 Ar po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos teismo įsigaliojusiu nuosprendžiu yra pripažintas kaltu dėl nusikaltimo: Nėra
9.3 Ar įsigaliojusiu teismo nuosprendžiu bet kada buvo pripažintas kaltu padaręs sunkų smurtinį nusikaltimą prieš asmenį: Nebuvo

Išsilavinimas:
1982 - Kauno medicinos universitetas, gydytojas
1976 - Kauno Aušros gimnazija

Užsienio kalbos: Anglų   Rusų   Lenkų  

Pagrindinė darbovietė: K.Kuzmicko eriksoninės hipnozės centras, vadovas, gydytojas-psichoterapeutas

Visuomeninė veikla: Lietuvos psichoterapeutų asociacijos, Lietuvos hipnozės asociacijos, Švedų hipnozės asociacijos, Europos hipnozės asociacijos narys

Pomėgiai: Buriavimas    Medžioklė   

Šeimyninė padėtis: Vedęs

Šeimos nariai: Solveiga - sutuoktinis/sutuoktinė   Gustė (1981) - vaikas   Simona (1986) - vaikas   Jonė (1995) - vaikas  


Lietuvos Respublikos gyventojų turto ir pajamų deklaracijos
pagrindinių duomenų išrašas


Išrašą 2000 08 18 išdavė Kauno apskrities VMI Kauno skyrius

I. Bendrieji duomenys

  1. Vardas, pavardė: Kęstutis Kuzmickas
  2. Pagrindinė darbovietė: K.Kuzmicko Eriksoninės hipnozės centras
  3. Pareigos: Vadovas
  4. Nepagrindinės darbovietės: Kauno miesto savivaldybė
  5. Pareigos nepagrindinėse darbovietėse: Sveikatos ir jaunimo reikalų komiteto pirmininkas
  6. Šeimos narių skaičius: 4, tarp jų išlaikytinių: 2, iš jų iki 18 metų: 2.
II. Turtas ir piniginės lėšos atitinkamų metų pradžioje (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus: 477500.00 Lt.
 
III.
Kalendoriniais metais gautos pajamos ir sumokėti mokesčiai. Sumos nurodytos šios deklaracijos dalies 1 ir 20 punktuose:

Gautos pajamos

Gauta pajamų (be mokesčių) suma

Sumokėta mokesčių suma

1. Susijusios su darbo santykiais pajamos (pinigais, natūra ar lengvatinėmis paslaugomis) 0.00 Lt 0.00 Lt
20. Iš viso: 39407.00 Lt 483.00 Lt
 
IV.
Kalendoriniais metais įsigytas turtas ir paskolintos piniginės lėšos (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus:
 
0.00 Lt
 
V.
Turtas ir piniginės lėšos metų pabaigoje (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus:
 
438500.00 Lt

Mokesčių nepriemoka už praėjusius kalendorinius metus: 0.00 Lt
Privaloma sumokėti mokesčių ir sankcijų suma (įskaitant nepriemoką): 0.00 Lt.


Su šiuo deklaracijos išrašu susipažinau. Duomenys teisingi.
Man yra žinoma ir aš sutinku, kad šiame išraše nurodyti duomenys gali būti skelbiami.

 
(pasirašo turtą ir pajamas deklaravęs asmuo)

Pastaba. Kandidatai, dalyvaujantys šiuose rinkimuose, deklaracijas pateikia 2000 01 01 - 2000 07 01 laikotarpiui.


Kęstutis KUZMICKAS
Naujosios sąjungos (socialliberalų)
kandidatas į Lietuvos Respublikos Seimo narius
KALNIEČIŲ rinkimų apygardoje Nr.15

Kęstutis Kuzmickas gimė 1959 m. kovo 30 d. Kaune.
1976 m. baigė "Aušros" gimnaziją ir įstojo į Kauno medicinos universitetą, kurį baigė 1982 m. Įgijo gydytojo kardioanesteziologo specialybę. Tais pačiais metais pradėjo dirbti Kauno medicinos universiteto klinikose. Nuo 1984 m. specializavosi psichiatrijos ir psichoterapijos srityje ir dirbo Kauno medicinos universiteto klinikų Neurozių skyriuje. Nuo 1994 m. įsteigė privatų Eriksoninės hipnozės centrą, kuriame iki šiol dirba gydytoju psichoterapeutu ir yra centro vadovas.
Paskelbė per 20 mokslinių publikacijų. 1993-2000 m. padarė 9 pranešimus konferencijose Lietuvoje ir užsienyje, stažavo Rusijoje, Lenkijoje, Vokietijoje, Austrijoje, Vengrijoje, Anglijoje ir kitose šalyse.
Yra Lietuvos psichiatrų asociacijos, Lietuvos psichoterapeutų asociacijos, Lietuvos hipnozės asociacijos, Švedų hipnozės asociacijos ir Europos hipnozės asociacijos tikrasis narys.
1998 m. įstojo į Naujosios sąjungos (socialliberalų) narius, šiuo metu yra Naujosios sąjungos (socialliberalų) respublikinio prezidiumo ir tarybos narys. 2000 m. išrinktas į Kauno miesto tarybą ir valdybą, vadovauja Sveikatos ir jaunimo reikalų komitetui.
Vedęs. Žmona Solveiga yra baigusi Šiaulių pedagoginį universitetą. Dukterys: Gustė (gim. 1981 m.) - Vilniaus valstybinio universiteto antrojo kurso studentė, Simona (gim. 1986 m.) - Kauno J.Jablonskio gimnazijos 8 klasės moksleivė, ir Jonė (gim. 1995 m.).