Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

Vytautas KVIETKAUSKAS

   

Apygarda: Naujamiesčio (Nr. 1), šioje apygardoje išrinktas Seimo nariu.
Iškėlė: Naujoji sąjunga (socialliberalai)

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Naujoji sąjunga (socialliberalai), priešrinkiminis numeris sąraše: 8

Gimimo data: 1952 01 27
Gyvenamoji vieta: Vilnius

Autobiografija    Pajamų deklaracija   

 
8.1 Ar turi nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę: Neturi
8.2 Ar yra asmuo, atliekantis tikrąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus reikalų tarnybos karininkas, puskarininkis ar liktinis, kitos sukarintos ar saugumo tarnybos apmokamas pareigūnas: Nėra
8.3 Ar turi kitos valstybės pilietybę: Neturi  
8.4 Ar yra susijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei: Nėra
9.1 Ar ne pagal Lietuvos Respublikos užduotis yra sąmoningai bendradarbiavęs su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis: Nėra
9.2 Ar po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos teismo įsigaliojusiu nuosprendžiu yra pripažintas kaltu dėl nusikaltimo: Nėra
9.3 Ar įsigaliojusiu teismo nuosprendžiu bet kada buvo pripažintas kaltu padaręs sunkų smurtinį nusikaltimą prieš asmenį: Nebuvo

Išsilavinimas:
1974 - Vilniaus universitetas, žurnalistika

Užsienio kalbos: Rusų   Anglų  

Buvo išrinktas į Lietuvos Respublikos Aukščiausiąją Tarybą, Seimą, savivaldybių tarybas: LR Aukščiausiosios Tarybos deputatas   Vilniaus miesto tarybos narys  

Pagrindinė darbovietė: Vilniaus televizija, direktorius

Visuomeninė veikla: Lietuvos parolimpinio k-to prezidentas nuo 1990 m., Europos parolimpinio k-to Vykdomojo k-to narys, Lietuvos Invalidų reikalų tarybos prie LRV narys, Lietuvos sporto tarybos narys

Pomėgiai: Kelionės    Sportas   

Šeimyninė padėtis: Vedęs

Šeimos nariai: Vilma - sutuoktinis/sutuoktinė   Ieva Marija (1993 m.) - vaikas   Vytautas Paulius (1997 m.) - vaikas  


Lietuvos Respublikos gyventojų turto ir pajamų deklaracijos
pagrindinių duomenų išrašas


Išrašą 2000 08 16 išdavė Vilniaus apskrities VMI Vilniaus skyrius

I. Bendrieji duomenys

  1. Vardas, pavardė: Vytautas Kvietkauskas
  2. Pagrindinė darbovietė: UAB Vilniaus televizija
  3. Pareigos: Direktorius
  4. Nepagrindinės darbovietės:
  5. Pareigos nepagrindinėse darbovietėse:
  6. Šeimos narių skaičius: 4, tarp jų išlaikytinių: 2, iš jų iki 18 metų: 2.
II. Turtas ir piniginės lėšos atitinkamų metų pradžioje (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus: 218866.00 Lt.
 
III.
Kalendoriniais metais gautos pajamos ir sumokėti mokesčiai. Sumos nurodytos šios deklaracijos dalies 1 ir 20 punktuose:

Gautos pajamos

Gauta pajamų (be mokesčių) suma

Sumokėta mokesčių suma

1. Susijusios su darbo santykiais pajamos (pinigais, natūra ar lengvatinėmis paslaugomis) 6183.72 Lt 2816.28 Lt
20. Iš viso: 96960.64 Lt 27186.98 Lt
 
IV.
Kalendoriniais metais įsigytas turtas ir paskolintos piniginės lėšos (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus:
 
0.00 Lt
 
V.
Turtas ir piniginės lėšos metų pabaigoje (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus:
 
184189.00 Lt

Mokesčių nepriemoka už praėjusius kalendorinius metus: 0.00 Lt
Privaloma sumokėti mokesčių ir sankcijų suma (įskaitant nepriemoką): 0.00 Lt.


Su šiuo deklaracijos išrašu susipažinau. Duomenys teisingi.
Man yra žinoma ir aš sutinku, kad šiame išraše nurodyti duomenys gali būti skelbiami.

 
(pasirašo turtą ir pajamas deklaravęs asmuo)

Pastaba. Kandidatai, dalyvaujantys šiuose rinkimuose, deklaracijas pateikia 2000 01 01 - 2000 07 01 laikotarpiui.


Vytautas KVIETKAUSKAS
Naujosios sąjungos (socialliberalų)
kandidatas į Lietuvos Respublikos Seimo narius
NAUJAMIESČIO rinkimų apygardoje Nr.1

Vytautas Kvietkauskas gimė 1952 m. sausio mėn. 27 d. Mokėsi Vilniaus 23-iojoje vidurinėje mokykloje. 1974 m. baigė Vilniaus universitetą ir įgijo žurnalisto specialybę. Nuo 1973 m. dirbo Lietuvos radijuje ir televizijoje korespondentu, laidų "Keliai, mašinos, žmonės", "Labas rytas" vedėju, Lietuvos televizijos informacijos laidų "Panorama" redakcijos vyriausiojo redaktoriaus pavaduotoju, vyriausiuoju redaktoriumi.
1990-1992 m. - Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos - Atkuriamojo Seimo deputatas.
1994 m. įsteigė Vilniaus televiziją ir tapo jos direktoriumi. 1996-1997 m. buvo Nacionalinio radijo ir televizijos generaliniu direktoriumi. Šiuo metu vėl dirba Vilniaus TV. Rengia laidas Lietuvos politinio ir ekonominio gyvenimo temomis.
Išrinktas Regioninių televizijų asociacijos, Lietuvos parolimpinio komiteto prezidentu, Europos parolimpinio komiteto vykdomojo komiteto nariu. Yra Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarų klubo, Lietuvos sporto tarybos, Lietuvos invalidų reikalų tarybos prie LR Vyriausybės, Vilniaus "Rotary" klubo narys.
Apdovanotas Lietuvos nepriklausomybės medaliu, LTOK ir Kūno kultūros ir sporto departamento medaliais "Už nuopelnus Lietuvos sportui", pelnė apdovanojimų už televizijos laidas, buvo išrinktas į populiariausių Lietuvos žurnalistų penketuką.
Vedęs. Žmona - Vilma. Vaikai - Ieva Marija ir Vytautas Paulius.