Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

Dangutė MIKUTIENĖ

   

Apygarda: Trakų - Elektrėnų (Nr. 58), šioje apygardoje išrinkta Seimo nare.
Iškėlė: Naujoji sąjunga (socialliberalai)

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Naujoji sąjunga (socialliberalai), priešrinkiminis numeris sąraše: 16

Gimimo data: 1966 08 06
Gyvenamoji vieta: Trakai , Trakų raj.

Autobiografija    Pajamų deklaracija   

 
8.1 Ar turi nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę: Neturi
8.2 Ar yra asmuo, atliekantis tikrąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus reikalų tarnybos karininkas, puskarininkis ar liktinis, kitos sukarintos ar saugumo tarnybos apmokamas pareigūnas: Nėra
8.3 Ar turi kitos valstybės pilietybę: Neturi  
8.4 Ar yra susijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei: Nėra
9.1 Ar ne pagal Lietuvos Respublikos užduotis yra sąmoningai bendradarbiavęs su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis: Nėra
9.2 Ar po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos teismo įsigaliojusiu nuosprendžiu yra pripažintas kaltu dėl nusikaltimo: Nėra
9.3 Ar įsigaliojusiu teismo nuosprendžiu bet kada buvo pripažintas kaltu padaręs sunkų smurtinį nusikaltimą prieš asmenį: Nebuvo

Išsilavinimas:
2000 - Lietuvos teisės akademija Valstybinio valdymo fakultetas (magistratūra), viešasis administravimas
1988 - Valstybinės konservatorijos Klaipėdos Teatro fakultetas, režisūra

Užsienio kalbos: Anglų   Rusų  

Buvo išrinktas į Lietuvos Respublikos Aukščiausiąją Tarybą, Seimą, savivaldybių tarybas: Trakų rajono savivaldybės tarybos narys  

Visuomeninė veikla: Trakų rajono verslininkų asociacija

Pomėgiai: Automobiliai    Kalnų sportas   

Šeimyninė padėtis: Ištekėjusi

Šeimos nariai: Julius - sutuoktinis/sutuoktinė   Narimantas - vaikas   Ringailė - vaikas  


Lietuvos Respublikos gyventojų turto ir pajamų deklaracijos
pagrindinių duomenų išrašas


Išrašą 2000 08 16 išdavė Vilniaus apskrities VMI Trakų skyrius

I. Bendrieji duomenys

  1. Vardas, pavardė: Dangutė Mikutienė
  2. Pagrindinė darbovietė: Lietuvos Respublikos Seimas
  3. Pareigos: Seimo narės V.Stasiūnaitės padėjėja-sekretorė
  4. Nepagrindinės darbovietės: Trakų rajono Verslininkų asociacija
  5. Pareigos nepagrindinėse darbovietėse: Pirmininkė
  6. Šeimos narių skaičius: 4, tarp jų išlaikytinių: 2, iš jų iki 18 metų: 2.
II. Turtas ir piniginės lėšos atitinkamų metų pradžioje (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus: 253120.00 Lt.
 
III.
Kalendoriniais metais gautos pajamos ir sumokėti mokesčiai. Sumos nurodytos šios deklaracijos dalies 1 ir 20 punktuose:

Gautos pajamos

Gauta pajamų (be mokesčių) suma

Sumokėta mokesčių suma

1. Susijusios su darbo santykiais pajamos (pinigais, natūra ar lengvatinėmis paslaugomis) 4095.46 Lt 1732.65 Lt
20. Iš viso: 4095.46 Lt 1732.65 Lt
 
IV.
Kalendoriniais metais įsigytas turtas ir paskolintos piniginės lėšos (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus:
 
0.00 Lt
 
V.
Turtas ir piniginės lėšos metų pabaigoje (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus:
 
250215.00 Lt

Mokesčių nepriemoka už praėjusius kalendorinius metus: 0.00 Lt
Privaloma sumokėti mokesčių ir sankcijų suma (įskaitant nepriemoką): 0.00 Lt.


Su šiuo deklaracijos išrašu susipažinau. Duomenys teisingi.
Man yra žinoma ir aš sutinku, kad šiame išraše nurodyti duomenys gali būti skelbiami.

 
(pasirašo turtą ir pajamas deklaravęs asmuo)

Pastaba. Kandidatai, dalyvaujantys šiuose rinkimuose, deklaracijas pateikia 2000 01 01 - 2000 07 01 laikotarpiui.


Dangutė MIKUTIENĖ
Naujosios sąjungos (socialliberalų)
kandidatė į Lietuvos Respublikos Seimo narius
TRAKŲ rinkimų apygardoje Nr.58

Dangutė Mikutienė gimė 1966 m. rugpjūčio 6 d. Išsilavinimas - aukštasis. Neakivaizdžiai mokėsi Maskvos liaudies menų universitete, Valstybinės konservatorijos Klaipėdos teatriniame fakultete studijavo režisūrą. Turi buities kultūros instruktoriaus kvalifikaciją.
1993 m. baigė parapsichologijos kursus tarptautiniame centre "Atlanta". Teisės akademijos magistrantė - studijuoja viešąjį administravimą.
1988-1999 m. dirbo Trakų kultūros rūmuose. 1999-2000 m. - Seimo narės V.Stasiūnaitės padėjėja.
Trakų rajono savivaldybės tarybos narė, Trakų rajono verslininkų asociacijos pirmininkė, Naujosios sąjungos (socialliberalų) Organizacinio departamento vadovo pavaduotoja.
Ištekėjusi. Vyras Julius. Augina sūnų Narimantą ir dukrelę Ringailę.