Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

Gintautas KNIUKŠTA

   

Apygarda: Daugiamandatė, šioje apygardoje išrinktas Seimo nariu.
Iškėlė: Naujoji sąjunga (socialliberalai), priešrinkiminis numeris sąraše: 13

Apygarda: Gargždų (Nr. 31)
Iškėlė: Naujoji sąjunga (socialliberalai)

Gimimo data: 1960 10 25
Gimimo vieta: Rudaičių k. , Klaipėdos raj.
Gyvenamoji vieta: Vilnius

Autobiografija    Pajamų deklaracija   

 
8.1 Ar turi nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę: Neturi
8.2 Ar yra asmuo, atliekantis tikrąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus reikalų tarnybos karininkas, puskarininkis ar liktinis, kitos sukarintos ar saugumo tarnybos apmokamas pareigūnas: Nėra
8.3 Ar turi kitos valstybės pilietybę: Neturi  
8.4 Ar yra susijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei: Nėra
9.1 Ar ne pagal Lietuvos Respublikos užduotis yra sąmoningai bendradarbiavęs su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis: Nėra
9.2 Ar po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos teismo įsigaliojusiu nuosprendžiu yra pripažintas kaltu dėl nusikaltimo: Nėra
9.3 Ar įsigaliojusiu teismo nuosprendžiu bet kada buvo pripažintas kaltu padaręs sunkų smurtinį nusikaltimą prieš asmenį: Nebuvo

Išsilavinimas:
Lietuvos teisės akademija, vakarinių studijų magistratūra, teisė ir valdymas
1985 - Vilniaus pedagoginis institutas, biologija, žemės ūkis
1979 - Rietavo aukštesnioji žemės ūkio mokykla, agronomas

Užsienio kalbos: Rusų   Anglų  

Pagrindinė darbovietė: UAB "Klaipėdos" laikraščio redakcija, politikos apžvalgininkas

Visuomeninė veikla: Naujosios sąjungos (socialliberalų) steigėjas, tarybos prezidiumo narys, Kaimo reikalų komiteto pirmininkas, laikraščio "Naujoji politika" vyriausiasis redaktorius

Šeimyninė padėtis: Vedęs

Šeimos nariai: Renata - sutuoktinis/sutuoktinė   Martynas - vaikas  


Lietuvos Respublikos gyventojų turto ir pajamų deklaracijos
pagrindinių duomenų išrašas


Išrašą 2000 08 18 išdavė Vilniaus apskrities VMI Vilniaus skyrius

I. Bendrieji duomenys

  1. Vardas, pavardė: Gintautas Kniukšta
  2. Pagrindinė darbovietė: UAB "Klaipėdos" laikraščio redakcija
  3. Pareigos: Korespondentas
  4. Nepagrindinės darbovietės:
  5. Pareigos nepagrindinėse darbovietėse:
  6. Šeimos narių skaičius: 3, tarp jų išlaikytinių: 1, iš jų iki 18 metų: 1.
II. Turtas ir piniginės lėšos atitinkamų metų pradžioje (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus: 63496.00 Lt.
 
III.
Kalendoriniais metais gautos pajamos ir sumokėti mokesčiai. Sumos nurodytos šios deklaracijos dalies 1 ir 20 punktuose:

Gautos pajamos

Gauta pajamų (be mokesčių) suma

Sumokėta mokesčių suma

1. Susijusios su darbo santykiais pajamos (pinigais, natūra ar lengvatinėmis paslaugomis) 3000.00 Lt 656.28 Lt
20. Iš viso: 14525.00 Lt 2154.53 Lt
 
IV.
Kalendoriniais metais įsigytas turtas ir paskolintos piniginės lėšos (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus:
 
0.00 Lt
 
V.
Turtas ir piniginės lėšos metų pabaigoje (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus:
 
63496.00 Lt

Mokesčių nepriemoka už praėjusius kalendorinius metus: 0.00 Lt
Privaloma sumokėti mokesčių ir sankcijų suma (įskaitant nepriemoką): 0.00 Lt.


Su šiuo deklaracijos išrašu susipažinau. Duomenys teisingi.
Man yra žinoma ir aš sutinku, kad šiame išraše nurodyti duomenys gali būti skelbiami.

 
(pasirašo turtą ir pajamas deklaravęs asmuo)

Pastaba. Kandidatai, dalyvaujantys šiuose rinkimuose, deklaracijas pateikia 2000 01 01 - 2000 07 01 laikotarpiui.


Gintautas KNIUKŠTA
Naujosios sąjungos (socialliberalų)
kandidatas į Lietuvos Respublikos Seimo narius
GARGŽDŲ rinkimų apygardoje Nr.31

Gintautas Kniukšta gimė 1960 m. spalio 25 d., užaugo Klaipėdos rajono Rudaičių kaime.
Savo darbinę veiklą pradėjo dirbdamas agronomu, vėliau studijavo biologiją Vilniaus pedagoginiame universitete, dirbo Lietuvos radijuje, "Tiesos" laikraščio redakcijoje.
1985 m. baigė studijas, pradėjo dirbti "Tiesos" laikraščio korespondentu, vėliau tapo šio laikraščio Žemės ūkio skyriaus vedėju, atsakinguoju sekretoriumi.
Pastarąjį dešimtmetį G.Kniukšta dirbo Vyriausybės atstovo spaudai konsultantu, Lietuvos laisvosios rinkos instituto Ryšių su visuomene grupės vadovu, laikraščių "Ūkininko patarėjas" ir "Klaipėda" politikos apžvalgininku. Šiuo metu studijuoja teisę ir valdymą Lietuvos teisės akademijos vakarinių studijų magistrantūroje, penktame kurse.
G.Kniukšta į aktyvią politinę veiklą įsijungė 1997 m. Buvo kandidato į prezidentus A.Paulausko rinkimų štabo Informacinio centro vadovu, yra vienas iš Naujosios sąjungos (socialliberalų) steigėjų, šios partijos tarybos prezidiumo narys, Kaimo reikalų komiteto pirmininkas, laikraščio "Naujoji politika" vyriausiasis redaktorius.
Vedęs. Augina sūnų Martyną. Žmona Renata - ekonomistė, dirba Valstybinėje mokesčių inspekcijoje prie Finansų ministerijos vyriausiąja valstybine mokesčių inspektore.
Netrukus knygynuose turėtų pasirodyti G.Kniukštos knyga "Dešimt metų šalia politikos ir politikų".